Големина на текста:
Епидемичен процес
?Епидемиологията е самостоятелен клон на медицинската наука, която изучава
причините за възникването, развитието и разпространението на инфекциозните
заболявания в човешкото общество и прилага получените знания за борба,
предотвратяване и в крайна сметка за пълното изкореняване на тези заболявания.
?Инфекциозен процес
Процес на взаимодействие между макроорганизма и проникналият и размножаващ се в
него патогенен микроорганизъм в условията на външната среда.
?Епидемичен процес
Сложен специфичен процес на разпространение на причинителите на
инфекциозните заболявания в човешкото общество (човешката популация), който
1
външно се проявява като непрекъсната верига от следващи един след друг и
свързани по между си инфекциозни процеси, върху определена територия.
Това е и основната форма на съществуване на патогенните микроорганизми и
запазването им като биологичен вид.
Непрекъснатостта на епидемичната верига е най-характерната черта на епидемичния
процес и определящ фактор за неговото прекъсване или ликвидиране.
Структура на епидемичния процес
За възникването на епидемичен процес са необходими определени условияналичие на
неговите съставни части или звена:
?източник на инфекция;
?механизъм на предаване на инфекцията;
? възприемчиво население
Трите звена, функционално свързани помежду си представлявателементарната
клетка”, съдържаща основните особености на даден епидемичен процес. Тя възниква
сред хората на определена територия или в епидемичното огнище.
Епидемично огнище:
Територията на пребиваване на източника на инфекцията и обкръжаващата среда, в
границите на която той е способен при определени условия да предаде заразата
(инфекцията) на възприемчивите лица.
?Движещи сили на епидемичния процес
Основните движещи сили на епидемичния процес представляват съвкупност от
взаимодействието на неговите три звена, посредством въздействието на социалните
условия и факторите на природната среда.
Водещата роля, както за разпространението на инфекциозните заболявания в
обществото, така и в тяхната превенция и ликвидация принадлежи на социалните
условия.
?Форми на интензивност на епидемичния процес
?Спорадемия - форма на епидемичния процес при която броят на
инфекциозните заболявания не надвишава обичайното ниво и между
епидемичните огнища няма установена епидемиологична връзка по време, място
и път на предаване на инфекцията (“спорадикокс”- прекъснато, “демос” – народ).
?Епидемичен взрив - редица от свързани едно с друго инфекциозни заболявания
с еднаква етиология, в ограничен организиран колектив (детски ясли, детска
градина, училище и др.)
?Форми на интензивност на епидемичния процес
?Епидемияформа на епидемичния процес, при която заболяемостта значително
надвишава обичайната заболяемост за даден район и между епидемичните
огнища съществува епидемиологична връзка по време, място и път на предаване
(“епи”-върху, “демос” – народ).
?Пандемия - форма на епидемичния процес, при която има необичайно висока
заболяемост вследствие на епидемиологична връзка по време, място и път на
предаване (“пан”-цял, “демос” – народ).
?Ендемия - форма на епидемичния процес, при която заболяемостта значително
надвишава обичайната заболяемост и между епидемичните огнища съществува
епидемиологична връзка по време, място и път на предаване при специфични за
2
дадената територия природни (социални) условия (природна ендемичност,
демографска ендемичност).
?Форми на интензивност на
епидемичния процес
Трудно може да се определи точен количествен праг за преминаване от една форма в
друга на инфекциозните заболявания. За разграничаването им се прилага като критерии
за относителна количествена оценкаобичайнотониво на инфекциозната заболяемост
за дадена нозологична единица на определена територия.
?Периодичност на епидемичния процес
?Сезонност: сезонни колебания на епидемичния процес в рамките на една година
(сезонен подем и снижение на заболяемостта)
?Цикличност
периодични колебания в протичането на епидемичния процес със закономерна
смяна на подем и снижение на заболяемостта, системно повтарящи се в пределите на
определен интервал от време, по-голям от една година.
Източник на инфекцияобект, жив организъм, който служи за място на естествено и
трайно съществуване, развитие и размножаване на патогенните микроорганизми, от
които те могат да се отделят и да предизвикват ново заболяване.
Антропонозизаболявания, при които единствен източник на инфекция е
инфектираният човек (болен или заразоносител)
Зоонози заболявания, общи за човека и животните, с общ източник на
инфекция.
При зоонозните заболявания основна форма за съществуване на патогенните
микроорганизми е епизоотичния процес (разпространението им сред животинската
популация). Епидемичният процес при тези заболявания е зависим от епизоотичния
хората се заразяват от животнитеболни или заразоносители .
Сапронози:
Заболявания, причинени от условно-патогенни микроорганизми, при намалени защитни
сили на организма и при проникване на микроорганизмите през необичайни
(допълнителни) входни врати.
Епидемиологичното значение на източника на инфекция се определя от периода на
протичане на заболяването и от неговата клинична форма.
?Периоди на протичане на инфекциозното заболяване
?инкубационен;
?начален, който може да се предшества от продромален стадий;
?разгар (разцвет) или период на пълно развитие на заболяването;
?реконваленсцентен;
?резидуален (остатъчен) – в някои случаи. Епидемиологичното значение на
отделните периоди е в зависимост от групата на инфекциозното заболяване
респираторна,чревна, кръвна, покривна инфекция.
Клинични форми на протичане на инфекциозното заболяване с определено
епидемиологично значение:
І. Остри клинични форми:
1. Типично протичащи
* леки
* средно тежки
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 май 2020 в 08:05 потребител
11 апр 2020 в 13:07 студент на 41 години от Благоевград - ЮЗУ "Неофит Рилски", факулетет - Обществено здраве и спорт, специалност - Социални дейности, випуск 2022
31 дек 2019 в 12:07 студент на 36 години от Пловдив - Медицински университет, факулетет - Факултет по обществено здраве, специалност - Медицинска сестра, випуск 2021
23 яну 2019 в 19:24 в момента не учи на 35 години
 
 

Епидемичен процес

Материал № 1226614, от 29 фев 2016
Свален: 54 пъти
Прегледан: 62 пъти
Предмет: Епидемиология, Медицина
Тип: Лекция
Брой страници: 12
Брой думи: 2,734
Брой символи: 19,803

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Епидемичен процес"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала