Големина на текста:
У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А
ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
ЗА ВТОРИ КЛАС
2002Г.
I.Общо представяне на учебната програма
Хорариум часове по учебен план:
2 часа седмично – 64 часа годишно
Физическото възпитание във втори клас продължава да изгражда основите на
двигателната култура на ученика като необходимо условие за неговото развитие.
Образователните цели на програмата освен към усъвършенстването на естествено
приложните двигателни действия са насочени и към усвояване на елементарни
физически упражнения с гимнастически, лекоатлетически характер и упражнения във
водна среда. Развиващият характер на обучението по отношение на моториката на
учениците се постига с приоритетно използване на подвижни игри.
Целенасочената работа за комплексното подобряване на физическата
дееспособност е с акцент върху развитието на скоростните способности. Аеробните
възможности на организма на ученика се подобряват главно чрез учебното съдържание
по туризъм.
Междупредметната интеграция на физическото възпитание се реализира основно
с предметите музика, математика, роден край.
За формирането на волевите качества на ученика допринася и обучението по
плуване и туризъм, където е поставен в необичайни условия.
II. Цели на обучението и възпитанието
Хармоничното физическо и двигателно развитие изисква да се реализират
следните цели на физическото възпитание във втори клас:
1. По-нататъшно усъвършенстване на основните естествено приложни
двигателни действия и усвояване на физически упражнения със строеви, гимнастически
и лекоатлетически характер.
2. Постигане на комплексно развитие на двигателните способности с приоритет
върху скоростните качества и способностите за координация на манипулациите с топка.
3. Овладяване на нови терминологични знания за физическите упражнения и
знания със здравно-хигиенен характер.
4. Възпитаване на нравствени и волеви личностни качества за изява на
двигателните способности.
ІІІ.Очаквани резултати ІV.Учебно съдържание/теми,понятия,контекст и дейности, междупредметни връзки
Колона 1 Колона 2Колона 3Колона 4Колона 5Колона 6
Ядра на учебното
съдържание
Очаквани резултати на ниво
учебна програма
Очаквани резултати по темиОсновни нови
понятияКонтекст и дейности
Възможности за
междупредметни
връзки
Основни ядраУченикът трябва да усвои:На ученика трябва да се даде
възможност да:
Ядро 1
Лека атлетика
Стандарт 1:
Владее основни умения за
бягане, скачане, хвърляне и ги
прилага в съревнователни
условия и игри
Очаквани резултати :
1.1. Умее да координира
движенията на ръцете и краката
при бягане.
1.2.Умее да скача от място с два
крака на дължина.
1.3. Умее да хвърля малка топка
в цел.
1.4. Умее да хвърля голяма
плътна топка с две ръце.
Стандарт 2:
Притежава необходимото
равнище на физическа
дееспособност.
Очаквани резултати :
Тема 1. Бягане
1.1. Координация на ръце и
крака при бягане на място.
12. Бягане по разстоянието
цялостна координация
Тема 2. Скачане от място
21. Отскачане с два крака.
22. Приземяване.
Тема 3 . Хвърляне
3.1. Хвърляне на малка топка в
цел (вертикална и
хоризонтална).
3.2. Хвърляне на голяма
плътна топка с две ръце от
място.
Отскок.
? бяга, скача (приземява) на
различни терени, над малки
препятствия и между тях;
? бяга на място с различен
темп /ситно бягане, с
високо повдигане на
коленете и др.);
? пробягва отсечки с по-
ниска скорост, с промяна на
скоростта и посоката;
? упражнява, бягането,
скачането и хвърлянето в
съревнователни условия,
подвижни игри (“Гоненица,
Врана и врабци”,
Надскачане”,
Подскачащият кръг”, “Кой
ще улучи”, “Улучи
бухалкитеи др.);
? изпълнява бягане редувано
с ходене (500-800 м);
? пробягва отсечки с
максимална скорост;
? бяга равномерно с умерена
Български език и
литература:
Речево общуване,
използване на изрази
от речевия етикет.
Математика:
Пространствено
ориентиране,
използване на редни
числителни имена.
Околен свят:
Здравословно
поведение,
движение и спорт.
Музика:
Развиване на
метроритмичен
усет, двигателни
импровизации.
Изобразително
изкуство:
Наблюдаване на
2.1.Постига определеното
равнище на физическата
дееспособност.
2.2.Постига комплексност в
развитието на двигателните
способности с приоритет на
бързината и ловкостта.
интензивност (5-7 мин. );
? развива бързината и
ловкостта предимно с
подвижни игри и щафети;
? изпълнява ситно бягане с
максимална честота;
околната среда.
Ядро 2
Гимнастика
Стандарт 1:
Владее приложни двигателни
умения.
Очаквани резултати :
1. Умее да изпълнява статични и
динамични равновесни
упражнения.
2. Умее да отскача и приземява
от високо на ниско и обратно (до
60 см..
3. Умее да изпълнява опорни
прескоци на ниски уреди (до 40
см.).
4. Умее да изпълнява статични и
динамични упражнения на земя
Тема 1 : Статични равновесни
упражнения:
1.1.Полушпагат;
1.2.Колянна опорна везна;
1.3.Равновесен стоеж на един
крак.
Тема 2. Динамични равновесни
упражнения:
2.1.Равновесно ходене
Тема 3.Отскоци и прескоци
3.1.Отскачане и приземяване
от ниско на високо.
3.2.Отскачане и приземяване
от високо на ниско.
3.3.Опорен прескок.
Тема 4. Упражнения на земя
4.1. Статични упражнения
(мост от тилен лег, тилна
стойка);
4.2. Динамични упражнения
(гръбна люлка, кълбо).
Равновесен стоеж
Опорен прескок
Мост
Тилна стойка
? изпълнява статични и
динамични равновесни
упражнения върху уреди с
различна широчина и
височина;
? ходи равновесно по равни и
наклонени гимнастически
уреди;
? изпълнява упражненията с
помощ и без помощ;
? преодолява препятствия по
време на равновесното
ходене (пл.топки, торбички
и др.);
? упражнява хвърлянето на
малка топка в
съревнователни условия;
? изпълнява равновесно
ходене с разминаване и
обръщане на 90 и 180%;
? отскача от различни уреди (
гимн. пейка, скрин,
люлеещо се въже;
? прави отскоци с обръщане
на 90 180;
? изпълнява отскоците и
прескоците в подвижни
Домашен бит и
техника:
Сръчност и
манипулиране с
ръцете, моделиране.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 дек 2018 в 11:18 студент от София - СУ "Св. Климент Охридски", випуск 2010
12 сеп 2018 в 17:38 ученик на 18 години от Септември - СОУ "Христо Ботев", випуск 2020
11 сеп 2018 в 19:12 ученичка на 59 години от Ловеч - СОУ "Св. Климент Охридски", випуск 2017
31 авг 2018 в 21:26 учител на 57 години от Пловдив - ЕГ "Пловдив", випуск 2016
16 авг 2018 в 15:33 студент на 31 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика на обучението по физическо възпитание, випуск 2016
19 юли 2018 в 19:52 учител на 37 години
18 юли 2018 в 16:28 студент на 32 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Социология, випуск 2014
10 апр 2018 в 23:40 ученичка на 24 години от Луковит - СОУ "Алеко Константинов", випуск 2014
13 фев 2018 в 20:55 в момента не учи на 31 години от Плевен
04 фев 2018 в 22:49 потребител
 
Подобни материали
 

Съвременни аспекти на обучението по физическо възпитание и спорт

15 апр 2009
·
414
·
5
·
456
·
803
·
2

Учебното съдържание по предмета „Физическо възпитание и спорт” в този етап на основната образователна степен обхваща традиционни и нови спортове като: лека атлетика, спортна и художествена гимнастика...
 

Протокол за наблюдение на урок по физическо възпитание и спорт

30 яну 2009
·
666
·
3
·
260
·
1,417
·
10
·
1

За наблюдение на урок по физическо възпитание и спорт проведен с ученици от V клас в 105 СОУ “Атанас Далчев” ...
 

Подвижни игри - същност, характеристика

07 юни 2007
·
852
·
2
·
559
·
707
·
2

Поява, същност и характерни особености на игровата дейност. По-характерни особености на подвижните игри...
 

Подвижни игри

05 ное 2008
·
783
·
6
·
4,512
·
1,144
·
4

Предварителна подготовка и организация: учениците се разпределят в два равностойни отбора и се подреждат в две срещуположни редици....
 

Учебен процес по физическо възпитание

04 мар 2008
·
819
·
10
·
1,353
·
728
·
2

Учебният процес по физическо възпитание е педагогическа дейност, в която участва учителят- като субект, и ученикът – като обект.
 
Онлайн тестове по Физкултура и Спорт
Тест по Теория и методика на физическото възпитание за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Физкултура и Спорт за Студенти от 1 курс
Специалност: Педагогика на обучението по физическо възпитание. За студенти от 1-ви курс по Спортна педагогика (магистърска степен, задочно). Съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
24
42
1
2 мин
23.11.2016
Тест по основи на волейбола за ученици от 7-ми клас (ФВС)
тематичен тест по Физкултура и Спорт за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 15 въпроса, включващи основни познания за волейболната игра. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
15
98
1
1 мин
05.09.2014
» виж всички онлайн тестове по физкултура и спорт

Разпределение на часовете по Физическо възпиание и спорт за втори клас

Материал № 1230492, от 21 мар 2016
Свален: 81 пъти
Прегледан: 106 пъти
Предмет: Физкултура и Спорт
Тип: Разпределение
Брой страници: 8
Брой думи: 88
Брой символи: 594

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Разпределение на часовете по Физическо възпиани ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Елина Георгиева
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  4 години
30

Генади Драгоманов
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  13 години
200

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения