Големина на текста:
КАЗУСУПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО МВАМ110D
1.Увод
Качеството на даден продукт се определя от много случайно и взаимосвързани
обективни и субективни фактори. Точно за определяне на влиянието на тези фактори
върху качеството на продукцията е необходима определена система, която ние
наричаме система за управление на качеството. Другото нещо от което се нуждае всяка
фирма, за да функционира е мерки, които да подпомагат постоянното въздействие
върху процеса на изработка на продукти с цел да се поддържа едно строго определено
ниво на производствения процес. В тази роля се различават две отделни системи, които
са ни познати като такава, която управлява и която е управлявана. Ние по подробно ще
разгледаме управлението на качеството като една от управляващите системи, която го
осигурява и създава.
Под управление на качеството на продукцията се разбира постоянен,
планомерен, целеустремен процес на въздействие на всички нива на фактори и условия,
осигуряващи създаване на продукция с оптимално качество и пълноценното й
използване.“
1
Основно всяка фирма, която иска да постигне добро управление на качеството на
своята продукция главно трябва да се спре и фокусира върху клиента. Той е най-
важната част от производствения процес, защото всеки един продукт, който произвежда
една компания е насочен към крайния потребител и задоволяване на неговите интереси.
Чрез него компанията придобива желаните ползи от своята продукция. Компанията
трябва да се фокусира към лидерството вътре в нея, защото целите на всички трябва да
са единни с тези на ръководството и да взаимно да се удовлетворяват исканията. Личния
състав на фирмата трябва да се ранжира, а подходът към всеки един процес трябва да
бъде деликатен, защото в една компания, в която има поточна линия и от дейността на
един зависи тази на всички останали, всеки човек носи изключително голяма полза за
реализирането на крайния продукт. Управлението на компанията трябва да създаде един
1 Илиев, Управление на качеството, стр. 1
ефективен и ефикасен процес, който да цели непрекъснато подобрение и да бъде лесно
адаптивен към всяка среда. Подходът им обаче трябва изцяло да се основава на фактите
при вземането на каквото и да било решение, а идеалния вариант е взаимоизгодно
сътрудничество между всички.
Като цяло системата за управление на качеството на продукцията е
изключително сложна. Тя е съвкупност от много елементи: управленски органи,
персонал, мероприятия, методи и средства, които са в една непрестанна взаимовръзка.
Те са насочени към установяване, осигуряване и поддръжка на високото ниво на
качеството на производството.
Днес се използват различни системи за управление на качеството. Всяка от тях се
основава на различни ключови принципи, но резултата от тях е един и същи за всяка
компания.
В текущата разработка ще анализирам поставения казус с помощта на причинно-
следствената диаграма на Ишикава, ще анализирам системата за управление на
качеството, като изведа нейните проблеми и възможностите за тяхното разрешаване; ще
анализирам взаимовръзката управление на качеството - организационна култура в “MM
International” ООД.
2.Изложение
Фирмата, която е разгледана в конкретния казус - “MM International” ООД,
изглежда е изпаднала в изключително неблагоприятна ситуация. Накратко тя може да
бъде описана по следния начин: Фирмата работи на поточен принцип на производство и
в един от нейните цехове се е счупила част на машина, която извършва по-голямата част
от дейността на производството. Вече не разполагате с резерви от части за машината,
защото тя се чупи много, а ако отново излезе от строя машината, работата на цеха
трябва да спре за няколко дни. Докладите за изрядност обаче се заверяват без да се
преглеждат, а предприятиеСтрумаЕАД, а което се изнася стоката вече прави и
своята рекламация към вас.
Много грешки, много отклонения. А къде е контролът на качеството в случая?
Сега ще направим кратък анализ на цялата ситуация.
? Анализ на ситуацията чрез използване на причинно-следствената диаграма
на Ишикава;
В много случаи идентификацията на проблема се прави много по-лесно отколкото това
да се определят премахнат причините за неговото възникване и проявяване. „В случаите,
когато проблемите са сложни и няма яснота за факторите - кои са и как влияят върху
разглеждания проблем, се използва причинно-следствената диаграма. Тя е известна още
катодиаграма на Ишикава”, “диаграма рибена кости др.“
2
През 60-те години на 20 век, Ишикава въвежда универсален метод за причинно-
следствен анализ, използвайки диаграмата "рибен скелет". Този метод е адекватен
инструмент за изследване на проблемите и групира пораждащите ги причини в четири
групи - т. нар. "4М": материали, машини (о6орудване), методи (технология) и хора.
Всичките "4М" трябва да се управляват до започването на определен процес, а
контролинговият инструмент 4М създава управленски алтернативи по отношение на
материалните, технологичните и човешките ресурси в производствената организация..“
3
Целта на този метод е да се открият и отразят факторите върху анализирания
проблем, система, като подреждането е подчинено на логичните връзки. Като цяло,
когато липсва достатъчно информация или са много сложни проблемите е необходимо
преди това да се проведе бреймсторм или т. нар. „мозъчна атака“, чрез която да се
натрупат идеи, причини и фактори.
На този принцип диаграмата, която съответства на нашия казус може да бъде
схематизирана катодиаграма на Ишикавапо следния начин:
2 доц. д-р Георги Дюкенджиев, Инструменти за анализ и управление на качеството,
http://ptu.mf.tu-sofia.bg/lectures/MK/content/QMInstruments.html използвано 11.11.2015г.
3 Циклите PDCA, PDSA, 4М, 6 Сигма и 4Р инструменти на контролинга, формиращи новия
модел за управление на процесите, http://www.referati.org/ciklite-pdca-pdsa-4m-6-sigma-i-4r-
instrumenti-na-kontrolinga-formirashti-noviq-model-za-upravlenie-na-procesite/21329/ref/p4
използвано 11.11.2015г.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Управление на качеството

Под управление на качеството на продукцията се разбира постоянен, планомерен, целеустремен процес на въздействие на всички нива на фактори и условия, осигуряващи създаване на продукция с оптимално качество и пълноценното й използване...
Изпратен от:
Боян Меразов
учител на 2016-07-05
Добавен в:
Курсови работи
по Управление на качеството
Статистика:
1 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Производсвена програма на предприятието

27 май 2006
·
1,188
·
1
·
126
·
63

Същност – ПП – обема на производственат стопанска дейност, която трябва да се осъществи за определен период от време, година, 6м, 3м
 

Оперативен план за производство на разклонители

23 окт 2007
·
215
·
16
·
1,428
·
269

Фирма Елкотех - Синхрон ООД -Силистра е регистрирана, като самостоятелно юридическо лице на 07.08.2000 год. Водещо направление в дейността на дружеството е разработване усвояване и производство на електрически материали.
 

Основи на управлението (пищов)

18 фев 2008
·
1,100
·
1
·
327
·
226

Управлението или мениджмънта е универсален процес. За управление може да се говори както в живата природа, т.е биологическите системи, така и в неживата – техническите системи...
 

Системи по качеството: проектиране, внедряване, преглед и оценка

28 май 2006
·
1,332
·
3
·
358
·
71

За да се поставят под контрол и във взаимодействие всички фактори – човешки и организационни – така че да се постигнат целите, заложени в политиката по К., е необходимо проектирането и внедряването на системи по К.
 

Производство и производствени разходи, приходи и печалба

11 яну 2007
·
2,161
·
2
·
397
·
1

Производството е процес, чрез който се преобразуват производствените ресурси с цел да се получат нови блага и услуги с по-висока полезност.
1 2 3 4 5 » 11
 

Управление на качеството

Материал № 1248153, от 05 юли 2016
Свален: 1 пъти
Прегледан: 94 пъти
Предмет: Управление на качеството
Тип: Курсова работа
Брой страници: 12
Брой думи: 3,151
Брой символи: 17,606
Цена: 7.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала