Големина на текста:
Класификация
Според предназначението им те биват:
1- Силови трансформатори — използуват се в електроенергетиkата, промишлеността и
селското стопанство за пренасяне и разпределение на електрическа енергия
2. Специални силови трансформатори — за електропещи, заваръчни устройства,
токоизправители, инвертори и др.
3. Автотрансформатори — служат за изменение на напрежението в сравнително
тесни граници.
4. Измервателни трансформа тори — за измерване на ток и напрежение, когато
стойностите им са неподходящи за непосредствено отчитане с измервателни апарати.
5. Изпитвателни трансформатори — чрез тях се получават много високи напрежения за
целите на изпитванията на различни електротехнически изделия.
6. Трансформатори с малка мощност. Такива са трансформаторите за звукозаписваща и
звуковъзпроизвеждаща техника, за електрониката и изчислителната техника, за автоматика-
та, за получаване на импулсни сигнали, за преобразуване на честотата на електрическите
сигнали и др.
Според броя на фазите биват: Еднофазни, трифазни, многофазни
Според охлаждането биват: сухи (с въздух) и маслени (с трансформаторно масло)
Според големина на изходното прежение спрямо входното биват: повишаващи к<1
и понижаващи к>1
Според вида на магнитопровода биват: мантийни и ядрени
Принципноустройствонатрансформатор е показано на фигурата.
Върху магнитопровода 3 са
разположени две намотки: първична 1,
която е свързана със захранващия
източник и има w
1
навивки, и вторична
2 — с w
2
навивки, към която се
включва консуматор. Отношението на
броя на навивките на двете намотки е
числено равно на коефициента на
трансформация (преводно отношение):
k=w
1
/w
2
Принцип на действие . Като се подаде
променливо напрежение u
1
на
първичната намотка, през нея протича
токът i
1
. Той възбужда магнитен поток,
изменящ се с честотата f на напре-
жението u
1.
Основната част от този
поток Фo се концентрира в магнитопровода, а по-малка част Ф?— около първичната
намотка и се нарича разсеян (със ? се означават разсеяните потоци).
Основният магнитен поток Фo обхваща едновременно и двете намотки и тъй като е
променлив, индуцира в техните навивки равни по големина е.д.н. Броят на навивките
на двете намотки е различен {W
1
!=W
2
), поради което са различни и общите е.д.н. на
двете намотки {E1!=E2)
Ако към вторичната намотка няма включен консуматор, на изводите й напрежението е
u
2
=e
2
. Токът в първичната намотка е малък и затова може да се приеме, че и u
1
=e
1
.
Ако вторичната намотка се затвори през товар с импеданс Zт, през нея протича
променлив ток i
2
, а на изводите й се проявява напрежение u
2
Товарното съпротивление,
което е консуматорът, получава от захранващата мрежа електрическа енергия чрез
трансформатора. Тази енергия се предава от първичната намотка към вторичната по
електромагнитен път.
Устройство на трансформатори с
маслено охлаждане
1-магнитопровод
2-намотка НН
3-намотка ВН
4-изводи НН
5-изводи ВН
6-предпазна тръба
7-разширител
8- радиаторни тръби
9-казан
Тема 11
Въпрос 2
Групинасвързване.
Групата на свързване на трансформатора показва ъгъла на изместване между вектора
на линейното е.д.н. във вторичната намотка спрямо вектора на линейното е. д.
н. в първичната намотка между едноименни фази.
Най-малкият ъгъл на дефазиране между тези два вектора е 30°, а най-
големият — 360°, от което следва, че има 12 групи на свързване. Часовете
върху циферблата на часовника са също 12. Ето защо групите на свързване на транс-
форматорите се определят по циферблата на часовника.- Те се означават с
числото, отговарящо на съответния час, като векторът на е.д.н. в първичната
намотка, винаги показва цифрата 12, а векторът на е. д. н. във вторичната на-
мотка — цифрата на съответния час, отговарящ на групата на свързване. Например
означението на УуО показва, че и двете намотки са свързани в звезда и
трансформаторът е от нулева група. Групата на свързване на трансформаторите зависи
от три фатора: схемата на свързвана на намотките, посоката на навиването им и
означението на техните изводи. Тя се посочва на табелката на трансформатора и е
необходима при правилното определяне на паралелната работа на тези машини.
Приложениенатрансформаторите
Трансформаторите широко намират приложение в енергетиката при пренасяне
и разпределяне на електрическата енергия
Много ефикасно трансформаторите се използуват при пренасяне и разпределяне
на електрическа енергия. Знае се, че колкото е по-високо напрежението, толкова по-
малка е големината на тока при еднаква мощност. Затова в началото на
електропроводите напрежението се повишава значително, като съответно се намалява
провежданият през тях ток. А това е много изгодно по три причини.
1. Намаляват се значително енергийните загуби в електропроводите. Съгласно
закона на Джаул - Ленц те намаляват с квадрата на тока
2. Избягва се големият пад на напрежение в края на електропроводите.
Съгласно закона на Ом той е право пропорционален на тока
3. Прави се голяма икономия на мед, която е дефицитен и скъп метал. С
намаляването на провеждания ток се намалява и необходимото сечение на медните
проводници на електропроводите.
Затова в централите се поставят трансформатори които повишават напрежението от 6
до 110 или 220 кV, а в последно време и повече. В края пък на електропроводите
трансформаторите в подстанциите понижават подходящо напрежението за разпреде-
лителните мрежи за в. н. и н

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 окт 2020 в 20:45 в момента не учи на 46 години
11 сеп 2020 в 11:03 студент на 41 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Социални, стопански и правни науки, специалност - публична администраия, випуск 2023
16 юни 2020 в 23:55 студент на 32 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по технически науки, специалност - Компютърни системи и технологии, випуск 2013
20 апр 2020 в 19:47 ученик на 19 години от Пловдив - ЕГ "Пловдив", випуск 2020
08 апр 2020 в 11:20 ученик на 22 години от Асеновград - ТМЕТ "Цар Иван Асен", випуск 2019
30 мар 2020 в 11:37 студентка на 39 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Факултет електроника, електротехника и електрообзавеждане, специалност - АИУТ, випуск 2012
14 юли 2019 в 08:07 в момента не учи на 49 години
12 юни 2019 в 09:03 студент на 42 години от Ямбол - Технически колеж към Тракийски университет- Стара Загора, факулетет - мехатроника, випуск 2020
11 юни 2019 в 13:53 студентка на 32 години от Пловдив - Технически университет- София, филиал Пловдив, факулетет - Факултет по електроника и автоматика, випуск 2010
23 апр 2019 в 09:34 студентка на 41 години от София - Химикотехнологичен и металургичен университет, факулетет - Факултет по металургия и материалознание, специалност - Материалознание, випуск 2021
 
Домашни по темата на материала
магнито-електрически датчик, датчик на Хол
добавена от petko93_abv_bg 17.01.2013
0
25
Подобни материали
 

Неуправляеми ТИ с активен товар. Еднофазен еднополупериоден ТИ с активен товар.

09 фев 2010
·
34
·
3
·
315
·
138

Най-достъпна е енергията на променливия ток, обаче почти всички вериги в електронните устройства се нуждаят от захранване с постоянно напрежение и постоянен ток, което налага преобразуването на променливия ток в постоянен...
 

Нискочестотни материали

08 яну 2009
·
39
·
3
·
526
·
33

Теоритична част: Общи сведения : Усилвателите са устройства, които усилват електрически сигнали по мощност, без да променят честотата. Усилването на електрическите сигнали е основен процес в електрониката.
 

Проектиране на фотоволтаични eлектроцентрали, системи и соларни паркове

22 яну 2009
·
748
·
21
·
3,209
·
621

В резултат на прогресиращото замърсяване на природата и напредващото глобално затопляне евродържавите, включително и България, имат много силни икономически, юридически и технически преференции...
 

Крайни усилвателни стъпала и фазоинвертори

05 юни 2009
·
45
·
14
·
1,140
·
85

Да усилват мощността на електрическите сигнали с оглед да бъде задействан високоговорителят. Затова крайните стъпала се наричат усилватели на мощност...
 

Видове магнитни материали

28 сеп 2009
·
229
·
22
·
2,737
·
448

Структурни особености на феромагнитните материали. Видове магнитни материали, крива на намагнитване и хистерезисен цикъл.Механизъм на намагнитване на феромагнитните материали...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Електротехника
Електростатичен разряд (ESD)
изпитен тест по Електротехника за Неучащи
Тест за проверка на получените знания след провеждане на ЕСД обучение. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
12
10
1
3 мин
10.11.2014
Тест по електротехника и радиотехника
междинен тест по Електротехника за Студенти от 4 курс
Тест по електротехника и радиотехника за студенти от специалност електроника. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
55
1
6 мин
22.10.2013
» виж всички онлайн тестове по електротехника

Трансформатори, Устройство, пронцип на дейстеие и приложение

Материал № 123144, от 05 апр 2008
Свален: 945 пъти
Прегледан: 934 пъти
Качен от:
Предмет: Електротехника, Технически науки
Тип: Реферат
Брой страници: 3
Брой думи: 449
Брой символи: 4,319

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Трансформатори, Устройство, пронцип на дейстеие ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Николай Ненков
преподава по Електротехника
в град София
с опит от  6 години
428 78

Катя Тончева
преподава по Електротехника
в град Карнобат
с опит от  5 години
64 78

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения