Големина на текста:
ДВАНАДЕСЕТА ТЕМА
НЕСЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ.
МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ И ОЛИГОПОЛ
СТРУКТУРА НА ТЕМАТА
Междинни пазарни структури. Монополистична конкуренция. Равновесие на монополистичната
фирма. Краткосрочен период. Максимизиране на печалбата. Минимизиране на загубите.
Олигополни пазарни структури. Еднороден (флуиден) олигопол. Диференциран (вискозен)
олигопол. Взаимозависимости на олигополния пазар. Олигополни съглашения. Тайно съглаше-
ние. Симетричен олигопол. Доминираща фирма. Асиметричен олигопол.
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
1.Олигополна пазарна структура
2.Ценова конкуренция
3.Олигополни съглашения
4.Доминираща фирма
5.Междинни пазарни структури
6.Еднороден (хомогенен, флуиден) олигопол
7.Неценова конкуренция
8.Тайно съглашение
9.Диференцирани продукти
10.Ценово лидерство
11. Диференциран (вискозен) олигопол
12. Монополистична конкуренция
13.Симетричен олигопол
14.Крива на търсене на монополистична фирма
15.Асиметричен олигопол
16. Олигополни взаимна зависимост
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
А - реално функциониращи пазарни структури на несъвършена конкуренция, чиито
характеристики се формират в границите между съвършената конкуренция и монопола.
Б - близки заместители от един и същ кръг на полезност.
В - принцип на поведение, чрез който фирма-производител на диференцирани продукти, се
стреми да увеличи потока от купувачи, като използва търговска марка, търговски знаци, изменя
дизайна на продукта, усъвършенства опаковката и др.
Г - принцип на поведение, чрез който фирма-производител на диференциран продукт, се стреми
да увеличи потока от купувачи, определяйки по-ниска цена на реализирания продукт.
Д - пазарна структура, която се характеризира с относително голям брой пазарни субекти,
диференциация на продукцията и възможност за свободен достъп до пазара на нови конкуренти,
като се използват ценови и неценови форми на конкуренция.
Е - определя се от спецификата на пазарните условия - броя на монополистичните конкуренти и
диференциацията на продуктите - тя е значително по-еластична в сравнение с монопола и по-
малко еластична в сравнение със съвършената конкуренция.
Ж - формира се от ограничен брой продавачи, които обхващат изцяло или преобладаващата част
от даден пазар при различна степен на диференциация на продукта и оказват влияние при
формирането на пазарните цени.
З - пазарна структура, при която всички фирми произвеждат еднородна продукция, формирайки
отношения на ценова конкуренция.
И - пазарна структура, при която фирмите произвеждат диференцирани (близки заместители)
продукти, формирайки отношения предимно на неценови форми на конкуренция.
Й - определяне на поведението на даден олигопол в зависимост от действията и очакваните
реащии на останалите конкуренти.
К - съгласуване, координиране на поведението на участниците на олигополния пазар с цел
1
оказване на влияние върху формирането на цените и обема на производството.
Л -резултат от джентълменски споразумения или т. нар. мълчаливо съгласие.
М - олигополна пазарна структура с близки по размери фирми.
Н - флуиден олигопол с доминираща фирма и определен брой по-малки фирми.
О - най-голямата и/или ефективна фирма при флуиден олигопол, с чието поведение (особено в
областта на цените) се съобразяват останалите участници на оли-гополния пазар, постигайки
тайно съглашение.
П - установява се от доминиращата фирма при флуиден олигопол с мълчаливото съгласие на
останалите фирми в отрасъла (пазара).
Методически указания
В настоящата тема "Несъвършена конкуренция. Монополистична конкуренция и олигопол" се
разглежда функционирането на междинните пазарни структури - техните основни харак-
теристики се формират в границите между съвършената конкуренция и монопола. При тях е
характерно установяването както на еднородни (олигопол), така и на диференцирани
пазари (олигопол и монополистична конкуренция - полипол).
И при двете междинни пазарни структури за определяне на оптималния обем на производст-
вото и максимизиране на производствения ефект е възможно използването на модела "общ
приход - общи разходи" и на модела "пределен приход - пределни разходи".
Според модела MR - МС равновесието на монополистичната фирма в краткосрочен период
се установява главно в режим на максимизиране на печалбата и минимизиране на загубите.
Графичните модели, използвани за тази цел, съдържат типичните характеристики за
несъвършена конкуренция (монопол). Специфичното в тях е, че кривата на търсене е по-
еластична, което е характерно за диференцираните пазари.
Максимизиране на
печалбата
На фигурата е показано
постигане на
краткосрочно равнове-сие
на монополистична
фирма. Характерна в
случая е еластичността на
кривата на търсене, която
се отразява върху
формирането на точката,
при която MR = МС.
Оптималният
производствен обем,
реализиран в резултат от
този принцип, позволява
да се установи цена, която
осигурява максимизиране на печалбата.
Минимизиране на загубите
2
На фигурата е показан
механизмът, при който
монополистичната фирма
понася загуби. Ако
кривата на АС преминава
над кривата на търсене,
а ? < АС, се установяват
производствен обем и
цени, при които фирмата
е в режим на загуби. Тя
може да ги минимизира в
краткосрочен период
само ако цената
превишава средните
променливи разходи.
Олигополна пазарна структура може да се формира както на еднороден пазар
(флуиден, хомогенен олигопол), така и на диференциран пазар (вискозен,
диференциран олигопол).
От гледна точка на възможностите за формиране на олигополни съглашения се
разглеждат главно:
- симетричният олигопол (тайното съглашение) и
- асиметричният олигопол с доминираща фирма.
Симетричен олигопол
На фигурата е изразено
поведение при симет-
ричен олигопол, целящ
установяване на тайно
споразумение за
равнището на цената. В
случая това се постига от
малък брой фирми с
еднакъв размер, които се
стремят към аналогично
поведение по отношение
на цената, т.е. продават
еднородна продукция по
еднакви цени, което им
осигурява стабилност,
сигурност и ограничаване на конкуренцията.
Асиметричен олигопол.
Ценово лидерство
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Несъвършена конкуренция. Монополистична конкуренция и олигопол

Междинни пазарни структури. Монополистична конкуренция. Равновесие на монополистичната фирма. Краткосрочен период...
Изпратен от:
APTrayanov
на 2016-04-03
Добавен в:
Упражнения
по Макроикономика
Статистика:
14 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Упражнения по Макроикономика от София за Студенти в УНСС от факултет Общоикономически специалност Макроикономика бакалавър несваляни с 4 страници Други
 
Подобни материали
 

Съвършена конкуренция

05 апр 2008
·
225
·
10
·
1,039
·
98

Като пазарни субекти, фирмите* се интересуват не само от производствените и технологичните ограничения, които определят тяхната пазарна стратегия. Изключително важен фактор за оптимизиране на икономическа им ефективност е отчитането на пазарното...
 

Микроикономика

10 май 2008
·
213
·
11
·
788
·
43

Казус 1 Оценете характера на пазара на бира в страната Казус 2. В търсене на оптимума на фирменото производство Казус 3. Вземете решение да инвестирате в ........
 

Монопол и олигопол

24 фев 2009
·
353
·
9
·
1,167
·
337

Курсовата работа съдържа определенията за монопол и олигопол, техните характеристики и особености. освен това е представено и тяхното състояние в България, тенденциите на тяхното развитие, както и някои аспекти за тяхното подобряване.
 

Конкуренция

26 фев 2009
·
114
·
8
·
2,004
·
80

Конкуренция-взаимодействието между купувачите и продавачите на пазара, където всеки участник се стреми да реализира своите интереси. Тя има три страни: (1)конкуренция между купувачи (2)между купувачи (3)между продавачи и купувачи...
 

Пазарна структура, конкуренция. Поведение на фирмите при съвършената конкуренция

28 дек 2011
·
79
·
48
·
12,371

Конкуренцията е икономически механизъм на взаимодействие на икономическите субекти,при което всеки се стреми да реализира своите интереси за сметка на другите...
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Макроикономика
Тест по Макроикономика за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Разисквани въпроси в теста: Реален брутен вътрешен продукт, брутен национален продукт. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс в икономическите специалности.
(Лесен)
20
196
1
1 мин
07.10.2016
Брутен вътрешен продукт
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Тест за проверка на знанията по макроикономика. Всички въпроси са от затворен тип - имат само един верен отговор.
(Труден)
12
6
1
17.08.2020
» виж всички онлайн тестове по макроикономика

Несъвършена конкуренция. Монополистична конкуренция и олигопол

Материал № 1232527, от 03 апр 2016
Свален: 14 пъти
Прегледан: 29 пъти
Предмет: Макроикономика, Икономика
Тип: Упражнение
Брой страници: 4
Брой думи: 810
Брой символи: 5,388

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Несъвършена конкуренция. Монополистична конкуре ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала