Големина на текста:
Зигмунд Фройд
Отвъд принципа на удоволствието
(1920г.)
I
Психоаналитичната теория приема, че душевният апарат автоматично се регулира от принципа
на удоволствието, т.е. душевните процеси всеки път се предизвикват от едно неприятно
напрежение и протичат така, че крайният им резултат да бъде неговото спадане или премахване
на удоволствието или създаване на удоволствие.
Важно е да се отбележи, че не е правилно да се говори за властване на принципа на
удоволствието в/у хода на душевните процеси. Единственото възможно положение е в душата
да съществува силна тенденция към принципа на удоволствието, на която обаче се
противопоставят някои други сили или състояния, така че крайният резултат не винаги
съответства на тенденцията към принципа на удоволствието.
Сблъсъкът м/у принципа на удоволствието и принципа на реалността, преминавайки в
неудоволствие.
Обстоятелствата, които биха могли да попречат на принципа на удоволствието да се
осъществи.
- Първият случай на това потискане на принципа на удоволствието е познат като
закономерен. За този принцип е характерен един първичен начин на функциониране на
душевния апарат и че той е поначало непригоден, дори опасен за адаптацията на
организмите към тежестите на външния свят. Под въздействието на азовия нагон към
себесъхранение принципът на удоволствието се заменя с принципа на реалността ,
който без да изоставя получаването на наслада като крайна цел, все пак изисква и
успява да наложи отлагане на задоволяването, отказ от някои негови варианти и
временно изтърпяване на неудоволствието по дългия път към удоволствието. Но
принципът на удоволствието за дълго остава начин на функциониране на трудните за
възпитаване сексуални нагони и често успява да надделее над принципа на реалността,
било при тези нагони, било в самия Аз, навреждайки с това на целия организъм.
Замяната на принципа на удоволствието от принципа на реалността може да обясни само
малка част от неудоволствените преживявания.
- Друг, не по-малко закономерен източник на неудоволствие са конфликтите и
разцепленията в душевния апарат през периода, в който Азът търпи развитие към
по-висша степен и на организираност. Почти цялата енергия, изпълваща апарата,
произлиза от привнесените нагонни пориви, но не всички от тях имат достъп до всяка
една фаза на развитие. В хода на развитието отделните нагони или нагонни компоненти
се оказват несъвместими в своите цели или изисквания с останалите, които успяват да
се включат в завършената организация на Аза . Чрез процеса на изтласкването те се
отхвърлят (несъвместимите) от тази цялост, задържат се на по-ниските етапи от
психичното развитие и на първо време се откъсват от възможността за задоволяване.
Ако впоследствие им се удаде по обиколни пътища да се доберат до пряко или
заместително задоволяване (нещо, което лесно става с изтласканите сексуални нагони ),
то този успех , който иначе би бил една възможност за наслада , се възприема от Аза
като неудоволствие. В резултат от стария, казва Фройд, завършил с изтласкване
конфликт принципът на удоволствието е успял да извърши нов пробив именно докато
някои нагони са работели в съответствие с него за получаването на нова наслада. Тоест
процес, при който изтласкването превръща една наслада в източник на
неудоволствие и несъмнено всяко невротично неудоволствие от този вид
представлява удоволствие, което не може да се почувства като такова.
- По-голямата част от неудоволствието, което изпитваме, е свързано с възприятието- или с
възприемания напор на незадоволени нагони, или с външни възприятия, които са сами
по себе си неприятни или пък създават неприятни очаквания в душевния апарат,
определяни от него (душевния апарат) като опасност. Реагирането на тези нагонни
изисквания или заплахи, което представлява същинската дейност на душевния апарат,
логично произтича от принципа на удоволствието или от модифициращия го принцип
на реалността.
II
- Травматична невроза – спомената в текста, но не е особено важна
- Изследването на сънищата може да се разглежда като най-надеждния път към
опознаването на дълбинните душевни процеси.
- Изследване на работата на душевния апарат при едно от най-ранните му нормални
занимания – детската игра.
- Теориите се опитват да отгатна мотивите на играта без да поставят на първо място
икономическия аспект, удоволствието.
- Фройд – наблюдение на играта на дете- момченце на година и половина / двама
родители и прислужница. Фройд се интересува от смисъла на загадъчните, повтарящи
се действия на детето.
- Наблюдението на детето – „В интелектуалното си развитие детето не беше кой знае
колко напред. На година .и половина то произнасяше малък брой разбираеми думи, като
си служеше и с още няколко натоварени със смисъл звука, разбирани от близките му.
Но то имаше добър контакт с родителите си и с единствената прислужничка;
хвалеха го за «приличното» му държане. Не безпокоеше родителите си през нощта,
спазваше съвестно забраната да пипа някои предмети и да влизай някои помещения, а
главното — никога не плачеше, когато майка му отсъстваше с часове, макар да беше
нежно привързано към нея — тя не само го беше хранила сама, но го беше гледала без
чужда помощ. Та това послушно дете от време на време проявяваше дразнещия навик
да хвърля далеч от себе си в някой ъгъл на стаята или под леглото всички попаднали
му дребни предмети, тъй че събирането на играчките му често не беше лесна работа.
При това то съпровождаше изражението си на интерес и задоволство с дълго,
протяжно «я — я», което според единодушното мнение на майката и наблюдаващия
не беше междуметие, а означаваше «няма». Най-сетне стигнах до заключението, че
това е игра и че детето използва играчките си само за да играе с тях на.
«отсъствие». Един ден направих наблюдението, което потвърди мнението ми.
Детето притежаваше една дървена макара, около която беше навит канап. Нито
веднъж не му дойде наум да я влачи след себе си по пода като количка; вместо това то
много сръчно хвърляше макарата, държейки я за канапа, отвъд покритата със завески
преграда на креватчето, тъй че тя изчезваше от погледа му, произнасяше своето
многозначително «я — я» и отново я измъкваше за канапа, приветствайки появата й с
радостно «ето». Това беше цялата игра, изчезване и появяване, но обикновено
виждахме само първата й част и тя се повтаряше неуморно, макар че втората
несъмнено доставяше по-голямо удоволствие.”
- Играта на детето е свързана с отказа от нагонно задоволяване - приемането на
майчиното отсъствие без съпротива.
- Мотивът детето да превърне това преживяване в игра – първоначално то е било
пасивна жертва на събитието и сега се поставя в активна роля, повтаряйки го като игра ,
макар да е неприятно. Това желание се преписва на един нагон към овладяване,
контролиране, за който е без значение дали споменът е бил приятен или не.
- Друго тълкуване Възможно е захвърлянето на предмета, така че да изчезне от
погледа, да представлява задоволяване на един потиснат в живота отмъстителен
импулс спрямо майката за това, че е изоставила детето, със значението: Махай се, не ми
трябваш, сам ще те отпратя.
- В разгледания случай с повторението е свързано различно по вид, но
непосредствено удоволствие.
- По-нататъшното задълбочаване във феномена на детската игра не ни помага да
преодолеем колебанието си между двете схващания.
- Вижда се , че децата повтарят в играта всичко, което в живота им е направило силно
впечатление, че по този начин се разтоварват от силата на преживяването и стават, така
да се каже, господари на положението. Но, от друга страна, е напълно ясно, че всичките
им игри се определят от едно доминиращо през тази възраст желание да бъдат
големи и да постъпват като големите.
- Забелязва се също, че неприятният характер на преживяването невинаги го прави
неподходящ за игра.
- Преминавайки от пасивността на преживяването в активността на играта, детето
причинява на партньора си по игра същото неприятно нещо, което самото то е изпитало,
и така си отмъщава на него като заместник на виновния.
- Убеждаваме се , че въпреки господството на принципа на удоволствието има
достатъчно пътища и средства да се помни и преработва психически неприятното.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Зигмунд Фройд - отвъд принципа на удоволствието

Психоаналитичната теория приема, че душевният апарат автоматично се регулира от принципа на удоволствието, т.е. душевните процеси всеки път се предизвикват от едно неприятно напрежение и протичат така, че крайният им резултат да бъде неговото спадане...
Изпратен от:
Kaloyan Siderov
на 2016-06-11
Добавен в:
Анализи
по Психология
Статистика:
25 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Мотивация за учене при деца от предучилищна и начална училищна възраст
добавена от valentina.ivaiilo 04.10.2018
1
12
Подобни материали
 

Идеите на Фройд

11 яну 2008
·
285
·
2
·
405
·
33

В своето творчество Фройд непрекъснато търпи развитие. Можем да разделим развитието на психоаналитичното му учение на два етапа...
 

Психоанализата

04 юни 2011
·
261
·
21
·
6,439
·
334

В своята експериментална психопатология Юнг въвежда комплекса като връзка между афекта и мисълта. В следващите седем години, въпреки протестите на водещи виенски психоаналитици като Алфред Адлер и Вилхелм Щекел...
 

Неврози и сексуални перверзии при Фройд и Адлер

03 май 2006
·
1,145
·
6
·
1,661
·
101
·
1

В съвременната литература има много дефиниции на понятието невроза и невротичност. А какво всъщност е неврозата? Причините за нея могат да бъдат от различно естество както физиологични причини
 

Психология на сексуалността

03 май 2006
·
1,959
·
11
·
3,513
·
202
·
1

В края на ХІХ в. виенският лекар – психолог Зигмунд Фройд (1856 – 1939 г.) шокира света с една необичайна концепция за човека. В противоположност на традиционното разбиране за изключителната природа на човешкия индивид – божествен произход
 

Чувства - от учебник по психология

19 юни 2007
·
319
·
17
·
5,871
·
151

Чувства - 18 страници (превод от руски учебник по психология)
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Изходен тест по психология за цялостна оценка на придобитите знания по предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
787
1
25.09.2012
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Това е изходен тест по психология и логика, който включва въпроси от целия материал изучаван по този предмет в девети клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
37
641
1
16.07.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Зигмунд Фройд - отвъд принципа на удоволствието

Материал № 1245618, от 11 юни 2016
Свален: 25 пъти
Прегледан: 39 пъти
Предмет: Психология
Тип: Анализ
Брой страници: 15
Брой думи: 6,372
Брой символи: 38,091

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Зигмунд Фройд - отвъд принципа на удоволствието "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
87

Нели Пенчева
преподава по Психология
в град Стара Загора
с опит от  15 години
1 520 86

виж още преподаватели...
Последно видяха материала