Катя Николова
преподава по Математика
в град Бургас
Големина на текста:
МЕТОДИТЕ НА МАРИЯ МОНТЕСОРИ И
ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В
МАСОВАТА ДЕТСКА ГРАДИНА -
ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
Емилия Косева
ЦДГ” Щастливо детство”
Гр. Горна Оряховица
Резюме: Променящите се изисквания на обществото и личността визират проблеми
по отношение на предучилищното възпитание и обучение, което претърпява криза
поради своята затвореност, консервативно-авторитарно отношение, класически
методи на преподаване. Всичко това поставя въпроса за търсене на нови подходи и
технологии за обучение и възпитание на децата. Те трябва да поставят детето в
центъра на образованието, а педагозите да се съобразяват с неговата
индивидуалност и чрез наблюдение да намират личностно- ориентиран , синергитичен
и интегрален подход. Да водят децата към „пробуждащо обучение”. Тогава
преподаването няма да е свързано с набор от чисто предметни знания, а самите
знания ще бъдат инструменти за стимулиране на мислене, интуиция и творчество.
Аз уча децата, а те ме учат как да ги обучавам
Мария Монтесори
Вдъхновени от идеите на Монтесори за зачитане уникалността на всяко едно дете
и необходимостта то да бъде възпитавано в една изпълнена с обич среда, за да може да
изгражда и развива личността си, нашият екип реши да апробира някои от методите на
Монтесори във възпитателно-обучаващия процес в масовата детска градина
подготвителна група.
Целта, която преследваме е да създадем своя ефективна методика, присъща на
стила ни на работа, осигуряваща познавателна информация, ориентирана към децата,
разчупвайки стереотипа и внасяне на емоционален заряд и удовлетворение на
вътрешната им потребност от активност, взаимодействие и изява. Да овладеем и
усъвършенстваме интерактивния подход в обучение: дете и учител като субекти на
педагогическото взаимодействието. Задачите, които си поставихме са следните:
1
1.Промяна на ролите педагог-деца в реализиране на педагогическото
взаимодействие.
2.Въвеждане на нови образователни технологии, методи и средства на работа,
съобразени с държавните образователни изисквания.
3.Промяна на стратегиите в преподаването, гарантиращи овладяване на умения и
отношения.
4.Обучението да става все по колективен, групов процес за овладяване на
социални норми, при взаимодействие и сътрудничество в цялата група.
Решихме да превърнем занималнята в един фантастичен детски театър със
своите специални декори, където най-главният и най-мъдър зрител е само един -
учителят. А децата, те са многото актьори играещи своята неповтаряща роля на
израстващи хора. Препрочитайки трудовете на М. Монтесори, установихме, че тя без
уговорки вярва в мъдростта на детето, в това, че то е особено същество, способно да
обогати възрастния, да го направи по-добър, по-мъдър и да го приближи към
разбирането за началните основи на живота. Затова ние използвахме метода на „Кръга”
[7;45]. Много често на кръга, в моментите за дейност по избор или нерегламентирани
ситуации се обсъждат събития, които се случват в живота на децата, друг път се
разказват приказки, кратки истории или случки. В общия кръг се побира всичко на този
свят: личните проблеми; теми от околния свят, предложени от децата; любими детски
предавания; музика. Кръгът винаги се води от учителя, но той само помага на общия
разговор. Детето винаги има възможността самостоятелно да се изкаже, да се опита да
обясни на другите своите преживявания, мисли, идеи. Така децата се чувстват значими,
дава се възможност за изява, позитивно изживяване, самопознание и себереализация на
детето. А на нас, възрастните, ни се предоставя чудесната възможност да опознаем
вътрешния свят на децата, техните нужди, стремежи, мечти, нагласи; да вникнем в
индивидуалните им особености, което да ни помогне при осъществяване на
възпитателно-образователния процес.
В метода на Монтесори учителят, детето и средата са еднакво важни и свързани един с
друг[4]. Учителят подготвя средата, а средата служи за обратна връзка на учителя, чрез която
той установява дали тази среда съответства на търсенията на детето. Затова и първата ни задача
беше да организираме образователната среда по нов начин. Закупихме и подредихме ниски и
достъпни за малките деца шкафчета. Децата изследват свободно чрез ръце и осезаеми
материали, т.е. с практически упражнения и допир. Ръцете са тясно свързани с развитието на
мозъка, затова децата се стимулират да докосват форми и предмети, за които учат, а не просто
2
да гледат учител или ТВ екран, който да им разказва за тези неща. Така те успяват да добият
реална, конкретна и триизмерна представа дори и за по-абстрактни понятия. Тук основното
взаимодействие е дете – материали, а не учителдеца [7;123 ]. Подготвената среда включва в
себе си и атмосферата на помещението. Пространството около детето трябва да е уютно и
комфортно, на детето трябва да му е хубаво в него. Затова се постарахме да обогатим и
естетизираме интериора. Съставна част са реда и чистотата и изискването за тяхната постоянна
поддръжка, което се реализираше със съдействието на помощник-възпитателя. Създадохме
активна развиваща среда, в която да няма случайни предмети и детайли. Всеки елемент от тази
среда трябва да изпълнява строго определена функция.
Заедно с родителите на децата от групата започнахме да изработваме дидактичните
материали на Монтесори с уговорката, че това няма да бъде „мъртъв” набор от
материали , а ще ни послужи да променим и докоснем съзнанието на децата [5] .
Обособихме няколко зони в занималнята където намесата на педагога служи
единствено в две основни направления – да наблюдава индивидуалността и да
насърчава преоткриването на знания, да не коригира детските грешки, а да помага при
нужда. Тези ателиета служат, както за индивидуална работа при изоставащи и
напреднали деца, така също и във всекидневните педагогически ситуации. Защото
девизът ни е „ Помогни ми, за да го направя сам!”. Зоните, с които разполагаме са :
1.Зона на практическия живот- там децата свободно могат да режат, да сгъват
дрехи, да споделят тайни.
2.Предоставихме им зона за сензорно развитие, където с подходящи
материали се развиват тактилните усещания, зрение, обоняние, слух. Защото човек
опознава света с органите на чувствата и те трябва да се развиват от най-ранно детство.
В тази зона детето усвоява понятия като височина, дължина, тегло, форма, цвят и
осъзнава, че съществува богато разнообразие от звукове, вкусове и аромати:
Изработихме цветова гама с няколко нюанса на цвят. Детето ясно
разграничава степените на насищане на червеното, например, но е способно да ги
подреди по степен на нарастване на интензивността и да схване разликата, едва когато
разполага с нагледен материал;
Създадохме шкаф с прежди и платове с различна материя, което развива
тактилните усещания на детето;
Създадохме ателие „Нашата лаборатория”- включващо различни подправки и
семена за развитие на обонянието [3 ].
3.Зона за интелектуално развитие:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 авг 2020 в 10:30 учител на 49 години от Търговище
30 май 2020 в 20:24 студентка на 32 години от Варна - Икономически университет, випуск 2017
21 мар 2020 в 22:45 студент на 36 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2021
06 ное 2019 в 15:39 студентка на 21 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2021
02 ное 2019 в 21:53 студент на 34 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2018
31 окт 2019 в 17:46 студент на 21 години от Враца - Медицински колеж, факулетет - Медицински сестри, специалност - medicinska sestra, випуск 2019
10 окт 2019 в 13:56 студент на 33 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по начална и предучилищна педагогика, специалност - Специална педагогика, випуск 2020
05 окт 2019 в 12:24 студент на 41 години от София - Софийски Университет "Св. Климент Охридски", факулетет - предучилищна и начална училищна педагогика, специалност - ПНУП, випуск 2019
01 окт 2019 в 12:39 студентка
14 юни 2019 в 12:17 студентка на 33 години от Варна - ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр.Варна, факулетет - Педагогически факултет, специалност - ИНО, випуск 2019
 
 
Онлайн тестове по Методика на обучението
Тест по Методика на обучението по Български език и Литература (МОБЕЛ) в Детската градина (ДГ)
междинен тест по Методика на обучението за Студенти
Тестът е междинен, за упражнение, и се състои от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за педагози в детските градини, студенти и изучавщи МОБЕЛ в педагогическите специалности.
(Лесен)
11
106
1
18.10.2016
Тест по методика на обучението по математика
изпитен тест по Методика на обучението за Студенти
Тест, предназначен за студенти и педагози по математика на тема "Предмет, задачи и методи на изследване на методиката на обучението по математика". Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
130
1
17.07.2013
» виж всички онлайн тестове по методика на обучението

Методите на Мария Монтесори

Материал № 1245270, от 09 юни 2016
Свален: 65 пъти
Прегледан: 89 пъти
Предмет: Методика на обучението, Педагогика
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 1,623
Брой символи: 9,983

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методите на Мария Монтесори"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ангелина Недева
преподава по Методика на обучението
в град Пловдив
с опит от  36 години
147 29

Катя Николова
преподава по Математика
в град Бургас
с опит от  14 години
47 29

виж още преподаватели...
Последно видяха материала