Големина на текста:
За етническите проблеми и националната
сигурност.
1. Етническите въпроси в Схемата за Петте нива на сигурността:
Второто ниво на сигурността е Сигурност на Групата от индивидигрупова
сигурност (group security).
Не всяка група от хора е Група в смисъла на теорията за сигурността. За да бъде
обект на изследване от гледна точка на сигурността, в групата от хора трябва да има
вътрешно сцепление, консолидация и интегритет.
Антъни Смит: „Членовете на една група са еднакви точно в това, по което се
отличават от другите, които не принадлежат към групата”.
Освалд Шпенглер: „Колкото по-дълбоко е вътрешното преживяване нание”,
толкова по-силна е жизнената сила на обединението”.
Самюъл Хънтингтън: „Народите и нациите се опитват да дадат отговор на най-
основния въпрос, пред който може да бъде поставен човешкия род: „Кои сме ние?”. И те
отговарят на този въпрос по традиционния начин, по който винаги са отговаряли
човешките съществакато се позовават на нещата, които имат най-голямо значение за
тях. Хората се самоопределят чрез предци, религия, език, история, обичаи и институции.
Те се идентифицират с културни групи: племена, етнически и религиозни общности,
нации и най-мащабно погледнатос цивилизации”.
Групата носи в себе си базисни материални и духовни ценности, култура,
идентичност, памет, език, традиции и обичаи. Тяхното опазване и зачитането им са
важни аспекти на нейната сигурност.
Групата може да се организира по различни признациетнически, религиозен,
териториален, социален, професионален, корпоративен, както и по някои други особени
критерии, като сексуална ориентация, специфични възможности (например увреждания)
и др.
Ако е обособена по етнически или религиозен признак, Групата обикновено се
нарича малцинство. Такива в България са ромите, както и българските граждани с
турско етническо самосъзнание, мюсюлманите.
За етническата общност Антъни Смит привежда шест атрибута:
(1) колективно собствено име;
(2) мит за общи прадеди;
(3) споделени исторически спомени;
(4) един или повече отличителни елемента на обща култура;
(5) обвързаност с определеноотечество”;
(6) чувство за солидарност, обхващащо значителни сегменти от населението.
Антъни Смит: „Религиозните идентичности са свързани с групирането на
културата и нейните елементиценности, символи, митове и традиции, по правило
кодирани в обичаи и ритуали. Следователно те проявяват тенденция да обединяват в
общността на вярващите всички, които чувстват, че споделят определени символични
кодове, ценностна система и традиционни вярвания и ритуали, включително и представи
за някаква надемпирична реалност, колкото и обща да е тя, и белези на специфична
организация, била тя и съвсем неуловима”.
2. Етническите проблеми през призмата на световните тенденции:
Една от водещите тенденции в системата за международни отношения е:
?Развитие на демографски тенденции, постепенно променящи етническия,
религиозния и расовия баланс в глобален мащаб.
Във всяко едно измерение на демографските процеси етническото,
религиозното и расовото, България е сред губещите или поне сред потърпевшите.
Българският етнос се топи и ние сме в преход от демографска криза към демографска
катастрофа. Православната религия също така намалява в процентно отношение
спрямо другите големи религии. Бялата раса е в непрекъснато и необратимо
отстъпление.
Най-важните елементи на българската идентичност православието,
славянският произход, българският език, кирилицатасе намират под натиска на
обективни процеси и субективна воля, подлагани са понякога на демонизация, осмиване,
хули и дори на изчегъртване.
Българите са народ с удивителна историческа съдба, плод от съчетаване във
феноменална, жилава смес (посред толкова тревожен кръстопът), на два коренно
противоположни святана прабългарина и славянина, на конника и земеделеца, на
ловеца и сеяча, на скиталеца и домоседа. Напук на историческата логика, нашият народ
е оцелял през тези 13—14 века.
Българинът е търпим към Другото, към Другия. Надникнем ли в народното
творчество, в митологията, в нашия епос, ще видим редица примери, при които е трудно
еднозначно да се посочи кой е добрият и койлошият, койправият и кой
кривият, койправедният и койгрешният.
У нас има много от прабългарското, от прабългарския духездачът, степта,
поривът да видиш какво има зад хоризонта, те са в сърцата ни. Навярно прабългарите са
били от онези племена и народи, за които родината е там, където може да се живее по-
добре, където има повече сигурност.
Но още повече от прабългарското, а затова и по-определящото, основното,
мотивиращото в нашата същност е славянското. То е обгърнало всичкото ни житие-
битиепространството, времето, съзнанието, обичта към земята, към семето и плода,
впръснало го е в тестото, в глината, от която са изваяни душите и телата ни. Ето в този
смисъл ние сме славяни, в този смисъл славянството е мироглед, светоусещане, шанс и
съдба, то завинаги е влязло в нашата историческа ДНК.
Славянинът, като спре някъде, впива корените си колкото се може по-навътре в
земята, гъне се, но стои здраво, отстоява себе си, съпротивлява се на всички брулещи го
ветрове и ветрища. За славянина родината е там, където е гробът на дядо му, където е
бащиният му дом, където той самият се е родил, където децата му са станали човеци,
където неочаквано бързо са пораснали внуците му. Дори да го прокуди враг или мизерия
от там, той все се завръща, ако другояче не може, то поне с мислите и спомените си.
Нашият народ е с ясна цивилизационна идентичност и тя не е прекъсвана и
унищожавана от векове. Да се посяга върху нея е заплаха от деидентификация. Това
може да задълбочи в страната ни кризата на идентичността, за която вече има редица
симптоми и тя да прерасне в политически СПИНСиндром на придобитата
идентичностна недостатъчност.
3. Етническите общности в България:
В началото на ХХІ век, в страната има само две големи малцинствени общности
турци и роми, следвани от по-малобройните групи на руснаци, арменци, власи (вкл.
арумъни), каракачани, гърци, украинци, араби, татари, евреи и др. При преброяването от
2001 г., гражданите, самоопределящи се като небългари по етническия си произход, са
16 % от населението.
Главният социален проблем на междуетническите отношения у нас е рязкото
социално-икономическо изоставане на ромската общност.
Главният политически проблем на междуетническите отношения у нас е
стремежът на ДПС да монополизира гласовете на българските турци (и на българите-
мюсюлмани, т.е. помаците), с което тяхното политическо участие се превръща не в про-
демократичен принос, а в етнически (и дори религиозно) обусловен вот.
Населението по майчин език при преброяването през 2001 г. е както следва: общо
население - 7 928 901 и 100%, български - 6 697 158 и 84.5%, турски - 762 516 и 9.6%,
ромски - 327 882 и 4.1%, арменски – 10 294 и 0.1%, влашки – 6 587 и 0.08%, руски
18 477 и 0.2%, татарски – 2 388 и 0.0%, друг – 32 754 и 0.4%, непоказано – 70 261 и
0.9%.
Население на страната по етническа група:
Група 1946195619651975
*
19922001
Общо7 0293 497 613 7098 227 8668 727 7718 487 3177 928 901
Българска5 903 5806 506 5417 231 2437 930 0247 271 1856 655 210
В процент84.085.587.990.985.73.9
Турска675 500656 025780 928 730 728800 052 746 664
В процент 9.6 8.6 9.5 8.4 9.49.4
Ромска170 011197 865 14 874 18 323313 396 370 908
В процент 2.4 2.6 1.8 0.2 3.74.7
Еврейска44 2096 0275 1083 0763 4611 363
В процент 0.6 0.1 0.1 0.0 0.00.0
Арменска21 637 21 954 20 28214 526 13 677 10 832
В процент 0.3 0.3 0.2 0.2 0.20.1
Татарска-5 9935 4305 9634 5151 803
В процент- 0.1 0.1 0.1 0.10.0
Друга
**
214 412219 304 35 101 25 13172 55055 206
В процент 3.1 2.9 0.4 0.3 0.90.7
Непоказана----8 48186 915
**
В процент---- 0.11.1
*
При преброяването през 1985 г. не е наблюдаван признакътетническа група.
**
По-големи групи през 2001 г. – Руска – 15595, Влашка – 10566, “Македонска” – 5071.
Население на страната по вероизповедание:
Група 1946
*
1992 2001
Общо 7 029 349 8 487 3177 928 901
Източноправославно 5 967 992 7 274 5926 552 751
В процент 84.9 85.7 82.6
Мюсюлманско938 418 1 110 295966 978
В процент 13.3 13.1 12.2
Католическо-53 07443 811
В процент-0.60.6
Протестантско-21 87842 308
В процент-0.30.5
Юдейско43 3352 580653
В процент 0.60.00.0
Армено-грегорианско79 6049 672 6 500
В процент 1.10.10.1
Друго -6 745 7 784
В процент-0.10.1
Непоказано -8 481308 116
В процент-0.13.9
*
При преброяванията през 1956, 1965, 1975, 1985 г. не е наблюдаван признакътвероизповедание”.
В навечерието на приемането в ЕС, у нас беше изготвенаНационална стратегия
за развитие на населението на Република България 2006-2020”, целяща активно

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

За етническите проблеми и националната сигурност в България.

Материалът е предназначен за студенти, обучаващи се в напраления, свързани със сигурността и отбраната...
Изпратен от:
Емилиян Кръстев
на 2016-05-29
Добавен в:
Курсови работи
по Полиция, отбрана, национална сигурност
Статистика:
24 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Еволюция на концепцията за сигурност 1


Национални интереси в областта на сигурността. Среда за сигурност - международна среда за сигурност, вътрешна среда за сигурност. Рискове и заплахи за жизненоважните национални интереси. Стратегически цели...
 

Концепция за национална сигурност


Актуалност и бели петна на концепцията за национална сигурност
 

Българската армия 2004-2015


За ефективно управление на войските и силите се изграждат структури за командване и управление на три нива - стратегическо, оперативно и тактическо...
 

Неправителствени организации в системата за национална сигурност


Пищов за семестриален изпит по Основи на националната сигурност....
 

Лисабонски договор


Разглеждат се проблемите свързани с ратификацията на лисабонския договор и новите предизвикателства пред ЕС.
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по Защита на националната сигурност за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е фокусиран върху Теория и история на обществената сигурност. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор. Пеедназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплината.
(Лесен)
20
24
1
2 мин
03.11.2016
Тест по Контраразузнаване за студенти в 4-ти курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 4 курс
Тест върху термини, свързани с контраразузнаването. Обект, субект, принципи. 19 въпроса, само един верен отговор...
(Лесен)
19
22
1
1 мин
11.04.2017
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

За етническите проблеми и националната сигурност в България.

Материал № 1242634, от 29 май 2016
Свален: 24 пъти
Прегледан: 32 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 16
Брой думи: 6,461
Брой символи: 39,762

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "За етническите проблеми и националната сигурнос ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала