Големина на текста:
България няма специална система от трудови съдилища и
трудовоправните дела се разглеждат от общите съдилища.
През есента на 1992 г. парламентът прие основни законодателни
поправки, свързани с изслушването и подхода към трудовоправните спорове.
Тази промяна в Кодекса на труда гласи, че трудовите спорове ще се уреждат
от общите граждански съдилища по реда и условията на Гражданския
процесуален кодекс. През декември 1997 г., в съответствие с член 119 на
Конституцията, за трудовите спорове се въвежда триистанционно
съдопроизводство. Така понастоящем трудовите спорове се разглеждат от
районните и окръжните съдилища на първа инстанция; окръжните и
апелативните съдилища на втора инстанция; и от Върховния касационен съд на
трета инстанция.
Тази система от три инстанции се прилага по правило към трудовите
спорове, но има изключения, при които трудовите спорове се разглеждат само
на първа и втора инстанция. Тези изключения обхващат:
? Спорове, свързани с продължителността на всички видове
годишен отпуск (основен, удължен, допълнителен, платен, неплатен и
т.н.). Трябва да се отбележи, че споровете, свързани с правото на
годишен отпуск се разглеждат на три инстанции;
? Спорове, свързани с правата на работниците и служителите на
здравословни и безопасни условия на труднапример спорове относно
работно облекло, лични предпазни средства и т.н.;
? Спорове, свързани със спазването от страна на работодателя на
националанта минимална ставка;
? Спорове, свързани с по-леки дисциплинарни наказания,
наложени от работодатели катомъмренеили предупреждение за
уволнение.
Стр. 1
Общото между тези заключения е, че законодателят ги е класифицирал
като трудови спорове, които засягат по-маловажни интереси на страните по
трудовото правоотношение, за които не е подходящо да се разреши отнасяне
към такава висша съдебна инстанция като Върховния касационен съд.
Статистиката на Министерството на правосъдието, които се отнасят до
броя делам разгледани съгласно Кодекса на труда от районните и окръжните
съдилища за последните 10 години е:
Таблица 1. Дела, свързани с Кодекса на труда, разгледани от районните
съдилища
2005 2006 2007 2008
200
9
2010 2011 2012 2013 2014
Общ брой дела,
свързани с КТ,
от които:
1604
9
2294
2
1404
2
1336
4
965
7
1092
7
1610
3
2523
7
1795
4
15769
обещетения за
трудови
злополуки или
професионалн
и заболявания
5054 5238 3124 2500
187
9
2338 3609 4530 4335 2945
възстановяван
е на работа
6985 6020 3976 3445
475
8
5285 5808 9532 4928 4185
Таблица 2. Дела, свързани с Кодекса на труда, разгледани от окръжните
съдилища
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
Общ брой
дела, свързани
с КТ, от
които:
820
113
5
158
1
216
0
166
6
947880935683330
обещетения625834125149922463533378338164
Стр. 2
за трудови
злополуки или
професионалн
и
заболявания
32
колективни
трудови
спорове
5237181913297747
Няма статистически данни относно разходите, свързани с отнасянето на
индивидуален трудов спор за разглеждане от съд в този период.
Един от най-критикуваните аспекти на трудовите спорове в България е
извънредно бавния ход на съдебните дела. Делата рядко приключват за по-
малко от година и половинаи хиляди трудови спорове задръстват
съдилищата, освен това се смята, че само малка част от трудовите спорове
достигат до съдебно производствоположението би било още по-затруднено,
ако по-голяма част от работниците и служителите, които смятат, че трудовите
им права са нарушени, поемаха по пътя на съдебното производство. С бавното
придвижване на съдебните дела в тази сфера е свързан и проблемът, че дори
ако работниците и служителите спечелят делото, то може да не получат
справедливост, защото признатият за виновен работодател може вече да е
престанал да съществува по време на продължителното съдебно производство.
През март 2001 г. са направени важни поправки, които са целели да
ускорят процедурите по разрешаването на съдебните производства на
трудовите спорове. Въвеждат се така наречените бързи съдебни
производства“. Те не са дали голям ефект и са се отнасяли само до две
категории трудови спорове:
?Искове за защита срещу несправедливо уволнение. Тези искове са
свързани с установяването на незаконния характер на уволнението и
обявяването му за нищожно, възстановяването на работника или
Стр. 3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 сеп 2016 в 20:19 студент на 31 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - икономика и бизнес, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Здравословни и безопасни условия на труд

28 апр 2011
·
227
·
30
·
8,443
·
539

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е конституционно право на работниците и служителите в Република България - "Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд"....
 

Трудовоправни спорове в Република България

Материал № 1248223, от 06 юли 2016
Свален: 0 пъти
Прегледан: 8 пъти
Предмет: Труд и трудови отношения
Тип: Курсова работа
Брой страници: 12
Брой думи: 2,731
Брой символи: 15,737
Цена: 8.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Труд и трудови отношения
в град Пловдив
с опит от  10 години
311

виж още преподаватели...
Последно видяха материала