Големина на текста:
71. СОУ "Пейо Яворов",
Казичене
РЕФЕРАТ
? вторскотоправо в Интернет
? Изготвил
ВенетаНайдова
София
????
Съдържание:
1.Автор и носители на авторско право
2.Обекти на авторско право
3.Какво не е обект на авторско право
4.Времетраене на авторското право
5.Лица, отговорни за нарушаването на авторските
права в интернет
6.Проблемът за защитата на личните авторски права
7.Споделената отговорност в интернет
Авторското право е институт на правото, част от правото на интелектуална
собственост на гражданското право. Представлява система от правни норми,
уреждащи, регулиращи и защитаващи отношенията, възникнали при или по повод
създаването и използването на научни, литературни, художествени и други
произведения продукт на интелектуален труд. Авторското право в тесен смисъл е
правото на автора върху произведението му.
Автор и носители на авторско право
Автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е
създадено произведение на литературата, изкуството или науката.
Обекти на авторско право
2
Кои са обектите на авторското право се определя в чл. 3 от Закона за
авторското право и сродните му права. Ал. 1 съдържа легалната дефиниция на
понятието обект на авторско право - това са произведения на литературата,
изкуството или науката, които са резултат от творческа дейност и са изразени по
какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма.
Следва и примерно (неизчерпателно) изброяване на видовете обекти на
авторското право.
Какво не е обект на авторско право
Не са обект на авторско право нормативните и индивидуални актове на
държавни органи (закони, наредби, постановления, правилници, заповеди и пр.),
както и официалните им преводи, идеи и концепции, фолклорни творби, новини,
факти, сведения и данни.
Времетраене на авторското право
Авторското право се закриля за определен срок от време. Съществуват и
идеи за „вечна“ закрила на авторските права, но те нямат широко разпространение
на практика в законодателствата на държавите (Никарагуа).
Различните държави предвиждат различен срок на времетраене на
авторското право. Обикновено се цели да се защитят интересите на най-близките
поколения наследници на автора. Сроковете се колебаят между 25 и 80 години,
като тенденцията е за удължаване периода на закрила.
Според чл. IV на Универсалната конвенция за авторско право „срокът на
закрила на произведения, защитени по тази Конвенция, не може да бъде по-кратък
от живота на автора и двадесет и пет години след неговата смърт“.
Бернската конвенция за закрила на литературните и художествените
произведения предвижда в чл. 7, ал. 1 минимален срок на закрила 50 години след
смъртта на автора - горе-долу, колкото е средната продължителност на живота на 2
поколения наследници на автора. Сроковете започват да текат от 1 януари на
годината, следваща смъртта на автора. Ако авторът е неизвестен, срокът започва
да тече от 1 януари на годината, следваща публичното разгласяване на
произведението.
У нас времетраенето на авторското право е уредено в Глава шеста на
ЗАПСП. То е съобразено с изискванията на Бернската конвенция, по която
България е страна, а също и с Европейското споразумение за асоцииране.
Времето, през което авторското право се закриля, се различава според това, дали
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Авторското право в интернет

Автор и носители на авторско право. Обекти на авторско право, какво не е обект на авторско право, времетраене на авторското право лица, отговорни за нарушаването на авторските права в интернет...
Изпратен от:
Вени Найдова
на 2016-06-04
Добавен в:
Теми
по Изобретателско, авторско и патентно право
Статистика:
239 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Изобретателско, авторско и патентно право несваляни с 6 страници Други
 
Подобни материали
 

Авторско право. Сродни на авторските права


Системата на интелектуалната собственост се състои от индустриална и художествена собсвеност. Основен международен документ регулиращ правата върху произведенията на литературата, науката и изкуството е Бернската конвенция 1886г.
 

Въведение в проблематиката на интелектуалната собственост


ИС, както показва етимологията на понятието е комплексно понятие, което включва на първо място обекти, представляващи продукти на човешкия интелектуален труд и отношения – правни, икономически и управленски възникващи в процеса на реализация на...
 

Авторското право в интернет

Материал № 1244388, от 04 юни 2016
Свален: 239 пъти
Прегледан: 165 пъти
Предмет: Изобретателско, авторско и патентно право, Право
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 1,280
Брой символи: 7,630

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Авторското право в интернет"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала