Големина на текста:
Тракийски университетСтара Загора
Аграрен. факултет
Издание:1.0
Вид на документа:
Оперативен документ
на документа:
7.5.1 _OD_1.2.11- AF
В сила от:14.09.2011
Име на документа
Реферат
(Самостоятелна работа, Задание на студент, Тест)
Страница:1 от 17
Аграрен факултет
КатедраПриложна екология и зоохигиена
Магистърска програма по Биологично земеделие
ДисциплинаБиологично производство на животински продукти
З А Д А Н И Е
Проект на биологична ферма за
Говеда за мляко-70 крави.
(говеда/биволи/овце/кози/свине/птици и пчели)
(посочва се капацитета на ферматанапр. 10 крави, 20 свине-майки, 200 овце и т.н.)
Рени Стефанова Цветкова Преподавател:……………………..
Фак. 155 (проф. дсн Георги Петков)
Специалност: Агрономство
Срок на обучение: 18-20 Март 2016 г.
Оценка:……………………………
гр. Стара Загора
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
www.unisz-iso.org
1
Тракийски университетСтара Загора
Аграрен. факултет
Издание:1.0
Вид на документа:
Оперативен документ
на документа:
7.5.1 _OD_1.2.11- AF
В сила от:14.09.2011
Име на документа
Реферат
(Самостоятелна работа, Задание на студент, Тест)
Страница:2 от 17
1.Увод
В исторически план биологичното земеделие като концепция и практика се заражда
в началото на 20 век с прилагането на различни алтернативни методи на земеделско
производство главно в страните от Северна Европа. До момента биологичното
земеделие се практикува в приблизително 100 страни по света като броят им
постоянно нараства.
Първите систематични проучвания на възможностите за замяна на химичните
средства в земеделието с екологично по-съобразни практики в нашата страна датират
от 1965г. България се характеризира с изключително благоприятни почвени и
климатични условия за производство на земеделски продкути. Според данни на
Министерството на околната среда и водите повече от 80% от обработваемата земя е
подходяща за биологично земеделие.
Биологичното земеделие се базира на балансирано използване на хранителните
вещества в почвата, ефективно използване на водните, почвените, растителните и
животинските ресурси, както и на енергията; повишаване на биологичното
разнообразие от растителни и животински видове, характеризира се със затворен
цикъл на хранителни вещества, енергия. Хранителните вещества се възстановяват
чрез оборския тор и урина, а азот може да се получи и чрез валежите.
Чрез биологичното земеделие се преодоляват значителна степен недостатъците на
конвенционалното земеделие като се постига подобряване на почвената структура,
почвената ерозия намалява, максимално оползотворяване на ресурсите; почвата,
подпочвените води и продукцията се опазват от замърсяване с пестициди, значително
увеличаване на популацията на дъждовните червеи чрез изключване приложението на
пестицидите.
Основните предимства на биологичното земеделие пред конвенционалното са:
минимално негативно влияние върху природната среда, произвеждат се здравословни
храни с високо технологично качество; опазване на подпочвените води от
замърсяване с нитрати, пестициди и други, подобрява се почвената структура и
плодородие, намалява се с около 50% разходите на енергия, намалява се около 4 пъти
почвената ерозия, опазват се дъждовните червеи и полезните видове и др.
Целта на проекта е производство на екологично чиста продукция, спазвайки се
основните изисквания на Наредба 22 и 35 на Министерството на земеделието и
горите. Във фермата ще бъде застъпено богато биологично разнообразие с цел
оползотворяване на слънчевата енергия, създаване на затворен кръговрат на
хранителните вещества, намаляване себестойността на продукцията, създаване на
микроклимат близък до природните екосистеми. Съгласно Наредба 22 , правилата
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
www.unisz-iso.org
2
Тракийски университетСтара Загора
Аграрен. факултет
Издание:1.0
Вид на документа:
Оперативен документ
на документа:
7.5.1 _OD_1.2.11- AF
В сила от:14.09.2011
Име на документа
Реферат
(Самостоятелна работа, Задание на студент, Тест)
Страница:3 от 17
за биологично производство трябва да се прилагат най-малко 2 години преди
засяването на съответните култури,които ще използваме за фураж с който ще
изхранваме животните си. Като отправна точка на плана за преход (преминаването от
конвенционално към биологично производство) е вземането на мерки за подобряване
на почвените условия създаване на здрава (биологично активна) почва. В
допълнение за повишаване количеството на азота в почвата, може да засеят люцерна и
детелина, тъй като е установено, че житно-детелиновите смески фиксират от 21 до 34
кг азот/дка за година.
За по-нататъшно поддържане на почвеното плодородие може да се включи и
използването на биохумус (разрешен за употреба с Наредба 22 от 04.07.2001г.).
Биохумусът се състои от екскрементите на червените калифорнийски червеи.
Доказано е, че при приложението му се създават в почвата условия, затрудняващи
развитието на болести, растенията по-лесно понасят студ и суша.
2.Характеристика на състоянието на говедовъдството в България.
Говедовъдството е основен подотрасъл на животновъдството ,като от него се
получават ценни продукти за изхранване на хоратамляко и месо; суровини леката,
кожарската и др. промишлености; източник са на доходи на собствениците и оборска
тор за растениевъдството. Според стопанската си класификация се подразделят на
говеда на мляко, за месо;за комбинирано използване;за работа.
Кравето мляко е един от найценните хранителни продукти за хората. То е основна
суровина за производството на кисело мляко, на животинско масло, на различни
видове сирена, кашкавали и др. храни подходящи за всички възрастови групи.
Млякото и продукти от неговата преработка се използват като фураж, участващ в
много фуражни смески за изхранване на различни видове млади животни.
Говеждото и телешкото месо е суровина с голямо стопанско и икономическо
значение, защото е ценен хранителен продукт с много добри вкусови и хранителни
качества. Основен източник за производството на месо са младите телета и
изключените от разплод женски телета, а месото на възрастните животни се
използват за производството на колбаси.
Допълнителната продукция е доброкачествена оборска тор, използвана в земеделието
и за подобряване структурата на почвата. Едно от предимствата на говедата е, че
осигуряват доход на своите стопани през цялата календарна година.
Биологичните особености на говедата дава възможност да се оглеждат в различни
стопански и климатични райони, да приемат, смилат и оползотворяват големи
количества груби, сочни и зелени фуражи, които са основната им храна. Много добре
се оползотворяват отпадъчните храни, получени след преработка на продукти в
растениевъдствотосено, слама и плява.
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
www.unisz-iso.org
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Проект на биологична ферма за говеда за мляко - 70 крави

Проекта за създаване на биологична ферма за производство на животински продукти...
Изпратен от:
Reni Tsvetkova
на 2016-04-25
Добавен в:
Проекти
по Агрономство
Статистика:
41 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Използване на полезните организми в производството на оранжерийни домати
добавена от t.todorova 29.06.2016
1
9
 
Онлайн тестове по Агрономство
Растеневъдни технологии
изпитен тест по Агрономство за Студенти от 3 курс
Тест за студенти от 3-ти курс за проверка на знанията. Включени са въпроси с единствен верен, както и с множество верни отговори.
(Лесен)
24
3
1
8 мин
15.08.2019
» виж всички онлайн тестове по агрономство

Проект на биологична ферма за говеда за мляко - 70 крави

Материал № 1236779, от 25 апр 2016
Свален: 41 пъти
Прегледан: 60 пъти
Предмет: Агрономство
Тип: Проект
Брой страници: 17
Брой думи: 4,150
Брой символи: 26,585

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Проект на биологична ферма за говеда за мляко - ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала