Големина на текста:
1. Тема : Същност на процеса на възпитание
Понятието процесот латински означава ход, предвижване на някакво явление ,
последователна смяна на състояния, стадий на развитие, съвкупности последователни
действия за постигане на някакъв резултат.
Възпитанието -Разгледано като процес, като вазимодействие между хората , между
субектите, между възпитателите и възпитаниците, е един от основните фактори , чрез
които се направлява формирането на личността през различните и възрастови периоди и
особено през детската и юношеската и възраст.
Възпитателният процес като социален и педагогически феномен се реализира чрез
възпитателната дейност , възпитателното взаимодействие , възпитателните отношения и
възпитателната система.
1.Възпитателна дейност- е вид педагогическа дейност , съвкупност от възпитателни
действия и състояния. Както във всяка дейност така и във възпитателната могат да се
различат външна- действена и вътрешна- процесуална страна. Възпитателната дейност
означава още действие на педагогическите субекти за постигане на определени
възпитателни цели. Субекти на възпитателната дейност са всички лица, които
изпълняват възпитателни функции - най-вече учителят и родителят.
Трябва да се прави разграничение между възпитателна дейност и възпитателна работа.
ВД е с по-широк обхват и включва в себе си ВР.
2. Възпитателно взаимодействиее проява на динамични взаимоотношения между
личности. Може да се разглежда като взаимодействие между управляващата и
управляваната системи. Възпитателната дейности взаимодействие са органически
свързани и намират ярък израз в педагогическото общуване.
3.Възпитателна система- ВП се реализира в определена възпитателна система
Ю.П.Соколников подчертава , че възпитателния процес е резултат от функционирането
на ВС. Оптималното протичане на ВП може да се постигне в една добре управлявана и
организирана ВС.
Определение на Ст. Чернев за ВП, съобразно съвременната парадигма-
педагогическият модел на възпитателния процес включва целенасоченото,
систематическо и специално организирано взаимодействие между субектите на
възпитанието, между обществото и личността, между индивида и социалните общности.
Възпитателният процес означава ефективна организация на педагогическата дейност и
взаимоотношения , проява на висока и духовна и физическа активност от възпитателите
и възпитаниците , усвояване на социален опит, съзнателно самоизменение на тяхната
личност. В процеса на В се цели формирането у подрастващите на високо съзнание , на
светогледни възгледи , на социална позиция , на общокултурни , интелектуални ,
морално-волеви, физически и делови качества, на такава ценностна система, която
позволява на личността да се адаптира към новите социални условия, да реализира своя
творчески потенциал в съвременното демократично и гражданско общество.
1
Етапи на ПВ :
А)1974 г Стефан Чернев определя следните етапи на ВП:
1. усвояване от учениците на знания в областта на етиката, естетиката , правните норми
и културното поведение
2.формиране на убеждения и ролята на чувствата за тяхното изграждане
3.формиране на привички за културно поведение.
Главната цел на посочените етапи е да се постигне единство и съответствие между
съзнанието и поведението на личността . Децата и юношите да осъзнават и да умеят да
мотивират своите постъпки.
Б) Т.А.Илина -Най- разгърнато определение на етапите на възпитателния процес:
1.Начален етап- запознаването на учениците с общите норми и изискванията на
поведението.
2.Втори етапформиране у учениците на отношение към нормите и правилата на
поведние и осъзнаване на необходимостта от тяхното спазване.
3.Трети етап- формиране на правилни възгледи и убеждения .Готовността на личността
да заема определена позиция .
4.Четвърти етап- формиране на обща насоченост на личността, проява на устойчивост в
нейното поведение , усвояване на система от привички.
5.Висш етап- самовъзпитанието и самоусъвршенстването .Способността на личността да
самооценява и самоконтролира своята дейност.
Структура на ВП:
Т.Н.Малковска- включва в структурата на ВП следните компоненти:
-цели на възпитанието;
-съдържание на възпитанието, отговарящо на поставените цели
-форми и методи за реализация на целите и съдържанието
-очаквани резултати
Водеща роля имат целите на В.
В съдържанието на В.се включват следните 5 основни компонента :
1.Умствено и светогледно възпитание
2.Нравствено възпитание
3.Трудово възпитание
4.Естетическо възпитание
5.Физическо възпитание
Съществуват още: икономическо възпитание, правно възпитание, екологическо, здравно
възпитание, полово възпитание, религиозно и др.
2
Изисквания за правилен подбор на възпитателното съдържание:За правилния
подбор на възпитателното съдържание и оптималното му въздействие върху
подрастващото поколение е необходимо да се спазват следните основни изисквания:
1.Съдържанието на възпитанието да съответства на целите и задачите , които се
определят в Конституцията на РБ и други ръководни нормативни документи.
2.При подбора на съдържанието на В ръководителите на педагогическия процес да се
съобразяват , както с възрастовите , така и с индивидуалните особености и възможности
на подрастващите.
3.При определяне съдържанието на различните форми да се проявява диференциран и
индивидуален подход към учениците, като се отчита равнището на възпитаност ,
интересите и потребностите.
4.Съдържанието на умственото, нравственото , трудовото , естетическото ,
физическото, здравното и правното възпитание, да бъде съобразено с изискванията,
произтичащи от принципите на възпитание.
5.Съдържанието на В. Трябва да се дозира правилно .
6.При подбора на съдържанието да се проявява творчество и гъвкавост.
7.В съответствие с измененията на социалното развитие и новите цели и задачи свързани
с утвърждаване на гражданско и демократично общество в РБ непрекъснато да се
обновява и актуализира съдържанието на възпитателната работа в различните уч.
заведения.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 яну 2020 в 13:30 студент на 27 години от София - Нов български университет, факулетет - Юридически, специалност - Право, випуск 2017
02 яну 2020 в 19:54 студентка на 21 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - ФНПП, специалност - Специална педагогика, випуск 2022
01 май 2019 в 12:45 ученичка на 32 години от Шабла - СОУ "Проф. д-р Асен Златаров"
06 окт 2018 в 17:17 студент на 39 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Специална педагогика, випуск 2018
29 сеп 2018 в 22:22 студентка на 30 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финанси, випуск 2013
23 яну 2018 в 13:04 студент на 27 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Изкуство, випуск 2015
24 яну 2017 в 13:00 ученичка на 24 години от Гоце Делчев - НПГ "Димитър Талев", випуск 2014
14 яну 2017 в 09:39 студент на 38 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - Предучилищна педагогика, випуск 2017
12 яну 2017 в 18:24 родител на 54 години
14 юни 2016 в 14:31 в момента не учи
 
Подобни материали
 

Възпитателен процес – същност, етапи, цели


Същност – може да се дефинира като целенасочен, организиран процес на въздействие, при който се променя цялостно личността – т. е. последователният ред на формиране на обединението. Различава се от социализацията по своята целенасоченост...
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
107
1
4 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
354
2
1 мин
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Процес на възпитание

Материал № 1233347, от 07 апр 2016
Свален: 13 пъти
Прегледан: 24 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 679
Брой символи: 4,921

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Процес на възпитание"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения