Големина на текста:
ТЕСТ 1:
1.Характеризирайте банковия пазар на продавача и банковия пазар на купувача: при
централизираната икономика банковия пазар е предимно пазар на продавача –
банките, а не клиентите диктуват положението и са най-активните деятели на
пазара; при децентрализирания тип икономика предлагането превишава търсенето
и банковия пазар се очертава като пазар на купувача – именно при наличието на
такъв пазар е възможно приложението на маркетинга в банковата сфера. 10/11
2.Кои са четирите подсистеми на маркетинговата информационна система и каква е
връзката м/ тях? Система за вътрешна отчетност; за събиране на външна, текуща
маркетингова информация; за маркетингови изследвания; за анализ на
маркетинговата информация. 25
3.Класифицирайте основните конкуренти на банките по определени признаци: те могат
да бъдат класифицирани като: преки, непреки, потенциални и новопоявяващи се
конкуренти. 48/50
4.Анализирайте факторите при сегментацията на индивидуалната клиентела: географска,
демографска, психокултурна и поведенческа. 74
5.Дайте определение на маркетинговото планиране в банките: може да бъде определено,
като съвкупност от дейности, които предполагат предварителни хипотези,
анализи и синтез на решения и действия за развитието на институцията за по-
дълъг или по-къс период. 97
6.Характеризирайте етапа на растеж от жизнения цикъл на банковия продукт: бързо
нарастване обема на продажбите, реализират се значителни печалби,поради
постоянно нарастващия обем продажби разходите за единица от неговото
производство намаляват. 122
7.През какви основни етапи протича процесът на определяне цените на банковите продукти
и услуги: установяване целите на ценообразуването; оценка на търсенето; анализ на
структурата на разходите; изследване цените на конкурентните продукти; избор
на метод на ценообразуване; изследване влиянието на ценовите фактори;
окончателно определяне на цената. 127
8.Избройте елементите на комуникационния микс на банката: реклама; връзки с
обществеността; стимулиране на продажбите; лични продажби. 148
9.Какви са видовете дистрибуционни канали, които познавате: това са нейните поделения
(клонове, филиали, офиси) покриващи определен регион от дадена страна. Нови
канали за пласмент - използването на АТМ и ПОС терминали, електронно
банкиране, домашното банкиране и интернет банкиране. 168/169
ТЕСТ 2:
1.Анализирайте вътрешните причини за възникване на банковия маркетинг: възходящо
икономическо развитие на страните; промените в банковото законодателство;
разширяване на банковия пазар и откриване на нови пазари; засилване на банковата
конкуренция; повишаване изискванията на клиентите. 11
2.Характеризирайте системата на маркетингови изследвания в банката и посочете етапите,
през които те протичат: поставяне на проблема и формулиране целите на
изследването; източници на информация за изследването; типове изследвания и
резултати от тях. 34
3.Характеризирайте взаимоотношенията на банката с индивидуалната клиентела! Кои
фактори оказват влияние върху тази клиентела: двата основни фактора са: външни
подбудителни фактори – фактори на макросредата; и личностни фактори –
възраст, стадий на жизнения цикъл, професия, материално положение, начин на
живот, тип личност. 56
4.Кои са основните фактори, по които се осъществява сегментацията на институционалната
клиентела: географско разположение, отрасъл, правен статус, обхват на дейност,
финансови показатели, численост на персонала. 83/85
5.Избройте основните фази на стратегическото и маркетинговото планиране в банките:
анализ и синтез на информация; стратегическо решение; използване на средства;
бюджетизация и контрол на резултатите. 101
6.Характеризирайте етапите на зрелост от жизнения цикъл на банковия продукт: забавяне
темповете на нарастване на продажбите, въпреки че техния обем става
максимален. Печалбата на банката започва бавно да намалява, т.к. тя понижава
плавно цената на продукта. Маркетинговите разходи се съкращават. 122
7.Какви основни цели си поставят банките в процеса на ценообразуване на предлаганите от
тях продукти и услуги: максимизация на текущата печалба; завоюване на лидерска
позиция на пазара; запазване на пазарните позиции; лидерство в качеството на
продуктите. 128
8.Избройте елементите на комуникационния микс на банката: реклама; връзки с
обществеността; стимулиране на продажбите; лични продажби. 148
9.Какви са видовете системи за разпределение на банкови продукти и услуги:
организацията на работа на банковите поделения; организацията на дейността на
пласментните отдели; обема на реализация и каналите за тяхната дистрибуция.
173
ТЕСТ 3:
1.Каква е разликата между банков пазар при централизирана и банков пазар при
децентрализирана икономика: при децентрализираната икономика банковият пазар е
пазар на продавача; а при децентрализирания тип е пазар на купувача. 10/11
2.Кои са основните елементи на маркетинговото управление в банките: система на
маркетингова информация; на анализ на пазарните възможности; на стратегическо
и маркетингово планиране; на планиране и осъществяване на маркетинговия
комплекс; на маркетингов контрол; на организация на маркетинговия отдел. 18/19
3.Какво представлява банковата клиентелна картотека: съдържа, както персонални
характеристики на клиента, така и сведения за продуктите и услугите, които той
ползва; възможност на банката във всеки момент да има сведения за
съществуващата и потенциалната индивидуална и институционална клиентела,
нейните характеристики и състояние, очаквания и предпочитания. 28
4.Какво представляват контактните аудитории и какви са взаимоотношенията на банките с
тях: финансовите кръгове, средствата за масова информация, държавните
учреждения, гражданските групи за действие, местните контактни аудитории,
широката публика, вътрешните контактни аудитории. 63
5.Характеризирайте накратко поведенческата сегментация: нар. още сегментация на
базата на потребителското поведение. Основни фактори, които влияят са: поводи,
ползи, статус на консуматора, честота на консумиране, привързаност към марката,
готовност за купуване и нагласа. 80
6.Избройте какви видове криви на жизнен цикъл познавате? Характеризирайте една по
избор: класическа крива; на увлечението – навлизат нови банкови продукти с
изключително кратък период на зрелост, подобни услуги могат да си позволят само
банки със стабилно финансово положение; с повторен цикъл; гребеновидна; на
провала. 120
7.Какви инструменти използват банките за стимулиране на продажбите: мостри; премии;
отстъпки в цената; купони; демонстрации; лотарии. 156/157
8.Кои са етапите на подготовка и провеждането на кампания за установяване на връзки с
широката публика: установяването на целите на връзките с обществеността;
подготовка на PR посланията; избор на средства за тяхното разпространение;
осъществяване на PR мероприятия; анализ на постигнатите от PR кампанията
резултати. 153/154
9.Какво представлява „Борика-Банксервиз” АД: операторът на платежни системи,
който ги организира в съответствие с изискванията на Закона за платежните
услуги и платежните системи. 170

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Въпроси и отговори по Банков мениджмънт

Пищов по банков мениджмънт за студенти магистратура всички отговори за тестовете от учебника...
Изпратен от:
Yanitsa Petrova
на 2016-03-21
Добавен в:
Пищови
по Банково дело
Статистика:
23 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Пищови по Банково дело от Русе за Студенти в ВУАРР факултет Стопанско упавление специалност Стопанско управление магистър несваляни с 3 страници Други
 
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по банково дело за 2-ри курс
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Изходен тест по Банково дело за финансисти. Включва 37 въпроса от законодателството, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи финанси и банково дело във 2-ри курс.
(Труден)
37
43
1
5 мин
03.09.2014
Банково дело
изпитен тест по Банково дело за Ученици от 11 клас
Тестът обхваща част от учебния материал, задължителна подготовка в 11-ти клас. Има въпроси, свързани с видовете плащания, операции на банките и други. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
10
4
1
1 мин
09.10.2019
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Въпроси и отговори по Банков мениджмънт

Материал № 1230476, от 21 мар 2016
Свален: 23 пъти
Прегледан: 46 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Пищов
Брой страници: 3
Брой думи: 857
Брой символи: 5,837

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въпроси и отговори по Банков мениджмънт"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала