Големина на текста:
МАСОВО НАМНОЖАВАНЕ И ТИПОВЕ ПОПУЛАЦИОННА
ДИНАМИКА ПРИ НАСЕКОМИТЕ.
Според много автори масовото намножаване на насекомите е основен
въпрос от тяхната екология. Действително от два вида фитофаги, които се
хранят по един и същи начин с едно и също растение, вреден вид ще бъде този,
който е в по-голяма плътност и ще унищожи повече растителни органи или
растения. Плътността на насекомите се определя от броят им на единица площ
(например на 1m
2
, на едно растение, на един лист, в 1kg продукти при
складовите неприятели.
Популационната динамика изразява развитието на популацията на даден
вид във времето и пространството и се представя в количествени показатели:
абсолютна популационна плътност, относителна популационна плътност,
коефициент на размножение, коефициент на разпространение и енергия на
разпространение.
Абсолютната популационна плътност (А
п
) може да се определи като
брой насекоми, отнесени към предварително определена единицалисто, клон,
растение, m
2
и др. Това е най-важният показател характеризиращ една
популация. Обикновено се изчислява средна стойност от определен брой проби.
Относителната популационна плътност (О
п
) може да се определи като
процент на срещане, т.е. в какъв процент от нашите наблюдения (взети проби) е
намерен даденият вид. Изчислява се по просто тройно правило (напр. ако
ябълковият цветопробивач е намерен върху 4 дървета от 10 прегледани то
неговата О
п
в наблюдаваната градина е 40%).
Коефициентът на размножение (К
разм
) представлява отношението
между А
п
от годината на наблюдение към А
п
от предходната година. Ако
стойността му е по-висока от 1 то популацията е в състояние на подем. При
стойности под 1 – популацията е в състояние на спад или депресия.
Коефициентът на разпространение (К
разп
) е отношението на О
п
от
годината на наблюдение към О
п
от предходната година. Той показва дали
популацията е в подем и заема нови площи (при стойности над 1) или е в
депресия и заеманите площи не се увеличават или намаляват (при стойности под
1).
1
Енергията на разпространение представлява произведението от К
разм
и
К
разп
и е показател, който изразява скоростта с която дадения вид заема нови
територии.
Плътност при която се налага да се проведе химическа борба, се нарича
праг на вредност . Плътността и общата численност на насекомите не са едни и
същи през отделните години. Някои неприятели се появяват масово, след което
много години след това почти не се срещат. При масовата поява, известна като
каламитет, насекомите увеличават плътността на популациите, общата
численост, разширяват се площите, които заемат, като се заселват в нови стации.
Промените в популациите са във времето и в пространството и обхващат
плътността, числеността и някои морфологични, биологични и други
особености, като цвят, полов индекс, плодовитост, смъртност, устойчивост на
болести и неприятели и др. Тези промени се наричат популационна динамика, а
науката, която изучава популационната динамикапопулационна екология или
демография.
Опознаването на причините, които презивикват промените в числеността
на вредните насекоми има важно практическо значение. Тези закономерности са
основата на прогнозата в растителната защита, която трябва да презвижда
масовата поява на вредителите по време, и територията, която те ще обхванат, и
на тази база своевременно да се планират средства за борба за да се избегнат
затубите.
Съществува голямо многообразие в популационната динамика при
вредните насекоми и акари, но то може да се обобщи в три основни типа -
устойчив, сезонен и многогодишен.
Устойчивият тип популационна динамика е характерен за видове с
повече или по-малко постоянна численост през вегетационния период, варираща
около някаква средна стойност. Количеството на индивидите в популацията на
тези видове се променя слабо през този период, тъй като те притежават
възможности за висока степен на преживяемост на отделните им стадии през
цялата година. Тези видове притежават висока екологична пластичност спрямо
абиотични и биотични фактори и разполагат с морфологични и биологични
приспособления за избягване на неблагоприятното им въздействие. Тази висока
степен на преживяемост е съпроводена с ниска плодовитост, но достатъчна за
поддържане на повече или по-малко постоянна численост през цялата година.
Устойчив тип популационна динамика:
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0246810121416
Години
Популационна плътност
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
Коефициент на размножаване
Коефициент на размножаванеПопулационна плътност
Видовете с устойчив тип популационна динамика са еволюционно стари и
популациите им слабо се променят морфологически и физиологически от
външните условия. Такъв тип популационна динамика притежават видовете от
сем. Scarabaeidae (житари; априлски, майски, юнски бръмбари, мъхнат бръмбар
и др.) сем. Elateridae (телени червеи - обикновен полски ковач, малък полски
ковач и др.), сем Tenebrionidae (лъжетелени червеи - пясъчник, царевичен
торник и др.).
За прогнозиране на числеността през следващата година е необходимо да
се установи плътността им през есента на предшестващата година, тъй като през
зимата тази плътност не се променя, освен ако не настъпят съществени
изменения в средата на обитание.
Сезонният тип популационна динамика се характеризира с рязко
повишаване плътността и общата численост на популацията в продължение на
един сезон и това се повтаря ежегодно през вегетационния период. Максимумът
на числеността обикновено се постига в края на вегетационния период.
Насекомите и акарите със сезонен тип популационна динамика са
многогенерационни и по-рядко едногенерационни. последните са с висока
реална плодовитост и с дълъг яйценосен период. Плодовитостта на видовете с
такъв тип популационна динамика е значително по-висока в сравнение с
видовете, имащи устойчив тип популационна динамика, но тя варира в широки
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 сеп 2020 в 18:52 ученичка на 29 години от Асеновград - СОУ "Кирил и Методий", випуск 2010
24 ное 2019 в 21:20 студент на 36 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по природни науки, специалност - Растителна защита, випуск 2019
02 фев 2017 в 10:52 в момента не учи на 30 години, випуск 2010
 
Подобни материали
 

Полови процеси при многоклетучните животни

15 яну 2008
·
88
·
1
·
209
·
83

Фази при сперматогенеза и овогенеза.Те биват три вида:фаза на размножаване, фаза на нарастване и фаза на зреене...
 

Видове размножаване

05 дек 2006
·
788
·
2
·
650
·
116
·
2

Безполово: индивидът произлиза от една или група соматични клетки на един родителски организъм и носи...
 

Размножаване на животните и човека

10 ное 2008
·
65
·
2
·
326
·
107

1.Размножаване-процес при който организмите произвеждат себеподобни.Чрез него се увеличава броят на индивидите, отделният индивид е с определена продължителност на живот. 2.Форми на размножаване:...
 

Морфология на насекомите

28 апр 2008
·
132
·
12
·
4,616
·
212
·
1

Ентомологията е наука за насекомите. Тя е получила името си от гръцките думи entomon – насекомо и logos – наука...
 

Зелени водорасли

09 дек 2007
·
216
·
14
·
1,980
·
220

Когато говорим за водорасли, обикновено си представяме големите купчини, изхвърлени на брега на морето, или подводните ливади, които се виждат ако човек се гмурне с маска под водата. С повече въображение можем да добавим зеленикавите наслоявания...
1 2 3 4 5 » 10
 

Масово намножаване и типове популационна динамика при насекомите

Материал № 1238934, от 07 май 2016
Свален: 4 пъти
Прегледан: 7 пъти
Предмет: Ентомология, Биология
Тип: Тема
Брой страници: 7
Брой думи: 1,573
Брой символи: 10,398

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Масово намножаване и типове популационна динами ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала