Големина на текста:
Националната сигурност като политическа и правна
категория
1.1 Понятие и определения за национална сигурност. Еволюция на концепцията за
национална сигурност на България след 1989 г.
Концепцията за националната сигурност на всяка страна е свързана със задълженията
на държавата да гарантира на максимално висока степен сигурността на националния
суверенитет, на обществото, на гражданите и техните права и свободи, на личността, на
контранките, на частната собственост.
За гарантирането на максимално висока степен на национална сигурност държавата
изпълнява определени функции. В миналото националната сигурност се е разглеждала
като военизиране на държавата, но след края на Студената война тези функции на
държавата не са съсредоточени само във военната сфера. Днес гарантирането на
националаната сигурност от държавата се разглежда като комплексен процес, участие в
които взимат много институции.
Държавата, в гарантирането на националната сигурност, изпълнява следните
функции:
?Вътрешнополитическото гарантиране на националната сигурност -
държавата със съдействието на националната дипломация се стреми да поддържа
подходящата вътрешнополитическа среда, при която се гарантира високо степен на
национална сигурност. При заплаха за националната ни сигурност, дипломацията
ангажира международните ресурси включващи и съюзническата подкрепа и такава от
международните организации, които да укажат протоводействие. При кризисни
ситуации, които са близко до националата територия, дипломацията заедно с третите
страни участват в управлението решаването им. Целта е да предотвратят възможностите
от прехвърлянето на последствия от кризата на националната територия;
?Отбранататя е част от гарантирането на националната сигурност.
Отбраната е система от дейностите за укрепването на сигурността и мира, за запазването
на националните ценности и за поддържането на въоръжени сили, икономика и
населението в готовността за действия в условията на криза и във времето на война;
?Информационното осигуряването се прави от специализираните
служби за сигурност, които набират и анализират информация за действията на
държавите, организациите или лицата, против националните интереси на страната ни,
както и за установяването и неутрализирането на процесите, които застрашават
националната сигурност;
?Осигуряването на обществения редсвързва се с ъс защита на права и
свободи на граждани, опазване на живота и собствеността им, противодействие на
престъпността, опазване на държавно имущество, защита и контрол на границите на
държавата;
?Защитата на население и инфраструктура при аварии, бедствия и
катастрофитова е способността на държавата да мобилизира и използва ефективно
материалните и човешките ресурси, при защита на населението при производствени
аварии, стихийни бедствия и катастрофи;
?Осигуряването на икономическа сигурност - отварянето на българската
икономика към света предоставя не само големи условия и възможности за
икономически просперитет на България, но в същото време е и предизвикателство за
икономическия капацитет на страната ни за осигуряването на устойчивото развитие при
условия на бързо променящи се условия в икономиката в световен мащаб. Също така
трябва да се осигури конкурентноспособност на нашата икономика на световния пазар,
както и да успява да премахва отрицателните последици от глобализацията;
?Осигуряването на правовия редосигуряване на права и законни
интереси на граждани, юредически лица и държава. Правовият ред е предпоставка за
демокрация и стабилността на отношенията и процесите във всяко общество. Той е
предпоставка и необходимост и за гарантирането на националната сигурност;
?научно-технологичното осигуряванесвързва се с политиките и
дейностите по поддържане на научния и технологичния потенциал, позволяващ както
интеграцията на обществото в европейското пространство, но и постигане на
конкурентноспособността на страната, която да осигури стабилност и просперитет;
?икономическото и ресурсното осигуряванесвързва се с
изследователските и развойните дейности в областите на технологиите свързани със
сигурността и отбраната, а също и с дейностите в отбранителната индустрия;
?управлението и контрола на процесите по гарантирането на максимално
висока степен на национална сигурностосигуряването на националата сигурност е
невъзможна без функциите по управлението и контрола им. Законодателни,
изпълнителни и контролните дейности за осигуряване на националната сигурност се
водят по демократичните и гражданските принципи, осигуряващи откритостта,
отчетността и адаптивността на процеса.
Еволюционният процес на националната сигурност на страната ни е
опосредствена от сващането за националната сигурност като жизнено важен национален
приоритет, без които постигането на останалите национални приоритети и интереси е
невъзможно.
Изграждането на национална сигурност, съобразена с приоритетите на държавата
може да бъде определено онова състояние, съществуващо или се гарантира в
максимално висока степен чрез целенасочени пилитики на държавата, като се защитават
основни свободи и права на гражданите, държавни граници, териториална цялост и
независимостта на държавата, не съществуват заплахи за насилствени промени на реда
по конституция и се гарантира демократично функциониране на държавни и граждански
институции, при което нация и общество запазват и повишават благосъстоянието си и се
развиват. Именно тагава има национална сигурност според приетата концепция за
национална сигурност от 38-то Народно събране.
1.2 Основни сфери и равнища на националната сигурност. Съотношение между
вътрешна, външна и военна сигурност на държавите в съвременните условия.
За осигуряване на националната сигурност може да се говори на две нива:
?на национално ниво;
?чрез сътрудничеството между страните.
Във връзка с осигуряването на външната сигурност съществуват редица органи и
споразумения на международно ниво, които имат за цел осигуряването на сигурността
на всяка от страните.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
 
Домашни по темата на материала
назционална сигурност
добавена от nkiryakova 23.05.2018
1
5
Подобни материали
 

Национална служба "Сигурност"


Национална служба "Сигурност" е специализирана контраразузнавателна и информационна служба на МВР за защита на националната сигурност от действия на чужди специални служби, организации или лица, насочени срещу националните интереси, за установяване и...
 

Еволюция на концепцията за сигурност 1


Национални интереси в областта на сигурността. Среда за сигурност - международна среда за сигурност, вътрешна среда за сигурност. Рискове и заплахи за жизненоважните национални интереси. Стратегически цели...
 

Организация на предприятието

01 май 2007
·
524
·
4
·
1,025
·
114

Предприятието е икономическа организация, която има за цел да произвежда продукция и да извършва услуги. Те са предназначени за продажба (задоволяване на чужди потребности)...
 

Теория на риска. Рискове и заплахи за националната сигурност (пищов)


Основни рискове и заплахи за националната сигурност на Република България според Военната доктрина, Военната стратегия, Бялата книга за отбраната и Доктрината на Сухопътните войски...
 

Източници и потребители на информацията в сферата на сигурността


Българското общество изживява болезнено труден период на преосмисляне на масовите представи за сигурност.
 

Националната сигурност като политическа и правна категория

Материал № 1247932, от 05 юли 2016
Свален: 0 пъти
Прегледан: 15 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 1,389
Брой символи: 8,482
Цена: 5.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала
Сродни търсения