Големина на текста:
КУРСОВА РАБОТА
по
Дисциплина: Агроекология
на тема:
Биоразнообразиесъщност и опазване
Увод
Биологичното разнообразие е многообразието на живота на земята. То се изгражда от
разнообразието от гени, разнообразието от биологични видове и разнообразието на цели
екосистеми. При взаимодействието с физическата среда това разнообразие създава сложни
ВИСШЕ
УЧИЛИЩЕ ПО
АГРОБИЗНЕС И
РАЗВИТИЕ НА
РЕГИОНИТЕ
екосистеми, които осигуряват една жизненоважна система за поддържане на живота на всички
живи организми, включително този на хората.
Биологичното разнообразие и екосистемите са важни сами по себе си, но те осигуряват
и жизненоважен приток на стоки и услуги, от които зависим. Ние се нуждаем от храна, влакна,
горива, лекарства и услуги като регулиране на климата, предотвратяване на наводнения,
пречистване на водата, опрашване и образуване на почвата, тъй като те са жизненоважни за
нашето икономическо благополучие, сигурност, здраве и качество на живот.
Поради това загубата на биологично разнообразие е много по-сериозна от загубата на
биологични видове. Тя също е свързана с намаляване на продуктивността и устойчивостта на
цели екосистеми. Последици от тази загуба са намаляващите запаси от риба, повсеместният
спад в почвеното плодородие, катастрофалното намаляване на популациите от опрашващи
видове и понижената способност на реките да задържат придошлите води.
През последното столетие човечеството извлече огромни ползи от икономическото
развитие, което обогати живота ни. Голяма част от това развитие обаче е свързано с намаляване
на многообразието и размерите на природните системис други думи, на биологичното
разнообразие.
Част от този проблем се дължи на факта, че макар икономическото и социалното
благополучие на човечеството да е зависимо от биологичното разнообразие и от непрекъснатия
приток на множество екосистемни услуги, които то осигурява, тези услуги обикновено се
считат предимно за обществени блага без реална икономическа стойност. Ползата от природата
за обществото често се пренебрегва и рядко се взема под внимание при ежедневните решения, в
които се налагат компромиси.
В резултат на това природният ни капитал продължава да се руши, което излага на
опасност нашето благосъстояние и това на безбройните биологични видове и местообитания.
Съществува граница на степента, в която човешката изобретателност и технологиите могат да
компенсират тази загуба. След като тя бъде премината, вече ще е твърде късно за промяна.
Възможно е цената на изобретените от човека решения да се окаже много по-висока в сравнение
с тази, които бихме платили, ако най-напред се бяхме погрижили за биологичното разнообразие.
Целта на настоящата курсова работа е да се откроят заплахите пред биологичното
разнообразие в България и възможностите за намаляване на бъдещите загуби.
1. Европейска политика за опазване на биологичното разнообразие
Въпреки малките си размери Европа притежава удивително биологично разнообразие.
Голяма част от него се дължи на различните климатични и топографски условия, които се
срещат тук. Тези природни сили, в съчетание с вековното взаимодействие с човека, са създали
комплексна и сложна плетеница от природни и полуприродни местообитания, всяко от които се
отличава с характерно съчетание от растения и животни. Въпреки че броят на биологичните
видове може да не достига нивата, които се срещат на други континенти, много от растенията и
животните в Европа са ендемични видове и поради това са уникални за континента.
Биологичното разнообразие в Европа обаче се намира в сериозен упадък. Главните
източници на натиск и причините за него са известни. На първо място сред тях е разрушаването,
влошаването и разпокъсаността на местообитанията в резултат от промените в земеползването.
През последните 50 години Европа претърпя съществени процеси на преобразуване на земята,
интензификация на производствените системи, разрастване на градовете, развитие на
инфраструктурата и прекратяване на традиционни (често съобразени с биологичното
разнообразие) практики.
Други основни източници на натиск включват свръхексплоатацията на природните
ресурси, разпространяването на инвазивни чужди видове и замърсяването на околната среда.
2
Изменението на климата също се отразява върху биологичното разнообразие, като изменя
разпределението, миграцията и моделите на възпроизводство на видовете. В световен мащаб
моделите на завишено потребление в Европа и увеличаващото се търсене на природни ресурси
допринасят за гибелта на биологичното разнообразие в други части на света.
Честа причина за тези източници на натиск е непризнаването от страна на
традиционната икономика на икономическата стойност на природния капитал и на
екосистемните услуги, които той осигурява. Според мащабно независимо изследване,
озаглавеноИкономика на екосистемите и биологичното разнообразие“ (TEEB) световните
загуби на услуги само от наземните екосистеми се оценяват на 50 милиарда евро годишно.
През 2010 г. Европейската агенция за околната среда (ЕАОС), в сътрудничество с
Европейската комисия, изготви стандарт на ЕС за биологичното разнообразие за 2010 г., който
обобщава най-новите факти и цифри относно състоянието и тенденциите на компонентите на
биологичното разнообразие и на екосистемите в Европа.
Заключението в този документ е, че биологичното разнообразие в ЕС остава под
сериозна заплаха:
- Въпреки че загубата на биологични видове в ЕС не настъпва толкова бързо, колкото на
други континенти, делът на застрашените от изчезване видове продължава да буди силно
безпокойство. До 25 % от животинските видове в Европа, включително бозайници, земноводни,
влечуги, птици и пеперуди, са изправени пред опасността от изчезване. Процентът на тези, при
които се наблюдава намаляване на популациите, е още по-голям.
- Извършената през 2009 г. всеобхватна проверка на редките и застрашени биологични
видове и типове местообитания, защитени по силата на законодателството на Европейския съюз
в областта на околната среда, показа, че 65 % от защитените местообитания и 52 % от
защитените видове са в неблагоприятен природозащитен статус. Положението е още по-
тревожно при видовете, срещани в тревни формации, селскостопански и крайбрежни райони.
- Последният анализ на земното покритие в ЕС показва, че изкуствените зони,
образувани в резултат от разрастването на градовете, промишленото развитие и новата
инфраструктура, продължават бързо да се увеличават навсякъде в Европа. Вследствие на това
обширни райони са се преобразували в градски зони или са разпокъсани от увеличаващата се
транспортна мрежа. През последните 15 години са бетонирани над 12 500 km2 земя, което
представлява увеличение на изкуствените зони с почти 8 %.
- Това разрастване често се извършва за сметка на ценни природни области и преди
всичко на влажни зони и тревни формации, които вече са претърпели тежки увреждания.
Останалите местообитания стават все по-изолирани помежду си, така че в момента почти 30 %
от територията на EС-27 е силно до умерено разпокъсана.
- Това може сериозно да засегне здравето на екосистемите, много от които вече не
могат да предоставят оптималното качество и количество на услугите, като например
осигуряване на чист въздух и вода или контрол върху наводненията и ерозията. Повечето от
екосистемите на Европа днес се оценяват като увредени.
- Природните ресурси, използвани понастоящем от европейците, са два пъти повече от
тези, които земята и моретата на ЕС могат да осигурят. Това оказва огромен натиск върху
биологичното разнообразие както на други места по света, така и в Европа.
Европейският съюз от дълго време е съпричастен към опазването на биологичното
разнообразие в ЕС и в света. Законодателството на ЕС по отношение на околната среда датира
още от 1979 г., а стратегии в областта на биологичното разнообразие се изготвят от 1998 г. През
2001 г. държавите-членки на ЕС бяха сред първите, които поеха задължението до 2010 г. да
прекратят загубата на биологично разнообразие на своя територия.
За да изпълни тази амбициозна цел, през 2006 г. ЕС прие всеобхватен План за действие
за опазване на биологичното разнообразие. Планът за действие подчертава значението на
защитата на биологичното разнообразие и на екосистемите като предпоставка за устойчиво
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Биоразнообразие - същност и опазване

Биологичното разнообразие е многообразието на живота на земята. То се изгражда от разнообразието от гени, разнообразието от биологични видове и разнообразието на цели екосистеми...
Изпратен от:
Gabi Yankova-Tsankova
на 2016-05-07
Добавен в:
Курсови работи
по Агробизнес
Статистика:
46 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Агробизнес
Биологично земеделие
изпитен тест по Агробизнес за Студенти от 2 курс
Тестът е за специалност "Управление на агробизнеса", за студенти от втори курс. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
21
3
1
2 мин
31.07.2019
Цени и ценообразуване в агробизнеcа
междинен тест по Агробизнес за Студенти от 5 курс
Въпроси за магистърските програми в Cвищов. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
26
10
1
3 мин
12.06.2013
» виж всички онлайн тестове по агробизнес

Биоразнообразие - същност и опазване

Материал № 1238794, от 07 май 2016
Свален: 46 пъти
Прегледан: 49 пъти
Предмет: Агробизнес, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 18
Брой думи: 7,841
Брой символи: 53,265

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Биоразнообразие - същност и опазване"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала