Големина на текста:
ТЕМА
2.
ТЕАТРАЛНОТО ИЗКУСТВО КАТО ПЕДАГОГИЧЕСКО СРЕДСТВО
ЗА ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
Анотация: Това изложение има за цел да развие основните принципи за
използване на един нов (или стар, но забравен; или недостатъчно/неправилно прилаган)
педагогически подход за обучение и възпитание чрез театър, при който в центъра на
образователната система стои личността на детето с неговата индивидуалност и с
неговия социален и интелектуален облик. То е предназначено за онези студенти и
учители, които искат да разширят познанията си в областта на театралната
култура и да използват театъра в педагогическата си практика.
Ключови думи: драма образование, йезуитска драма, училищен театър, семеен
театър.
Когато открих театъра като изкуство,
престанах да гледамзапочнах да виждам,
престанах да слушамзапочнах да чувам.
П. Увалиев
Педагогическата наука и практика се докосват до театралното изкуство най-вече
в предучилищна възраст, като в повечето педагогически изследвания се търси връзката
или дори отъждествяването на детската игра с театралната игра. Тук няма да се спирам
на позитивните и негативните страни в тези изследвания, защото те не са предмет на
тази разработка. Усилията ми са насочени към изследване на проблема в начална
училищна възраствъзрастта, в която децата имат все още малък жизнен опит. Но в
тази възраст най-интензивно се формира характерът и се изграждат елементарните
привички за общуване и поведение.
Системното използване на театралното изкуство като възпитателно средство в
процеса на формиране на личността е характерно за образователните структури и
концепции на ХХ век. През последните 60-70 години се създадоха: Международна
асоциация на любителските театри (Association Internationale des Theatres d’Amateurs –
AITA); Международна асоциация на театрите за деца и юноши (Association
Internationale des Theatres pour Enfants et Jeunes – ASSITEJ) към ЮНЕСКО; Европейска
лига на висшите училища по изкуствата (European League of the Institutes of Art – ELIA)
и Международна асоциация на театъра в образованието (International Theatre of
Education Association – ITEA).
Тези организации пряко или косвено са свързани с
изкуството на театъра и прокламират използването му като педагогическо средство от
ранно детство до юношеска възраст.
Грижата на специалистите за поизбледнялата функция на театъра се актуализира
и се поставя като гражданска позиция. “Театърътпише Репшповече от всяко друго
изкуство дава възможност за пълно разгръщане, самореализация, хармонично
психическо и интелектуално развитие и формиране на активна жизнена позиция
[34:42]. Осмислянето на театралното изкуство като средство за обучение и възпитание е
не само проблем, но и един от възловите моменти в общото образование на учениците.
Театърът представлява най-висшето или поне най-въздействащото от всички
изкуства. Най-вече защото използва за своята цел много от художествените средства на
другите изкуства. В театъра лицата говорят, т.е. използват езика; но те и пеят, особено в
операта и оперетата; актьорите играят на сцена с декорации, които се рисуват от
художници в зависимост от действието. Театърът въздейства на всички сетива
едновременно, а не само на едно от тях, както например литературата само на
представите, музикатана слуха, а живопистана зрението. В театъра човек
възприема играта с всички свои сетива. Има и друго нещо, което придава на театъра
голяма силатук всичко се изобразява не само като представяна действителност, както
е в другите изкуства, но и като истинска, виждана и чувана действителност. Тук
зрителят вижда и чува всичко, както би било в действителния живот. На сцената
излизат действителни, а не описани или нарисувани хора; сцената, където става
действието, е сякаш действителна.
Оттук идва изключителното възпитателно въздействие на театъра, с което не
може да се мери нито едно друго изкуство. С право го наричатшкола за възрастните”.
Там хората се учат най-добре да разбират кое е добро и кое е лошо, какво означава да
бъдеш съзнателен човек и колко е жалък глупавият, немислещ човек. Театърът ни
показва всичко чрез живи примери, той не проповядва, а ни кара сами да направим
преценка.
Основният проблем в българското образование e въпросът за взаимовръзката
между теоретичните знания и практиката и, по-конкретно, информационната
претовареност на учениците и неумението им да приложат знанията си на практика.
Това оказва неимоверно влияние върху тяхното самочувствие, а у много от младите
хора то изобщо липсва.
Във връзка с това възниква потребност от технологии на обучение и възпитание,
съобразени не само с педагогическо въздействие върху ученика, но и педагогическо
взаимодействие, което стимулира потребността на ученика от самоизучаване,
самоусъвършенстване, самоутвърждаване такова педагогическо въздействие и
взаимодействие, което ще му позволи да осъзнае себе си като личност, като
индивидуалност.
На колко от учениците в българското училище се дава възможност свободно да
изразяват мнението си, да спорят с учителя, да обосновават позицията си, ако
възгледите им не съвпадат? Технологиите на обучение и възпитание трябва да бъдат
насочени именно към взаимно уважение и разбиране, към стимулиране на потребността
у учениците сами да контролират поведението и постъпките си, да подлагат на
самооценка действията си, като се съобразяват с чуждото мнение и оценка и без да се
унижава достойнството на личността.
Педагогическото взаимодействие предполага и нова форма за организиране на
учебно-възпитателния процес, в който централно място да заема активната дейност на
учениците. Ако ученикът се включи в личностно значима за него дейност, това би
предизвикало собствената му активност. Ефективното осъществяване на
възпитателната работа чрез включване на възпитаника в дейност е възможно, ако
детето възприеме истинската причина за преднамерено изпълнение на определен
поведенчески акт, ако у него се формира вътрешна мотивация за осъществяване на
дейността. За целта тази дейност трябва да има увлекателен характер, да предизвиква у
детето чувство на възторг, радост и задоволство от постигнатите резултати. Тук
възниква острият и в настоящия момент проблем за търсенето на нови подходи и
методологии за обучение и възпитание.
В сега съществуващата образователна система процесът на обучение се води по
пътя на максималното раздробяване на материала учениците са обременени с
всевъзможни абстрактни понятия, символи, схеми, таблици, правила. И всичко това е
прието да се наричаминимум информация, необходима за съвременното
образование”. Някои преподаватели считат за свой дълг използването на сух и строг
език при преподаването на своя предмет – “повече логика, по-малко емоции”. Всичко
това стимулира логическото мислене, но не съдейства за развитието на
художественото, на образното мислене. Претоварването с логически формализиран,
подреден в определени строги схеми материал е в ущърб на художественото усвояване
на света, то води само до логическо, до механическо усвояване на все по-голям обем от
научна информация. Това затруднява по-нататъшното интензифициране на учебния
процес, не спомага за творческото усвояване на учебния материал.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 яну 2022 в 17:09 потребител
 
Подобни материали
 

За театъра и децата


Изкуството на сцената се появява в дълбока древност. В различни периоди то е било призвано ту да развлича, ту да възпитава, ту да реализира ритуална връзка с боговете....
 

История на театъра


Възникване на театъра. Театрални костюми в Елада. Известни антични драматурзи. Театърърт в Азия. Театърът в България. Известни български артисти. Театърът в Свищов....
 

За театъра и децата


В процеса на педагогическото взаимодействие в детската градина и в училище децата осъзнават, че куклата е атрибут за театрална игра....
 

Театрално изкуство като педагогическо средство

Материал № 1224748, от 18 фев 2016
Свален: 121 пъти
Прегледан: 168 пъти
Предмет: Театрознание и театрално изкуство, Култура и изкуство
Тип: Тема
Брой страници: 26
Брой думи: 8,440
Брой символи: 52,394

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Театрално изкуство като педагогическо средство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала