Големина на текста:
53. Технология за обработване на контейнери
1.Основни понятия- CSC'78
транспортното оборудване трябва да е с достатъчна здравина;-да е конструирано така,че
да улеснява превоза на стоки с няколко вида транспорт;-да бъде оборудвано с гнезда;-
площта на дъното да е най-малко 14 кв.метра или ако е с горни и ъглови фитинги-7
кв.метра.
2.Стандартен контейнер и неговите оснони части
3.Основна информация за контейнера.В размерите се допуск изестен толеранс до
10мм.Стандартизирана бруто маса;макс.бруто-20 ТЕУ=24000кг-20',40 ТЕУ=30480кг-
40'натоварване на пода.
4.Кодиране,идентификация и маркиране на контейнерите:-4 буквен код на собсвеника-
4та-У-6цифри-сериен номер БТСУ(134527)6-цифра за проверка
5.Определяне на цифрата за проверка6.Размери и типове кодове-стр.4 и стр.5 означения
цифри1.код на собстеника;2.сериен номер;3.контролна цифра;4.код държава;5.код
размер;6.макс.бруто тегло;7.маса на тара;8.макс.полезно натоваране;9.табелка на
повъждаване на безопасността;10.табелка на собственика;11.табелка за удобрен
контейнер;12.табели за удобрение.
7.Функционална област на операциите на терминала
Контейнерният терминал се състой от три оператини зони:-1-вата-разположена
между кейовата стена и контейнерната площадка-кордона;-2-самата контейнерна
площадка;-3-зоната за сухоземни операции-офис сгради,станции за
претоваране,администрация,места за пълнене и изпрзане на контейнери,места за
поддръжка и ремонт,места за съхранение на контейнери. Комбинацията от оборудване
на терминала използано на кораба за изпълнение на трансп.задачи м/у кея и площадката
за подреждане на контейнери,за трансп.от контейн.площадка до зоната за сухоземни
операции и за изършване на самите сухоз.операции се нарича ОПЕРАТИВНА
СИСТЕМА (механизирана линия).Зона 2.Контейнерна площадка-използва се за
съхранение на контейн.за внос и износ с кораби,а също и за съхранение на
контейнери,които пристигат или заминават с ПСП-трансп.и агони,авт.тр.-Линеен стак
(фиг.3)-подреждат се от страддле царриер.Подреждането изисква разстояние м/у
редовете и относително по широки пътища на терминала.Зона 3.Конфигурацията на
сухоземната зона се определя от начина на транспортиране до хинтерланда.Ако
преобладават операциите с камиони тогава тази зона се обединява с конт.площадка.Ако
преобладават с вагони-диференцираме за да няма пресичане на ЗХп линии и
направлението на движението на претоврната линия.-от 600 до 800 м. за да се изгради
конт.терминал;
Оборудването,което изпълнява задачите в трите функционални зони е:-кейови
кранове за обработка на кораба;
-за хоризонтален транспорт на контеинерите от 1-ва към 2-ра зона;-за транспорт и
стифиране на контейнерите на площадката-портални камиони,автопортални кранове,жп
портални кранове,вилков повдигач ,рич стакер;-оперции в сухоземна зона
Видове оперативни системи (мех.линии):
Система Рич Стакер (Reach Stacker) с терминални трактори с ремъркета;-крана
спуска контейнерите до трактор с ремърке,който ги транспортира до площадката,там се
подреждт от рич стакери или вилкови повдигачи,оборудвани със спредери.На спредера-
контрафитинги,на контейнера-фитинги.Рич стакерите са предпочитани пред вилковите
повдигачи поради по-голма производителност и гъвкавост и по-голяма плътност на
стифиране.Рич стакерите се предпочитат за малки и средни контейнерни терминали
също и за многоцелеви.Използват се за стифни операции на площадката,също и за
товарене/разтоварване на вагони-ремаркета.За извършване на превоз на контейнери от
кораба до площадката.За един кейов кран-3-4 рич стакера, 4-5 трактора с ремркета.Като
броя на трактори с прицепи зависи от разстоянието между кораба и площадката.При
тази система височината на стифиране е до 5 реда,блоковете с дълбочина до 4 реда при
наличие на достъп до 2-ри ред.Друга възможност е блокът да се състои от 8 реда в
дълбочина (фиг.5)Предимства на системата:ниски инвестиционни и капиталови
ражоди,рич стакерите са с ниска цена;ниски операционни ражоди в сравнение с други
сисеми.Недостатъци на ситемата:Превоза на контейнери от кораба до площадката
изисква 2ве прехвърляния тъй като има ралично оборудване за транспорт и
стифиране.Сравнително висока зетост на работна ръка,поради ниско ниво на
автоматизация и голям брой превозни средства.Тракторите с ремъркета не могат
самостоятелно да вдигат и спускат контейнери.
Straddle carier system Крана поставя контейнера на кея, от където порталните камиони
ги транспортират до площадката и ги стифират.(Порталните камиони) са независими от
каквото и да е оборудване.Тази система е подходяща за средни и големи
терминали,където се изисква голяма подвижност и достъпност до контейнерите,лесно се
променя конфигурацията на терминала.Поради изискването за наличие на полоси за
движение,системата позволява средна плътност на подреждане Максималната височна
на стифиране е 4 реда.За един кейов кран са нужни 4-5 портални камиона.Предимства на
системата:-Стредъл Кариерите извършват хоризонтален и вертикален транспорт и не е
задължителна комбинацията с друго оборудвне.След поставянето им от
крана,контейнерите нямат наем,престой,затова крановете работят с висока
призводителност.-Повредата на един страдъл кериър не влияе на ТРО.Недостатъци:-
високи инвестиционни и капиталови ражоди,високи ражоди за поддръжка,по-ниска
виочина на стифиране,при-по големи разстояния стредъл кериърите са по-бавни в
сравнение с ремаркетата.
Система с авто-портални кранове и ремъркета. Rubber tired gantry crane system
контейнера върху ремърке,което го транспортира до складовия район и
площадката.Авто-порт.кран подрежда контейнера в дълги блокове.Използва се при
претоварни операции на автомобили и камиони.Необходимо е настилката в района да е
от здрав бетон,поради големите натоварвания от гумите.Самата конструкция позволява
предвиждането му до съседни складови райони за извършване на складови операции.-по-
малки и по-леки от железопътните портални кранове и са за предпочитане за терминали
изградени на пилони;-пробегът на дълги разстояния по терминала не е проблем тъй като
контейнерите се превозват от трактори с повдигачи;-на един кейов кран са необходими
2-3 авто-порт.крана и 4-5 трактора с ремаркета,зависи от разстоянието между кейовия
фронт и площ.за стифиране;Предимства на системата:-необходимо е малко
пространство в района на стифиране поради големия капацитет на стифиране на малка
площ (висока плътност на подреждане),което изисква ефективно
управление;Недостатъци на системата:Превозът на контейнери от кораба до площадката
изисква 2 операции по прехвърлянето.
Rail mounted gantry crane system with tractor trailer units
Аналогична на предходната-порталните кранове са монтирани на релси или жп портални
кранове.Предимствата на системата(в сравненое с автопорталните):
-стифират доста по-високо до три контейнера във височина,ширината на стифа е до 12
реда;
-по-висока плътност на стифиране;-по-надеждни и издръжливи;Недостатъци:-по-скъп
монтаж,поради необходимостта от коловози;-по-трудно се конфигурира
площадката,поради наличието на релси.
Система с автоматично управлявани превозни средства Shuttle Carrier (Shuttle)-
Контейнерите се стифират напречно на кея.Предимства:-по-ниски ражоди за работна
ръка поради автоматизацията;Недостатъци:-големи инвестиционни и капиталови
ражоди;-изисква високо квалифициран работна ръка;-липса на гъвкавост

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 май 2022 в 15:29 потребител
 
Подобни материали
 

Транспорт - лекции

18 окт 2008
·
451
·
12
·
3,801

Лекции по транспорт, написано със съкращения като за пищов.
 

Развитие и особености на автомобилния транспорт

09 яну 2008
·
694
·
4
·
561
·
9
·
2

Значението на автомобилния транспорт през годините след Втората световна война бързо нараства.Той заема първо място в структурата на превозваните товари и пътници.На него се падат едва 7% от общия товарооборот на транспорта поради малкото средно...
 

Транспортът като елемент от стратегията на логистиката

09 апр 2007
·
737
·
4
·
317
·
4

Транспортът е основен компонент при дистрибуцията на материални продукти от гледна точка на спазването на срока за доставка при наличие на...
 

Транспорт и спедиторска дейност

05 дек 2007
·
614
·
8
·
1,171
·
1

Функционирането на транспортната система се основава преди всичко на това, че всеки вид транпорт има специфични особености, които определят сферата на целесъобразното му използване. При установяване на областите на прилагане на различните видове транспорт
 

Транспортна политика

25 окт 2006
·
493
·
31
·
3,499
·
1

С развитието на скоростните видовете транспорт в транспортните възли е необходимо да се изгражда разгърната мрежа от комплексни пунктове за престояване,които да осигуряват удобства при прехвърлянето на пътниците от един вид транспорт на друг...
1 2 3 4 5 » 8
 
Онлайн тестове по Транспорт
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Технология за обработване на контейнери

Материал № 1233304, от 07 апр 2016
Свален: 36 пъти
Прегледан: 46 пъти
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 977
Брой символи: 6,057

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Технология за обработване на контейнери"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала