Големина на текста:
1.Система за национална сигурностелементи и основни свойства.
Националните ценности, интереси и цели са основните движещи сили в
системата на националната сигурност. Те определят нейния характер,
съдържание, конфигурация насоченост и са в безусловна взаимна връзка.
Националните ценности са най-стабилният елемент и имат основно значение. Те
се формират в хода на историческия процес и развитието на материалната и
духовната култура на обществото. Тези ценности са фундаментални норми,
които позволяват на човека да избере сам своя позиция, да определи линията на
поведението си в жизнено значими ситуации. Основните национални ценности
са: любов към родината, държавно единство, материално благосъстояние на
държавата, териториална цялост, семейство, свобода на личността, демокрация,
социална справедливост, духовност. Тук именно е мястото отново да се посочи
върховната значимост на Конституцията на РБ, където в главатаПрава и
свободи на гражданитеса заложени изброените национални ценности.
Следващият елемент от структурата на системата за националната
сигурност са националните интереси. Те са комплекс от непреходни ценности
и политически мотиви за поведение във вътрешно- и външнополитически аспект,
който отразява стремежа на нацията за съществуване и просперитет.
Националните интереси са официално изразени, осъзнати, обективни
потребности на обществото, произтичащи от националните ценности и насочени
към съхранение, създаване или постигане на благоприятни условия за неговото
стaбилно съществуване и устойчиво, прогресивно развитие. Критериите, които
определят подреждането на националните интереси, се основават, от една
страна, на йерархията на националните ценности, а, от друга, на допустимата
цена, която може да се плати за тяхната защита. В съответствие с тези критерии
най-значимите, жизненоважни интереси са свързани преди всичко със
съхраняването, умножаването и защитата на националните ценности.
Жизненоважни национални интереси са: гарантиране на правата,
свободите, сигурността и благосъстоянието на гражданите, обществото и
държавата; запазване на суверенитета, териториалната цялост на страната и
единството на нацията; защита на конституционно установения ред и
демократичните ценности; защита на населението и материалната
инфраструктура при кризи, бедствия, аварии, катастрофи и други рискове и
заплахи; съхраняване и развитие на националната идентичност, изграждаща се на
основата на единно гражданство; гарантиране интегритета на българското
гражданско общество; преодоляване на негативните демографски процеси, на
значителните диспропорции в развитието на регионите и изграждане на
социално-икономическа среда, осигуряваща условия за развитието на поколения
български граждани, способни да гарантират на Република България достойно
място в ЕС и в световните политически, икономически, финансови и социални
процеси.
Един от най-важните съставни елементи на общополитическия облик на
държавата е политиката за национална сигурност, чиято главна цел е
запазването и укрепването на мира в обстановка на вътрешна стабилност и
международна безопасност, както и осигуряване на благоприятни условия за
прогресивно развитие на нацията. Систематизирани, основните положения на
политиката за национална сигурност се отразяват в Концепция за национална
сигурност, разработването на каквато е проява на отговорността, която
гражданското общество има за своето бъдеще. Целта, която се преследва с
изготвянето на концепцията, е да се създадат предпоставки за формиране на
обществен консенсус относно националните интереси и цели, както и да се
определят пътищата за тяхното осъществяване.
Политиката за сигурност на Република България и стратегията за нейното
реализиране са насочени към осъществяване на следните дългосрочни цели:
?осигуряване на благоприятна жизнена среда на българските граждани;
?осигуряване на безусловна защита срещу посегателствата върху
демократичните права и свободи и сигурността на гражданите и обществото;
?активно участие във формирането на благоприятна външнополитическа
среда и ефективно интегриране на страната в ЕС;
?развитие на необходимите отбранителни способности;
?адекватен отговор на текущи предизвикателства и защита на
националните интереси в условия на кризи.
Основните свойства на системата за национална сигурност са:
уникалност, слабопредстазуемост, неентропийност (стремеж към определеност
на системата) и целенасоченост (фигура 1)
Фигура 1
2. Организация на системата за национална сигурност.
Системата за националната сигурност включва различни органи,
осъществяващи национална политика за сигурност. Тази система е построена и
функционира в съответствие с изискванията на конституцията и законите на
страната и отразява политическата воля на обществото да бъдат гарантирани
суверенитета, независимостта и териториалната цялост на държавата и защитени
основните права и свободи на нейните граждани. Нейното основно
предназначение се характеризира с три основни задачи:
?да определя и оценява рисковете и заплахите за националните интереси;
?да взема решения за пътищата и средствата за тяхното предотвратяване;
?да поддържа постоянни материални и човешки ресурси за осигуряване
целостта на държавата, да разработва и провежда необходимите практически
действия за защита на основните интереси на обществото чрез средства и
способи, адекватни на вътрешната и международната обстановка.
Съгласно принципа за разделение на властите на законодателна,
изпълнителна и съдебна власт, заложен в Конституцията на Република България,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
28 май 2020 в 18:10 студентка на 28 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Икономика, випуск 2019
22 май 2020 в 20:15 студент на 19 години от Пловдив - ВУСИ, факулетет - Национална сигурност, специалност - Криминалистика, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Еволюция на концепцията за сигурност 1


Национални интереси в областта на сигурността. Среда за сигурност - международна среда за сигурност, вътрешна среда за сигурност. Рискове и заплахи за жизненоважните национални интереси. Стратегически цели...
 

Понятие за национална сигурност


Със закона за защита на класифицираната информация на практика се въвежда ограничаване на правото за достъп до информация, предвидено в чл. 41 на Конституцията. Това ограничение е основано на защита на "националната сигурност". От разбирането на това...
 

Теория на риска. Рискове и заплахи за националната сигурност (пищов)


Основни рискове и заплахи за националната сигурност на Република България според Военната доктрина, Военната стратегия, Бялата книга за отбраната и Доктрината на Сухопътните войски...
 

Национална служба "Сигурност"


Национална служба "Сигурност" е специализирана контраразузнавателна и информационна служба на МВР за защита на националната сигурност от действия на чужди специални служби, организации или лица, насочени срещу националните интереси, за установяване и...
 

Еволюция на концепцията за сигурност 2


Теоретичният модел на стратегия за националната сигурност е разработен на основата на съществуващия опит в страната, както и на базата назадълбочен сравнителен анализ на опита на САЩ, Канада, Румъния, Чешката република, Унгария...
1 2 3 4 5 » 8
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест - Полицейски правомощия
междинен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът проверява знанията на студентите в областта на полицейското право и по-специално по отношение законосъобразността на прилагане на полицейските правомощия...
(Лесен)
10
182
1
1 мин
28.11.2011
Подбор на кадри в охранителната дейност - тест
професионален тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 12 курс
Тестът е финален по дисциплината "Подбор на кадри и действия в кризисни ситуации" за Частен професионален колеж "Св. Георги Победоносец"...
(Труден)
14
79
1
09.02.2012
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Система за национална сигурност на Република България

Материал № 1225655, от 23 фев 2016
Свален: 146 пъти
Прегледан: 159 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 10
Брой думи: 2,329
Брой символи: 14,685

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Система за национална сигурност на Република Бъ ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения