Големина на текста:
КУРСОВА РАБОТА
по
ОСНОВИ НА ФИНАНСИ
на тема:
Данъчна система в Р.България
Преподавател: Проф. Д-р Мариана Асенова
Изготвил: Венцислава Николова Велева
Специалност: Стопанско управление
ОКС: Бакалавър
Факултетен номер: 141433220071
2 курс, 3 семестър
Велико Търново
-2014-
Увод
Един от най-важните елементи на финансовата система е данъчната система. Тя
представлява съвкупност от действащите данъци, тяхната организация (начините на
изчисляване, събиране и контрол) и органите, които провеждат данъчната политика. Във
функционален аспект системата включва прилаганите данъци и тяхната организация, а в
институционален аспекторганите и институциите, които приемат законите за данъците
и органите на изпълнителната власт, които организират събирането на данъците и
контрола върху данъчното облагане. Системата бива монистична или плуралистична,
както и историческа или рационална.
Винаги е съществувала идеята за поемане на цялото бреме на държавата с един
единствен данък. Тя се наричаХипотеза за единствения данък”. В зависимост от това
къде са се виждали източниците на богатството, различните школи са предлагали
различен единствен данък, с налагането на който да се формира монистична данъчна
система. Меркантилистите, които смятали, че източник на богатството е външната
търговия, предлагат да се облагат само доходите от тази търговия. Физиократите,
според които селското стопанство е източник на богатство, считат, че най-правилно би
било да се облагат само доходите от селското стопанство. В последствие са
съществували идеи да се облагат с данъци единствено доходите от енергетиката,
индустрията, трудовите доходи. Тази идея не се реализира, защото това би бил много
тежък данък и би разпределил твърде несправедливо данъчното бреме.
Съвременните данъчни системи са плуралистични - в тях действат повече от един вид
данъци, прилагани повече или по-малко съгласувано. Големият брой данъци се дължи на
разширяването на обектите на облагането и на необходимостта от осигуряване на
финансов ресурс, за да може държавата да изпълнява функциите си.
Популярна е концепцията на А. Лампе заданък центъриданъци сателити”.
При историческата данъчна система съвкупността от данъци възниква главно на
историческа основа. Системата от данъци възниква и се утвърждава спонтанно и в
резултат на конкретни обстоятелства и нужди от финансови средства на държавата. Във
времето данъците са се наслагвали към съществуващите.
Рационалната системае тази система, при която действието на отделните видове
данъци и на всичките заедно е съгласувано и подчинено на реализирането на поставените
от държавата цели и задачи. Рационалната данъчна система е съзнателно изграден и
целенасочено действащ вграден индикатор, регулатор и стабилизатор на икономиката и
националното стопанство.
През последните години се налагат нови изисквания към данъчната система. Тези
изисквания могат да се систематизират по следния начин.
1) Икономическа ефективност, което означава че системата не трябва да
възпрепятства ефективното разпределение на ресурсите
2) Административна простота, т.е. да се прилага лесно и да е относително евтина.
3) Гъвкавоств смисъл да реагира бързо на промените в икономиката.
4) Справедливост.
Тенденцията е към рационализиране на съвременните данъчни системи, както и към
хармонизирането им.
Съвременните данъчни системи на повечето развити страни са плуралистични и
рационални с наличие на исторически елементи. Както ще видим, българската данъчна
система е плуралистична, но по-скоро от исторически тип с наличие на рационални
елементи.
Също така с понятието данъчна система обикновено се обозначава основната
вътрешнофискалнаструктуратази на съотношението между бюджетните приходи от
косвени и преки данъци. По въпросния критерий данъчните системи в света се делят на
три вида: • подоходна данъчна систематази, при която в приходите на държавния
бюджет преобладават приходите от преките данъци (т.е. приходите от данъка върху
доходите на физическите лица и от корпоративните данъци); • потребителска данъчна
систематази, при която в приходите на държавния бюджет преобладават приходите от
косвени данъци (от данъка добавена стойност или данъка върху оборота, от акцизи и от
мита); хибридна данъчна система, при която приходите от косвени и преки данъци са
приблизително с еднакъв дял в приходите на държавния бюджет.
Данъчната политика представлява съвкупността от мерките и мероприятията в областта
на данъчното облагане, прилагани от държавата за постигането и решаването на
определени фискални, социално-икономически, икономически и други цели и задачи.
Данъчните системи на отделните страни се формират под въздействието на цял
комплекс от исторически, икономически, политически и социални условия. Във всички
случаи подборът на данъците в данъчната система, тяхната структура, равнището на
данъчните ставки, данъчната база, данъчните облекчения и намаления и др. имат ярко
изразен национален характер. Заедно с това, развитието на интеграционните процеси и
глобализацията на стопанската дейност налагат хармонизацията на данъчното
законодателство в регионален и даже в световен мащаб. Това поставя пред всяка страна
трудната задача да търси оптимално съчетаване и адаптиране на националните
особености и конкретните проблеми на данъчното облагане с европейските тенденции и
стандарти. Не случайно процесът е продължителен и сложен даже в такива, достигнали
висока степен на интеграция, общности като Европейския съюз (ЕС). Той е още по-
труден за страни като нашата, с дълго продължил преход от планово стопанство към
пазарно икономическо регулиране и организация

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Данъчна система в Р. България

Един от най-важните елементи на финансовата система е данъчната система. Тя представлява съвкупност от действащите данъци, тяхната организация (начините на изчисляване, събиране и контрол) и органите, които провеждат данъчната политика...
Изпратен от:
Венцислава Велева
на 2016-05-26
Добавен в:
Курсови работи
по Финанси
Статистика:
99 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Данък върху доходите на физическите лица

12 мар 2006
·
3,864
·
62
·
26,446
·
1

Подоходните данъци имат за предмет и основа на облагане реализирани или придобити доходи.
 

Данъчно облагане

23 дек 2006
·
2,091
·
10
·
2,545
·
437
·
3

Принципи на облагането, произход на данъка, теории за данъка, начини и техники за събиране на данък...
 

Произход, теории, същност, функции и видове данъци. Данъчна система

23 сеп 2010
·
519
·
13
·
2,841
·
702

Произход, теории,същност, функции и видове данъци. Данъчна система...
 

Финанси и финансова система

18 мар 2006
·
3,263
·
39
·
8,369
·
599
·
3

Финанси и финансова система - реферат от 36 стр. с подробно описание същността и значението на понятията.
 

Имуществени данъци

01 май 2007
·
684
·
2
·
356
·
60

Данък върху недвижимите имоти; данък върху превозните средства..........
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финансови инвестиции за 3-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тест по Финансови инвестиции за студенти от 3-ти курс, специалност Финанси. Съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
17
6
1
8 мин
03.09.2018
Тест по Финанси за 2-ри курс относно Договорно-спестовните институции
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Междинен тест по Финанси за студенти от 2-ри курс, съдържа 15 въпроса, само един верен отговор на всеки въпрос.
(Труден)
15
6
1
5 мин
07.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Данъчна система в Р. България

Материал № 1242936, от 26 май 2016
Свален: 99 пъти
Прегледан: 140 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 2,240
Брой символи: 14,557

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Данъчна система в Р. България"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала