Големина на текста:
Съвременната географска наука е система от географски направления.След
края на XIX в. протича процес на интеграция и диференциация на
географското познание. Географията се утвърждава като комплексна наука
(природна и обществена) и система от самостоятелни научни дисциплини.
Усъвършенстват се методите на географските изследвания (дистанционни и
др.). Засилва се приложният характер на географията. Тя се включва в
решаването на глобалните проблеми - суровинно-енергиен дефицит,
опазване на околната среда, демографска криза и др. В географията
протичат процеси на хуманизация, социологизация, икономизация,
екологизация, които поставят нови акценти в географските изследвания и
разширяват предмета и обекта на науката. Съвременната география поставя
в центъра на своите изследвания човека и неговата жизнена среда,
социалното разслоение в обществото, отношението център-периферия в
социален и икономически аспект, социалната, икономическата и
екологичната ефективност от локализацията на стопански обекти и др.
Идеините направления дават съвременния облик на географията.Развива се
съветската география,която остава в историята на 20-ти век и
изчезва.Съветската география(Марксическа) е широкоспектърна
география.Формирането на философските възгледи на К.Маркс преминава
под знака на влиянието на немската философия (особено на Хегел).Елемент
от политическото учение на Маркс е неговата теория за класите в
обществото и класовата борба.Средновековният феодализъм е заместен с
капитализъм.При него обществото е разделено на две основни класи,чиито
интереси са противоположни:класа на капиталистите(собственици на
средствата за производство) и класа на пролетариата- лишени от
собственост върху средствата за производство и за съществуване и под
заплахата на глада са принудени да продават работната си сила на
капиталистите. Капитализмът е последната обществено икономическа
формация, основана върху частната собственост и експлоатацията на човек
от човека. В тази система Маркс вижда непрекъснати противоречия и борби
между тези, които притежават капиталаземята, фабриките, техниката; и
тези, за които единственият капитал са техните ръце. Под силното влияние
на Хегел, Карл Маркс твърди, че управляващото малцинствоизползва
найрационалноикономически и политическиуправляваното от тях
мнозинство. Той предвижда, че всичко това ще доведе до една революция, в
която бедната класа ще свали капиталистическата система.Важна теза е и
тази за социалната революция на работническата класа и нейната
световноисторическа роля при преустройството на обществото от
капитализъм към социализъм.
В съветската география ярко се открояват две науки-физическа
география ,която е иззела всички дялове на природната география,и
икономическа география-цялото пространство на хуманната география.
Прехода между 19-ти и 20-ти век върху основата историческия
рационализъм и новото разбиране за природата възниква нова географска
дисциплина наречена от Фридрих Ратцел антропогеография.От самата си
поява антропогеографията черпи идеи и концепции от философията, както
и от другите природни и хуманитарните науки. Особено важна роля играят
два подхода:
- Холистичният /Универсалистичният/ опиращ се на древногръцката
философия която възприема света като цяло, в неговата сложност и
хармония, включвайки в това цяло и човека като индивидуален и като
обществен бит. В този дух географията изяснява мястото на човека в
екумената и връзките му с природата и обществото.
- Пространствениятпроизтичащ от философията на Имануел Кант. Той
разбира географията и историята като поредица от наблюдения за света:
географията за всичко в пространството, историята - за всичко във
времето. В този смисъл системните географски проучвания са само
встъпление към крайната синтеза в структурни категории на цялото
познание за естествените географски областит.е. за регионите.
Тези два възгледа са в основата на разнообразните виждания за културата в
традиционните антропогеографски изследвания. Антропогеографията на Ф.
Ратцел се базира на еволюционизма и позитивизма. В издадената през 1891
г. негова Anthropоgeographie се вижда, че това е наука за природните
условия на човечеството, но същевременно и за разпространението на
човека. Ратцел разбирал географските условия като природни условия,
които са главен фактор в живота на народите, в тяхната история, бит и
натрупан опит. Според него изследвайки Земята откриваме повтарящи се
отношения между природата и човека, които се извеждат във вид на
географски формулирани закономерности.
Геополитиката се заражда на границата на 19-ти-20-ти век.Тя акцентува
най-вече върху осмислянето на ролята на географския фактор в световната
политика.Класическата геополитика вижда в територията уникален и най-
вече значим ресурс на политическата власт,позволяващ на държавата да
реализира програма за своето жизнено осигуряване,взаимодействие с
финансови и търговски центрове,развиване на глобални и локални връзки с
другите страни.Повечето изследователи и до сега разглеждат
геополитиката като наука за териториално-пространствените и силови
аспекти на международните отношения.
Социална физика- Огюст Конт създава една нова наука, която отначало
наричасоциална физика”, а впоследствиесоциология”.Като
наука,социологията изучава най-общите закони на обществото като
цялостна система и на отделните негови структури,функционирането и
развитието му,както и взаимоотношенията между отделните елементи на
групите в обществото.Социологията разработва общите категории-
общество,социален процес,социална група,социално
взаимодействие,социален статут и др.
Първият класически теоретичен труд еИзолираната държава и нейното
отношение към селското стопанство и националната икономика на
Й.Тюнен,издаден през 1826 г.Това е и първата научно издържана
локализационна теория.Чрез нея той обобщава многогодишните си
наблюдения върху пространствените закономерности в земеделието.Една от
главните цели на Тюнен е да дефинира ролята на факторите за
териториалното разположение на производството и взаимните връзки
между тях.”Изолираната държавана Тюнен изиграва основополагаща роля
за последвалото развитие на икономическата география и регионалната
икономика.
Най-голям принос при съставяне на първите пространствени икономически
модели имат немски учени.След Тюнен с най-голямо значение в това
отношение са идеите на В.Лаунхард.Под влиянието на Тюнен той съставя
идеализиран модел ,при който производствените разходи са еднакви във
всички части на изследваната територия,а като водещ фактор приема

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Съвременната географска наука

Съвременната географска наука е система от географски направления. След края на XIX в. протича процес на интеграция и диференциация на географското познание...
Изпратен от:
StuAni
на 2016-05-03
Добавен в:
Общи материали
по География
Статистика:
10 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Развитие на регионалната икономика в България

20 авг 2008
·
143
·
4
·
452
·
47

Основна задача на регионалната политика е да регулира и направлява икономическо социалните и демографски процеси спрямо определена територия , така че тя да не остане изолирана от общото световно развитие в частност на дадена държава.
 

Природо - географски фактори

19 ное 2006
·
1,225
·
4
·
813
·
303
·
1
·

Природни ресурси - тези елементи на природната среда, които се използват пряко в човешката дейност: енергийни, минерални, водни, поземлени, животински, растителни и климатични.
 

Град София

03 май 2007
·
275
·
84
·
799
·
40
·
2

Разположена е в Западна България в полите на планината Витоша и е основен административен, индустриален, транспортен и университетски център на страната.
 

Природни зони на Земята

13 май 2007
·
1,091
·
4
·
568
·
842
·
1

Природните зони на Земята- единство между живата и неживата природа.
 

Ролята на великите географски открития за развитието на географията като наука

26 юни 2007
·
172
·
5
·
2,529

Исторически обхват и значение на ВГО, експедициите на Христофор Колумб, Васко да Гама и т.н
1 2 »
 
Онлайн тестове по География
География на България
класно тест по География за Ученици
Тест, включващ всичко изучено в 7 клас. Въпросите са само е един верен отговор.
(Лесен)
17
7
2
4 мин
17.09.2020
Изходно ниво за 8-ми клас по география
изходен тест по География за Ученици от 8 клас
Тестът е предназначен за ученици от 8-ми клас. Изработен е по новата учебна програма. Съдържа въпроси от затворен тип, само с един верен отговор.
(Лесен)
10
26
1
16.08.2019
» виж всички онлайн тестове по география

Съвременната географска наука

Материал № 1238137, от 03 май 2016
Свален: 10 пъти
Прегледан: 12 пъти
Предмет: География
Тип: Общ материал
Брой страници: 6
Брой думи: 1,553
Брой символи: 9,980

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Съвременната географска наука"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Светослав Георгиев
преподава по География
в град Плевен
с опит от  5 години
25

Лидия Найденова
преподава по География
в град Пловдив
с опит от  22 години
228 24

виж още преподаватели...
Последно видяха материала