Големина на текста:
Растителни тъкани- специфика. Класификация на растителните
тъкани. Функция, произход и характеристика на различните видове
тъкани.
1.Определение и специфика.
Растителната тъкан е съвкупност от свързани помежду си клетки, които
имат общ произход, еднакъв външен и вътрешен строеж и изпълняват еднакви
функции.
Всестранното изучаване на растителните тъкани е обект на растителната
хистология.
Специфичните особености на растенията като автотрофни и неподвижни
организми, с неограничено нарастване и голяма повърхност, определят и спецификите
на растителните тъкани. Автотрофното хранене се осъществява от уникална тъкан
специализирана асимилираща тъкан; предвижването на асимилатите се осъществява по
проводящи тъкани; неизразходваните хранителни вещества се съхраняват в резервни
тъкани; защитата на растението от външните фактори се осигурява от покривни и
механични тъкани и т.н.
Отделните растителни тъкани са изградени от клетки специализирани в различна
степен. Често, в резултат на напреднала специализация, те могат да изпълняват само
една определена функция / напр. опорната функция на мъртвите вече клетки на някои
механични тъкани/. В много случаи обаче растителните тъкани са многофункционални.
Възможно е даже, в хода на индивидуалното развитие на растението, тези функции да се
променят / напр. клетки свързани с храненето да се превърнат в механични или във
вторично делящи се клетки /. Всичко това затруднява в определена степен
класифицирането на растителните тъкани. Преди да се спрем на нея обаче трябва да
кажем няколко думи за появата на многоклетъчната организация и появата на
растителната тъкан, което е извънредно важен етап в еволюцията на растителния свят.
Според съвременните еволюционни схващания, като най-примитивни се
разглеждат амебовидните и флагелатни форми, на които е присъщо активно
движение. При тези морфологични типове освен едноклетъчни /напр. Chlamidomonas /,
се срещат и колониални организми / след деленето си клетките остават свързани в
колонии/. Близък до тях е т.н. палмеловиден /капсален/ морфологичен тип, при който
клетките, макар и подвижни, са обвити от пихтиесто вещество, което ги обездвижва
т.е. на този етап се появява неподвижността, която е една от характерните особености
на растителния свят. В тази връзка, важна е появата на целулозната клетъчна стена / при
клетъчния /кокален/ морфологичен тип / напр при Chlorella/ и при всички последващи
типове. Прикрепителен начин на живот водят и организмите от т.н. сифонен
морфологичен тип, които представляват една многоядрена клетка /полиенергид/,
достигаща понякога размери от десетки сантиметри. Подобни са и плазмодиите, чиито
многоядрени клетки нямат клетъчна стена и определена форма. Следващите
морфологични типове имат вече многоклетъчна организация. Такива са представителите
на нишковидния морфологичен тип, който все още е с нетъкнна организация, но
клетките имат хлоропласти и тъканния талус / напр. кафявите водорасли/, при които
се появяват покривна и резервна тъкан- т.е. преминава се към тъканна организация на
тези водни организми. В хода на приспособяване от воден към сухоземен начин на
живот, растенията преминават от талусен към кормусен морфологичен тип / наличие
на корен, стъбло и т.н./. В кормусните растения се развива в последствие цялото
разнообразие от растителни тъкани.
2.Класификация на растителните тъкани.
Класификацията се осъществява на различни принципи: структурни,
цитологични, физиологични и т.н. Според степента на диференциране, растителните
тъкани се делят на две групи : диференцирани и недиференццирани. Според наличието
или отсъствието на междуклетъчни празнини, те се делят на рехави и плътни; и т.н.
В съвременната класификация на растителните тъкани се прави опит да се
използват няколко важни признака: функция, структурна специфика, произход и
местоположение.На следващата таблица е показана тази класификация на растителните
тъкани:
Системи тъкани
според степента
на
диференциация
Системи тъкани
според
физиологичнат
а функция
Първични Вторични
Недиференцирани Образователни /
меристемни/
Връхна стъблена
Връхна коренова
Вмъкната
Снопчест камбий
Камбий
Фелоген
Калус
регенерационна
ДиференцираниПокривни
Механични
Проводящи
Асимилиращи
Резервни
Проветрителни
Всмукващи
Отделителни
Епидермис, склеренхим
Коленхим, склеренхим
Ксилем, флоем
Хлоренхим
Резервен паренхим
Аеренхим
Ризодермис, веламин
Външни и вътрешни
Корк, кора
Склеренхим
Ксилем, флоем
Фелодерма
Резервен паренхим
вътрешни
Според обобщаване на функционално-топографски принцип, тъканите се
групират в системи. В някои случаи в една и съща система влизат елементи от различни
тъканинапр проветрителната система освен аеренхим включва и устицата, които са
част от епиделмиса.
3. Функция, произход и характеристика на различните видове тъкани.
3.1. Делящи се / меристемни, образувателни/ тъкани. Меристемос = делящ се /
гр./ Това са тъкани, изградени от живи, делящи се клетки, които се съхраняват през
целия живот на растението. Тези клетки се наричат инициални и от тях води началото
си цялото растение. Те могат да се делят неограничен брой пъти. Клетките, които се
получават от тяхното делене се наричат производни и те също могат да се делят, но
ограничен брой пъти, след което се превръщат в трайни тъкани.
2
В еволюционен план, делящите се клетки също се променят. При талусните
растения всички клетки са делящи. При кормусните обаче, положението е различно
При нисшите: мъхове, папрати и хвощове има само една инициална клетка, докато при
семенните напр. имаме група от инициални клетки, които дават по-големи възможности
за нарастване и за по-интензивна хистогенеза. В индивидуалния живот на семенните
растения развитието започва от зигота. От нея се образува зародиша на семето и в него
всички органи са в зачатъчно състояние и са изградени от меристемна тъкан- нарича се
зародишна или ембрионална меристема. След покълване на семето и оформяне на
растението, тези делящи се клетки се обособяват на различни меставърха на стъблото
и стъблените разклонения, върха на корена, понякога по възлите на стъблото. От тази
първична меристема се образуват първични трайни /диферинцирани/ тъкани. В
хода на индивидуалното развитие, от тези диференцирани тъкани на стъблото и корена
могат да се формират вторични меристемни тъкани. Т.е в зависимост от произхода си
меристемните тъкани биват зародишни, първичини и вторични.
Към първичните меристеми се отнасят връхните меристеми на стъблото и корена и
остатъчни меристеми, които биват вмъкнати и странични. Вмъкнатите / интеркаларни/
меристеми са разположени най-често в основата на междувъзлията и служат за
удължаването им. Те нямат инициални клетки и със стареенето на растенията се
превръщат в трайни тъкани. Страничните първични меристеми възникват в тясна
връзка с връхните меристеми.Тук се отнасят перицикълът, който обхваща вътрешния
цилиндър като еднослоен или двуслоен пръстен и дава началото на страничните клонки
или страничните корени, както и на образуваща се по-късно вторична меристема,
прокамбия, който е разположен между проводящите тъкани и снопчестият камбий.
Вторичните меристеми възникват по-късно в онтогенезата. Напр. появата на
вторичен камбий и фелоген, свързани с надебеляването на корена и стъблото на
многогодишните растения.
Различна е цитологията на клетките изграждащи меристемната тъкан.
Инициалните клетки са дребни, многостенни, изодиаметрични, плътно разположени.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 юли 2021 в 13:18 потребител
02 юли 2021 в 19:10 студент на 21 години от Шумен - НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ, специалност - АИС, випуск 2023
 
Подобни материали
 

Биоценози - същност, състав, видове, структура и взаимодействие между популациите в биоценозата

28 фев 2006
·
2,417
·
4
·
1,461
·
563
·
4

Екологията е биологична наука,която изучава взаимоотношенията между живите орга-низми както помежду им, така и с обкръжаващата ги нежива природа. Обект на изуча-ване са системи от живи организми - популации и биоценози и системи от жива и не-жива природа
 
Онлайн тестове по Екология
Изпитен тест по агроекология
изпитен тест по Екология за Студенти от 1 курс
Изпитният тест по Агроекология е предназначен за студенти в Аграрния университет Пловдив и Земеделски колеж. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
131
1
21.03.2013
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
153
1
1 мин
28.02.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Растителни тъкани

Материал № 1242890, от 07 юни 2016
Свален: 39 пъти
Прегледан: 42 пъти
Предмет: Екология
Тип: Лекция
Брой страници: 12
Брой думи: 4,754
Брой символи: 27,469

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Растителни тъкани"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала