Големина на текста:
по Данъчно право
НА ТЕМА:
Правен режим на данъка
върху МПС
1
УВОД
Местните данъци и таксите, които постъпват в бюджетите на местната
власт, са предмет на законодателно уреждане на Закона за местните данъци и
такси. Първият закон, който урежда тази материя, е приет през 1951 г. и
обнародван във в. Известия” (ДВ, бр. 104/1951 г.) и влиза в сила от 01.01.1952 г.
Установените с този закон данъци са: А). Данък върху сградите; Б). Данък върху
наследствата. Утвърдени са и видовете такси, които се събират за услуги,
извършвани от общините, като: за получаване на имущества по дарение, за
правоползване на превозни средства (МПС), които впоследствие са оформени
като вид данъци, такси за ползване на кариерни материали, за пазари и тържища,
такса смет и др. По този закон са направени 34 изменения и допълнения, в сила
до 31.12.1997 г., откогато е в сила нов Закон за местните данъци и такси,
обнародван в ДВ, бр. 117/19.12.1997г.
С новия закон са установени вече 6 вида местни данъци, а именно:
А). Данък върху недвижимите имоти;
Б). Данък върху наследствата;
В). Данък върху даренията
Г). Данък при възмездно придобиване на имущества;
Д). Данък върху превозните средства;
Е). Патентен данък.
Допуска се възможността със закон да се установят и други местни
данъци. Утвърдени са и 11 вида местни такси, между които и такса битови
отпадъци, която има най-голям дял в приходната част на бюджетите на
общините и засяга значителна част от населениетособственици (ползватели) на
урегулирани поземлени имоти и сгради.
Местните данъци, които съгласно чл.1 от ЗМДТ постъпват в общинския
бюджет, са следните: данък върху недвижимите имоти; данък върху
наследствата; данък върху даренията; данък при възмездно придобиване на
имущество; данък върху превозните средства, патентен данък; туристически
данък и други местни данъци, определени със закон. Местните данъци се
заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по
съответната сметка (чл. 2 от ЗМДТ).
В съответствие с чл.3 от ЗМДТ данъчните декларации по ЗМДТ се подават
от данъчно задължените лица или от техните представители по образец, одобрен
2
от Министъра на финансите, който се обнародва вДържавен вестник”.
Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършва
от служители на общинската администрация по реда на ДОПК, като
обжалването по тях се извършва по реда на чл.4 от ЗМДТ. В производствата
служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на
органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни
задълженияна публични изпълнителичл.4, ал.3 от ЗМДТ. Служителите се
определят със заповед на кмета на общината.
Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по
Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на
ДОПК или от съдебни изпълнители по реда на ГПКчл.4, ал.2 от ЗМДТ. Броят,
видът и ставките на местните данъци са определени със Закона за местните
данъци и такси и съгласно българската Конституция данъците се регламентират
със закони, които се приемат от парламента. Съгласно промените от 2007 г. на
Конституцията на Р. България, общинския съвет определя размера на местните
данъци при условия, по ред и в границите, установени със закон, както и размера
на местните такси по ред, установен със закончл. 141 от Конституция на Р.
България.
По правната си същност местните данъци са:
1). Публични вземаниясъгл. чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК вземанията
за данъци са публични вземания;
2). Общински вземаниясъгл. чл.2 от ЗМДТ приходите от местни
данъци постъпват в общинските бюджети;
3). Данъчни вземания.
ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
Съгласно чл. 52 на ЗМДТ с данък върху превозните средства се облагат
превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа на страната,
корабите, вписани в регистрите на българските пристанища,
въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на България като
граждански въздухоплавателни средства. Данъкът се заплаща от собствениците
на превозните средства. Тяхното задължение е да декларират в общината по
постоянния си адрес притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок
от придобиването им, а придобитите по наследство - в шестмесечен срок.
Когато собствениците нямат постоянен адрес, декларацията се подава в
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Правен режим на данъка върху МПС

Местните данъци и таксите, които постъпват в бюджетите на местната власт, са предмет на законодателно уреждане на Закона за местните данъци и такси. Първият закон, който урежда тази материя, е приет през 1951 г....
Изпратен от:
Розалия Вичева
на 2016-04-29
Добавен в:
Курсови работи
по Право
Статистика:
29 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Мита и митни сборове – характеристика и съпоставка

31 май 2006
·
858
·
7
·
941
·
65

Процесът на образуване, разпределение и натрупване на финанси е регулиран от различни по правната си характеристика норми. Те са данъчни, задължителни финансови вноски, такси и др.
 

Закон за женския и детския труд в индустриалните заведения - 1905

23 яну 2008
·
171
·
11
·
2,951
·
185

Началото на трудовото законодателство у нас се поставя 27 години след Освобождението с приетия от Народното събрание през 1905г. Закон за закрила на женския и детския труд.
 

Закон за местни данъци и такси

09 яну 2009
·
301
·
10
·
1,785
·
192

Съгласно измененията, приети през 2007г., Общинският съвет определя с наредба размера на горепосочените данъци при условията, по реда и в границите, определени със ЗМДТ. Когато до края на предходната година общинският съвет...
 

Преки данъци

14 май 2010
·
289
·
154
·
38,223
·
403
·
2

Обект на облагане с преки данъци са доходи и имущество. Поради това те се делят на две големи групи: преки имуществени данъци и преки подоходни данъци....
 

Анализ на закона за защита на личните данни

21 апр 2008
·
284
·
3
·
567
·
240
·
2

Според българският закон, лични данни са всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Право за ученици, студенти и учители
любознателен тест по Право за
Тест по Право за ученици, студенти и учители. Съдържа 10 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
10
21
1
1 мин
31.07.2018
Тест по гражданско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е върху съдържанието на Гражданското право. Състои се от 13 въпроса с възможност за няколко верни отговори или нито един от посочените.
(Лесен)
13
45
1
2 мин
19.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Правен режим на данъка върху МПС

Материал № 1237508, от 29 апр 2016
Свален: 29 пъти
Прегледан: 27 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 3,096
Брой символи: 17,698

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Правен режим на данъка върху МПС"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения