Големина на текста:
КУРСОВА ЗАДАЧА
Към 01.01. 201. г. предприятиеЗдравецООД, гр. Велико Търново
има следните остатъци по счетоводните сметки:
203 Сгради
152 Дългосрочни заеми
421 Персонал
302 Материали
411 Клиенти
461 Разчети с НОИ
463 Разчети по здравно осигуряване
205 Машини
123 Печалби и загуби от текущата година
501 Каса в лева
503 Разплащателна сметка в лева
303 Продукция
4538 Данък за възстановяване
241 Амортизация на ДМА
401 Доставчици
101 Основен капитал
Пояснения към някои от счетоводните сметки
1. Аналитични сметки към сметка 401 Доставчици:
доставчик "Х"
доставчик "У"
2. Аналитични сметки към сметка 411 Клиенти:
клиент "А"
клиент "В"
3. Аналитични сметки към сметка 302 Материали:
материал ''Р"
материал ''Q"
продукт "С"
продукт "D"
1000кг по 2,50лв./кг
2000кг по 3,00 лв./кг
250бр по 80лв./бр.
80бр по 50 лв./бр.
2 500
6 000
20 000
4 000
800
1 200
34 000
10 000
50 000
5 000
1 500
8 500
2 000
550
90
30 000
38 260
3 800
33 100
24 000
1 400
43 400
44 000
20 000
4. Аналитични сметки към сметка 303 Продукция:
5. Водените сметки към с/ка 241 Амортизация на ДМА
имат следните остатъци:
2411 Амортизация на сгради
2412 Амортизация на машини
6.
кредитно салдо
24 800
18 600
Сметка 123 Печалби и загуби от текущата година има
През последния месец са извършени следните стопански операции:
1. С фактура N... е закупен счетоводен програмен продукт за 800 лв.
РКО N...
2. Закупени са от доставчикХстоки от видаМза 20 000лв. дан.
ф-ра N... Във връзка с доставката са платени в брой транспортни разходи за
180 лв. РКО N...Стоките са изплатени от разплащателна сметка с ББ....
Стоките са заприходени в склада. Установена е липса за 500лв., за която е
отправена рекламация към доставчика.
3. С фактура N...е закупен нов счетоводен модул на компютърната
счетоводна програма на стойност 440лв. РКО N...
4. Изплатени са от разплащателна сметка 5 000лв. за погасяване на
дългосрочен банков кредит. ПН N...
5. Доставчикът по рекламацията признава сумата и я възстановява по
разплащателната сметка на предприятието. ББ...
6. Предадена е машина като съучастие в друго предприятие.
Отчетната стойност на машината е 21 000лв., набраната амортизация е
9 100лв., съучастието е оценено на 19 200лв.
7. Вложени са в производството следните материали, съгласно
искания N...
-от материалР”500кг.
-от материал „Q”1000кг.
8. Даден е коктейл за 90лв. Ф-ра N...РКО N... Начислен е полагащият
се еднократен данък при източника РКО N...
9. Продадена е по договор сграда с отчетна стойност 32 500лв. и
начислена до момента амортизация 21 800лв. От дан. ф-ра N... се вижда,
че продажната цена (без ДДС) е 32 600лв. Сумата е постъпила по
разплащателна сметка ББ... Във връзка е продажбата са изплатени на
лицензиран оценител 500лв. РКО N... Във връзка е продажбата са
отнесени част от административните разходи в размер на 144 лв. съгласно
разпределителна таблица.
10. Предоставен е аванс на служител в размер на 200лв. за
командировка във връзка с преговори с клиент на фирмата РКО N...
11. Открит е акредитив в полза на доставчикУна стойност
38 000лв за закупуване на дълготраен актив ПН N...
12. Отчетена е командировка от служител в администрацията.
Продължителността на командировката е 3 дни. В отчета за
командировката са посочени следните данни: ф-ра N... за нощувки на обща
стойност 100лв, билети на стойност 30лв. С касов ордер е уредена
разликата във връзка с предоставения аванс.
13. С дан.ф-ра N... е доставена машина на стойност 26 000лв.(без
ДДС). Сумата на фактурата е изплатена на доставчикУ”. Акредитивът е
закрит.
14. Във връзка с доставката на машината (от усл. 13 ) са извършени
следните разходи:
- транспортни разходи за 240лв.съгласно фактура N...РКО N...
- начислена е заплата на работниците, участвали в монтажа на
актива, в размер на 300лв.
- начислени са социални осигуровки за сметка на работодателя в
размер на 83.10лв и за сметка на работника 27лв.
- начислени са здравни осигуровки за сметка на работодателя в
размер на 13,50 и за сметка на работника 4.50лв
15. Дълготрайния актив е пуснат в експлоатация. Акт за приемане и
предаване на ДМА N...
16. Продадена е готова продукция 200бр от изделиеСпо 100лв в
брой на клиентВдан. ф-ра N...Продукцията е изписана по фактическа
себестойност. За сметка на продажбата са отнесени част от разходите за
организация и управление в размер на 462лв.
17. При инвентаризация е установена липса на материали от видаР
60кг по 2,50лв. Начетено е МОЛ по продажна цена 3,00лв за кг.
Суровината е закупена без ДДС.
18. преведени са по предназначение задълженията към осигурителни
организации. ПН N...
19. КлиентВпревежда по разплащателна сметка дължимите
суми.ББ...
20. Начетът на МОЛ за липсата на материали е удържан от работната
му заплата. РПВ N...
21. Касиерът изтегля и изплаща трудовото възнаграждение на
Иска се:
1. Да се състави счетоводен баланс към 01.01.201...г.
2. Да се открият синтетичните и аналитичните счетоводни сметки с
посочените в началото на месеца салда (в Главна и Спомагателна
книга).
3. Да се състави дневник за хронологично отчитане (регистрационен
дневник).
4. Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански
операции през месеца.
5. Да се заведат и приключат счетоводните сметки към 31.01.201...г.
6. Да се състави оборотна ведомост за синтетични сметки към
31.01.201...г.
7. Да се състави счетоводен баланс към 31.01.201...г.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 мар 2020 в 10:40 студент на 29 години от Варна - Технически университет, факулетет - Факултет по морски науки и екология, специалност - Корабоводене, випуск 2014
19 мар 2020 в 21:15 в момента не учи на 28 години от София
10 мар 2020 в 22:48 в момента не учи на 37 години от Велико Търново, випуск 2009
11 дек 2019 в 16:42 в момента не учи на 28 години от Мездра
08 дек 2019 в 18:04 потребител
22 ное 2019 в 14:10 ученик на 20 години от Балчик - ОУ "Стефан Караджа", с.Стражица, випуск 2018
20 ное 2019 в 22:32 ученичка на 23 години от Велико Търново - ПГТ "Д-р Васил Берон", випуск 2016
03 апр 2019 в 13:38 в момента не учи на 23 години от София
26 фев 2019 в 13:29 студентка на 35 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2019
08 фев 2019 в 17:11 в момента не учи на 42 години
 
Подобни материали
 

Основи на счетоводството

05 дек 2008
·
524
·
6
·
545

Задачи и счетоводни статии на стопански операции в предприятие и акционерно дружество.
 

Курсова работа по Счетоводство на бюджетните, осигурителните и застрахователните предприятия

13 апр 2008
·
464
·
18
·
1,534
·
414

През 20XX г. в счетоводната служба на Министерството на финансите заедно с останалите са били отразени и следните стопански операции...
 

Същност и елемент на счетоводния метод

11 сеп 2007
·
649
·
3
·
704
·
206

Същност и елемент на счетоводния метод. Счетоводен баланс – същност, съдържание и структура. Балансови изменения. Система на счетоводните сметки. Двойно записване по сметките.
 

Примерна задача по Счетоводство за отчитане на стоки

10 ное 2007
·
591
·
3
·
280
·
185

“Слънчо”ООД гр. Свищов освен производствена дейност(основна) има и търговска дейност в мрежа от собствени магазини, като през м. Юли 2005г извършва следните стопански операции
 

Решени задачки по Счетоводство

12 ное 2007
·
2,022
·
15
·
960
·
470
·
2

На 1 февруари 2003 г. е регистрирана счетоводна фирма с капитал 350 лв. През първото тримесечие на годината са извършени операциите:
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна политика на нефинансови преприятия"
професионален тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за Свищов, магистратура, онлайн система, Счетоводство и одит на нефинансови предприятия. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
19
21
1
3 мин
15.08.2018
Счетоводно отчитане на нематериалните дълготрайни активи в предприятията от публичния сектор
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията по счетоводство в публичния сектор. Всички въпроси са от затворен тип и имат само един верен отговор.
(Труден)
10
12
1
5 мин
26.06.2019
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Курсова задача по счетоводство

Материал № 1239327, от 09 май 2016
Свален: 48 пъти
Прегледан: 45 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 24
Брой думи: 2,575
Брой символи: 13,024

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Курсова задача по счетоводство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мира Ангелова
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  7 години
26 7

Сияна Белоречка
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  8 години
167 7

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения