Големина на текста:
ТЕСТ ПО ОСНОВИ НА ОЦЕНКАТА НА БИЗНЕСА
2016 година
......../трите имена..........., Ф№ ..............
1. Има само един верен подход които дава точна оценка на справедливата
пазарна стойност на собствения капитал, вложен в съответен бизнес или на целия
инвестиран капитал в него, в зависимост от използвания показател задоход”,
определете кой е той?
а) Разходен подход.
b) Сравнителен подход
c) Доходен подход
2.Ако субекта на оценката са Акционерите на дружеството каква трябва да е
целта на оценката?
a) Определяне на допустимата цена за покупка на предприятие
b) Проверка на финансовата дееспособност на кредитополучателя
c) Преструктуриране и създаване на обединителни и разделителни балансови
отчети
3. Кой от посочените концепции за стойността на предприятието са стандарти
(база) на стойността:
a) Счетоводна стойност
b) Стойност на действащо предприятие
c) Ликвидационна стойност
4. Пазарнаста стойност не е :
a) предмет на оценка, т.е на интерпретация и може да бъде различна за различни-
те оценители поради различния по равнище риск, който те отчитат, различните фактори,
които вземат предвид и различната база на оценката.
b) това, което оценяваният обект струва според оценяващия, т.е сумата която
епредложена или заплатена
c) пазарната стойност и пазарната цена е с едно и също значение и по нищо не се
различават
5. Отговорете с Да или Не
-Недостатък на Сравнителния подход е сложността при достъп до финансова
информация за предприятия аналози
6. Принципите на оценка са основополагащи за подходите и методите, които се
използват в оценителската дейност, могат да бъдат разделени на три, както да са и
тясно свързани помежду си с:
Принципи, свързани с потребителя които са : полезност, замяна, очакване
Принципи, свързани с производството които са:допълнителен принос,
алтернативност, принцип на икономическото разделяне, пределна производителност
Принципи, свързани с пазарната среда които са:конкуренция, съответствие,
изменение на стойността
7. Кои са принципите на оценка свързани с пазарната среда?
1
Конкуренция, Съответствие, Изменение на стойността и Зависимост от външната
среда
Задача 1. Разходен подход , Метод на чистата стойност на активите
Пазарната стойност на активите (СПСА), в предприятиеАе 650 000лв. , а
задълженията му възлизат на 474 000лв. определете Справедливата пазарна стойност на
предприятието
(СПС), след оценката по Метода на чистата стойност на активите (МЧСА).
Дадено: СПСА = 650 000 лв.
ПСЗ = 474 000 лв.
Търси се : СПСмчса = ?
Решение: СПСмчса = СПСАПСЗ
СПСмчса = 650 000 – 474 000
СПСмчса = 176 000 лв.
Задача 2. Пазарен подход , Метод на сделките
Оценете предприятиеБпо Метода на сделките, ако разполагате със
следните данни:
Собствен капитал – 117 000 лв
Нетна печалба – 90 000 лв.
За аналог използвате дружествотоХ”, което неотдавна е било продадено за 864 000 лв.
Данните за аналога са:
Собствен капитал – 72 000 лв
Нетна печалба – 48 000 лв.
Дадено: Собствен капитал оценявяно предприятие = 117 000 лв
Нетна печалба оценявяно предприятие = 90 000 лв
Цена аналог= 864 000 лв
Собствен капитал аналог= 72 000 лв
Нетна печалба аналог= 48 000 лв
Търси се : Цена оценявяно предприятие = ?
Решение :
Пазарен множител аналог = Цена аналог : Собствен капитал аналог = 864 000 : 72 000 =
12
Пазарен множител аналог = Цена аналог : Нетна печалба аналог = 864 000 : 48 000 = 18
Оценка наБс помощта на двата множителя
Оценка по първия множител = Пазарен множител аналог х Показател оценявяно
предприятие
Оценка по първия множител = 12 х 117000
Оценка по първия множител = 1 404 000 лв.
2
Оценка по втория множител = Пазарен множител аналог х Показател оценявяно
предприятие =
Оценка по втория множител = 18 х 90 000
Оценка по втория множител = 1 620 000 лв.
Окончателната оценка (СПС) се формира като средно претеглена от оценките с помощта
на двата множителя, тъй като оценителят приема, че използваните два пазарни множителя
в конкретния случай са равнопоставени:
СПСБ” = (1 404 000 + 1 620 000)/ 2
СПСБ” = 3 024 000/ 2
СПСБ” = 1 512 000 лв.
Задача 3. Приходен подход , Метод на капитализирания доход
Определете справедливата пазарна стойност (СПС) на фирмаСкъм 31.12.2012 г. по
метода на капитализирания доход, ако разполагате със следните данни:
Нетна печалба в годината на оценката е 74 300 лв.
Годишен ръст (g) е 7%
Коефициент на дисконтиране (r) = 29%
Дадено: Нетна печалба 2012г.= 74 300 лв.
g= 7%
r= 29%
Търси се : СПС = ?
Решение: СПС = Нетна печалба (1+ g) / (r - g)
СПС = 74 300*(1+7/100) / (29/100 – 7/100)
СПС = 74 300*(1+0,07) / (0,29 – 0,07)
СПС = (74 300*1,07) / 0,22
СПС = 79501/0,22
СПС = 361 368 лв.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 ное 2020 в 16:42 студент на 21 години от София - Нов български университет, факулетет - Бизнес Администрация, специалност - Икономика, випуск 2022
19 яну 2019 в 11:50 студент на 41 години от София - Нов български университет, факулетет - Икономика, специалност - Икономика, випуск 2019
27 ное 2018 в 21:51 студент на 37 години от Варна - Технически университет, факулетет - Факултет по морски науки и екология, специалност - Индустриален мениджмънт, випуск 2019
04 май 2018 в 09:30 студент на 32 години от София - Нов български университет, факулетет - Икономика, специалност - Финанси, випуск 2016
13 мар 2017 в 17:50 студентка на 33 години от София - Нов български университет, факулетет - Икономика, специалност - Финанси, випуск 2014
16 окт 2016 в 16:25 студент на 44 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет производствен и търговски бизнес, специалност - Аграрна икономика, випуск 2017
 
 
Онлайн тестове по Бизнес анализ
Семестриален тест по бизнес анализ
изходен тест по Бизнес анализ за Студенти от 4 курс
Примерен семестриален тест по Бизнес анализ за самоподготовка на студенти. Изготвен е на база изучавания материал по дисциплината в НБУ. Подходящ за студенти от НБУ или други ВУЗ, в които се изучава бизнес анализ. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
16
120
1
24.07.2013
Бизнес анализ на стопанската дейност
изходен тест по Бизнес анализ за Студенти от 4 курс
Тестът е с времево ограничение от 35 минути за проверка на знанията по дисциплината. Въпросите, включени в него имат само един верен отговор.
(Лесен)
35 минути
20
8
1
5 мин
08.10.2019
» виж всички онлайн тестове по бизнес анализ

Упражнение по Основи на оценката на бизнеса

Материал № 1247039, от 21 юни 2016
Свален: 8 пъти
Прегледан: 10 пъти
Предмет: Бизнес анализ
Тип: Упражнение
Брой страници: 3
Брой думи: 736
Брой символи: 3,553

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Упражнение по Основи на оценката на бизнеса"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала