Големина на текста:
Здравословни и безопасни условия на труд
при работа с йонизиращи лъчения
Съдържание
Страница 30 от 35
1. Защита от въздействието на йонизиращи лъчения.
Защитата от въздействието на йонизиращи лъчения се осъществява в
съответствие със Закона за здравето (Раздел VI), Закона за безопасно използване
на ядрената енергия и подзаконови актове на министерството на
здравеопазването. По смисъла на Закона за здравето тя включва:
- контрол на факторите на работната и жизнената среда за определяне
и намаляване на облъчването на лица от източници на йонизиращи лъчения;
- медицинско наблюдение на лицата, които работят с източници на
йонизиращи лъчения;
- дозиметричен контрол за определяне на вътрешното и външното
облъчване на лицата, които работят с източници на йонизиращи лъчения;
- оценка на облъчването и на радиационния риск на населението като
цяло или на групи от него;
- медицинско наблюдение на лицата, облъчвани с източници на
йонизиращи лъчения при медицински изследвания или лечение;
- медицинско осигуряване на обществото, на отделни групи от него и
на лицата, които работят с източници на йонизиращи лъчения, в случаите на
радиационна авария.
Медицинското наблюдение на лицата, които работят с източници на
йонизиращи лъчения, се осъществява от НЦРРЗ (Национален център по
радиобиология и радиационна защита) и от лечебните заведения, които
отговарят на нормативните изисквания. НЦРРЗ е създаден през 1963 г. и е
здравно заведение по проблемите на общественото здраве, със статут на научна
организация. Негова основна задача-е защитата на българското население от
вредните въздействия на йонизиращите лъчения. Центърът осигурява контрол на
факторите на работната и жизнената среда, за определяне и намаляване на
облъчването на лицата от източници на йонизиращи лъчения, дозиметричен
контрол за определяне на вътрешното и външното облъчване, оценка на
радиационния риск за населението, като цяло или на групи от него. Здравният
мониторинг на лицата работещи в среда на йонизиращи лъчения е задължителен
от 1966 г. и е една от приоритетните задачи в работата на НЦРРЗ. Секция
"Медицинска радиологична защита", е единственото диагностично,
консултативно и организационно-методично звено по превантивна радиационна
медицина и проблемите на радиационната патология в България, съответстващо
на европейските стандарти. НЦРРЗ приема за медицински прегледи и
изследвания всички случаи на облъчени лица, при радиационни аварии в София и
Софийска област, а при необходимост от биологична дозиметрия, обслужва
цялата страна. В центъра се провеждат консултации при проблемни случаи,
свързани с лъчева патология и при пациенти от цялата страна. Центърът
поддържа регистър на диспансерно наблюдаваните лица, на лицата участвали в
радиационни инциденти, на трайно и временно изведенит е от работа в среда на
йонизиращи лъчения лица, както и на лъчево увредени пациенти.
Министърът на здравеопазването определя с наредби:
- условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за
защита на лицата в случаи на радиационна авария;
- условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско
облъчване;
- условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен
контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения;
- здравните норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи
лъчения;
- изисквания за защита на лицата при хронично облъчване в резултат
на производство, търговия и използване на суровини, предмети и стоки с
повишено съдържание на радионуклиди;
- основните изисквания за осигуряването на радиационна защита при
работа с източници на йонизиращи лъчения за медицински цели.
Лицата, заболели в резултат на радиационна авария или радиационно
замърсяване на околната среда, подлежат на наблюдение и лечение при условия
и по ред, определени от министъра на здравеопазването.
Медицинско облъчване с източници на йонизиращи лъчения се допуска
при: извършване на диагностика ши лечение на пациенти; провеждане на
здравен скрининг; осъществяване на медицински изследователски програми, в
които участват доброволци. То се предписва и провежда от лекари или лекари
по дентална медицина.
Медицинско облъчване с източници на йонизиращи лъчения се допуска
по отношение на лица, които съзнателно и доброволно оказват помощ на други
лица в процеса на медицинско облъчване, без това да е тяхно професионално
задължение. Всеки, на който се прилага медицинско облъчване, имат право по
всяко време да откажат диагностика и лечение, свързани с облъчване с
йонизиращи лъчения. Облъчване с йонизиращи лъчения на деца като част от
програма за здравен скрининг, както и облъчването, свързано с високи дози за
пациента, се извършва само от специалисти, преминали допълнително
специализирано обучение.. На лица, срещу които е образувано наказателно
производство, е допустимо да се извърши медицинско облъчване с източници на
йонизиращи лъчения при извършване на медико-правни процедури. То се
разпорежда от компетентните държавни органи след заключение от. лекар, че
лицето няма медицински противопоказания за това, а условията и редът за
провеждането му се определят от министрите на здравеопазването, финансите и
правосъдието. Не се извършва медицинско облъчване с йонизиращи лъчения на
бременни жени, освен в случаите, когато съществува сериозна опасност за
живота или здравето им. При извършване на облъчване с йонизиращи лъчения
на жена в репродуктивна възраст медицинските специалисти са длъжни да се
осведомят дали тя е бременна. При оказване на медицинска помощ при спешни
състояния, когато възможността за бременност не може да бъде изключена, се
вземат мерки за защита на здравето на бременната жена и плода. Медицинско
облъчване на жена-кърмачка за диагностика и/ или лечение с методите на
нуклеарната медицина се допуска само в случаите, когато съществува сериозна
опасност за живота или здравето й. Когато при лечение или след диагностика с
радиоактивни вещества пациентът се намира в домашни условия, медицинският
специалист, отговорен за лечението или диагностиката, е длъжен да предостави
на пациента писмена инструкция за ограничаване облъчването на членовете от
семейството или на лицата, които се грижат непосредствено за него. Когато
пациентът е малолетен или поставен под пълно запрещение, инструкцията се
предоставя на родителя или настойника му, а когато е непълнолетен или
поставен под ограничено запрещение - на родителя или попечителя му. За
спасяване на човешки живот или за предотвратяване на по-голямо облъчване
при радиационна авария органите на държавния здравен контрол могат да
разрешат по изключение извършването на дейности от доброволци при
превишаване на установените граници на облъчване. Ефективната доза за едно
лице не трябва да бъде повече от 50 милисиверта за една отделна година и
повече от 200 милисиверта общо за 10 години. Доброволците подлежат на
незабавно медицинско изследване и наблюдение.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 дек 2018 в 15:47 студент на 22 години от Варна - ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр.Варна, факулетет - Природни науки, випуск 2019
15 окт 2018 в 20:45 студентка от София - Химикотехнологичен и металургичен университет
01 ное 2017 в 11:59 в момента не учи на 30 години
04 яну 2017 в 08:40 студент на 42 години от София - Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", факулетет - Геологопроучвателен факултет, специалност - Добив, транспорт и съхраняване на нефт и газ, випуск 2017
27 дек 2016 в 21:22 студент на 28 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Физически факултет, специалност - Медицинска физика, випуск 2017
15 окт 2016 в 10:24 в момента не учи на 40 години
13 окт 2016 в 16:35 студентка на 26 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Защита на нацоналната сигурност, випуск 2015
24 юни 2016 в 14:16 ученичка на 26 години от Айтос - СОУ "Христо Ботев", випуск 2012
 
 
Онлайн тестове по Техника на безопасност
Teст по техническа безопасност - първа част
изходен тест по Техника на безопасност за Студенти
Решавайки този тест Вие получавате обективна оценка на знанията, придобити по техниката на безопасност на труда.
(Лесен)
30
156
1
1 мин
12.09.2011
Тест по техническа безопасност
изходен тест по Техника на безопасност за Студенти от 2 курс
Тест по техническа безопасност. Въпросите имат само един верен отговор-
(Лесен)
43
3
1
12 мин
16.08.2013
» виж всички онлайн тестове по техника на безопасност

Здравословни и безопасни условия на труд

Материал № 1246544, от 16 юни 2016
Свален: 16 пъти
Прегледан: 16 пъти
Предмет: Техника на безопасност, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 27
Брой думи: 7,469
Брой символи: 50,525

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Здравословни и безопасни условия на труд"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения