Големина на текста:
Седем начина за забогатяване
САЩ, Великобритания, Япония, Холандия, Германия, Франция и Швеция са седем нации,
които с настоящите си и минали икономически успехи са едни от най-добрите учители на
капитализма. Дотук приликите между тях се изчерпват. Те ръководят по различен начин,
тактиките им на водене на преговори са различни, както и отношението им към
акционерите и управлението на работната сила. Американския капитализъм се превърна в
отрицание на комунизма, противопоставяйки свободата на насилието, индивидуализма на
колективизма, частната собственост на обществената. В днешно време сме изправени пред
световна конкуренция, между съперничещи си капиталистически култури.
Човек не воюва срещу хорат, от които зависи запазването на жизнения му стандарт.
Международната търговия ни обединява в здрава прегръдка на взаимозависимост. Нашия
бъдещ икономически успех зависи от това колко добре разбираме най-съкровените мотиви
на нашите търговски партньори. Всяка култура има някаква скрита величина, система от
вярвания, които са подсъзнателни, защото членовете на тази култура до такава степен ги
приемат за дадени, че остават под прага на осъзнатото.
Културите са често огледални образи една на друга. Нещо толкова различно може да има
успех, но се оказва, че различията не са толкова големи. Необходимо е усилие да
преодолеем неудобството си, да видим скритата страна на нашите капиталистически
методи, за да не останем в капана на собствените си предразсъдъци и да сме способни да
научим важните уроци, които са налице, но трябва да ги открием чрез спокойното
наблюдение на конкурентите ни.
Американското вярване „времето е пари” е споделено убеждение и има голямо влияние
върху американската система. Без него нямаше да го има масовото производство. Нямаше
да я има и днешната мания за краткосрочно изпълнение. Много икономически
преуспяващи култури обаче са доволни да забавят краткосрочната финансова изгода с
надеждата, че ще се появят значителни дългосрочни печалби. Не всички култури уважават
преките пътища за бързо правене на пари.
Смята се, че германците са особено добри в изграждането на инфраструктури, че
американците блестят с изобретателост /създават нови продукти/, а японците са отлични в
нововъдеденията /реализират тези нови продукти на пазара/.
Предприемачите, от която и да е религия, трябва да създадат ценни предмети или услуги за
очакваните клиенти, преди да открият дали купувачите са съгласни с този израз на
стойността.
Културите, които въздействат върху продуктите произлизат от науки, секти или групи, а
постепенно и от организации съзнателно обединени от индустрията. Качеството на
работата извършвана от тези корпорации зависи от трайните ценности на работната им
култура, изходната култура е най-важната детерминанта на ценности на скрита структура
от вярвания. Тези културни предпочитания или ценности са здравата основа на
националната идентичност и източникът на икономическа сила и слабост.
Английски говорящата общност придава голямо значение на дисциплината „Икономикс”.
Един шотландски учител, Адам Смит, обяснил развитието на богатството с националните
условия. Великобритания и САЩ са пионерите на капитализма. „Икономикс” от самото си
наначо е академична дисциплина, описваща създаването на богатство, след като това вече
е било осъществено от хора, които не са се занимавали с тази дисциплина. Предприемачи
– политикономисти, т.е. хора, които действително са използвали дисциплината
„Икономикс”, за да натрупат състояние, фактически не са известни. „Икономикс” е теория,
реконструирана в академична среда, от постижения направени другаде. Това не е
приложима теория, с изключение на микроикономиката преподавана на мениджъри, което
е много малка част от образователната програма.
Вместо прецизни описания от това как първоначално се създава богатството, ние
получаваме спорни възгледи за това колко пари да имат право да задържат богатите.
Логиката на забогатяване е погълната от политиката за запазване на богатството, като
възхваляваме алчност, която творците на богатства никога не са притежавали.
„Икономикс” не вдъхновява, защото тя остава лишена от ценности. Тя се е ограничила в
изучаването на сделки, в това как хората си служат с парите, а не защо го правят и какви
биха могли да бъдат мотивите им. Тя пропуска същността на частната стопанска
инициатива. „Икономикс” традиционно се занимава с детайлите на производствения
хаос /земя, работна ръка, капитал, сурови материали, оборудване и информация/, като
игнорира целостта на предприятието, как тези елементи са организирани и превърнати в
продукти и услуги по-ценни от всеки елемент поотделно. „Икономикс” толкова е заета с
пресмятане и излагане на точки, че е загубила от полезрението си един почти неизмерим
компонент, който прави възможна цялата икономическа дейност, а това са човешките
взаимоотношения. Зад всяка икономическа сделка стоят хората, които вземат решения,
които действат според собствените си ценности, като на едно дават голям приоритет, а на
друго – малък. Наскоро се появи идеята, че когато мениджърите престанат да се държат
етично, цените на сделките спадат.
Натрупването на състояние изисква поне успешно създаване на пазарно реализиране на
продукти и услуги, а всички групи, които си разпределят тези процеси, трябва да работят
заедно, енергично и ефективно. Специфичния начин, по който всяка една група
осъществява това е свързан изключително с ценностната система, която те прилагат в
работата си. Всяка от 7те нации прилагат уникален сбор от цености, които се отнасят до
натрупването на състояние и които характеризират както организацията, така и продуктите
и услугите, които тя създава. Продукцията и услугите олицетворялат корпорацията, която
ги доставя. Те са причината за нейното съществуване. Продуктите не могат да бъдат по-
добри от самия човешки процес на оценяване, който участва в направата им.
Съзнанието и ценностните системи могат да абсорбират повече информация и повече
полезност, само при условие, на организация, обединение и съхранение на това, което се
учи от опита. Предприятието е деликатно приспособяване и съгласуване на ценностите,
между които често има противоречие и решаването на дилеми причинени от конфликти на
ценностите.
Има седем основни процеса, без които организациите, създаващи богатства, не биха могли
да съществувават.
1. Правила и изключения
Организациите имат нужда от създаването на правила и закони, процедури и рутина.
Само така операциите стават достатъчно систематични, за да добавят стойност.
Организациите също трябва да открият бързо всеки случай, който е изключение, който
разкрива ограниченията на дадено правило и следователно заслужава особено внимание. В
противен случай, техните правила и методи постепенно ще загубят връзка с желанията на
клиентите и с променящата се обстановка.
Едно бизнес предприятие първо се осведомява за такива промени като изключенията
от установените стандарти и процедури. Макар да е изключение, което се изисква за първи
път, този стандарт се разпространява за бързо и става правило. Скоро то се превръща в
универсално за цялата индустрия. Ако едно предприятие не обновява непрекъснато
правилата, методите и стандартите си, ще открие, че продукцията му е изпреварена от
конкуренцията и не е според очакванията на клиентите. Целостта на предприятието,
неговата стойност за акционерите трябва да зависи отчасти от това колко добре
универсализма се съчетава с партикуларизма /конкретните изключения/. Само така
правилата могат да се и развият и покрият повече изключения, жизненоважни за успеха на
всяко едно предприятие.
2. Структуриране и деструктуриране
Необходимо е да се разчленят цели продукти и операции, таче че всяка част да се
изследва за възможни дефекти и подобрения. Също толкова важно е след това да се
сглобят отново, така че цялата система да се оформи, проектира и организира по-добре от
преди. Периодичното раздвижване и преосмисляне на всяка страна на продукта е ключът
към предимство в конкуренцията. Процесът на деструктуриране и преструктуриране
никога не свършва и е изпълнен с риск, защото цялостният продукт или услуга по
неуловим начин е нещо много повече от съставните си части и трябва да има връзка с

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 ное 2016 в 01:31 студент на 38 години от София - УНСС, факулетет - Финансово счетоводен факултет, специалност - финанси, счетоводство и контрол, випуск 2013
20 мар 2016 в 22:56 в момента не учи на 39 години от София
 
Подобни материали
 

Ценностна система, формиране


Кратко разсъждение отностно формирането, изграждането и устойчивостта на ценностната система.
 

Морални норми и ценностна система на личността

29 мар 2008
·
1,023
·
4
·
480
·
1,034
·
3

Ценностната система е тази, която ни позволява да направим разлика между моралното и неморалното, между духовното и материалното, между приятелството и предателството.
 

Психологическа култура на ръководителя и неговите сътрудници

24 апр 2006
·
1,411
·
4
·
806
·
70

Управлението е система от координирани мероприятия за постигане на определени цели от организация (фирма, предприятие и т.н.) Управлението е една от най-старите човешки дейности.
 

Ерос и Култура

08 сеп 2006
·
493
·
16
·
3,290
·
96

Конспект на книгата на Зигмунд Фройд "Ерос и Култура"
 

Култура на поведението

08 май 2007
·
997
·
27
·
8,223
·
456
·
2

Съвкупност от форми на всекидневното поведение на човека (в труда, бита, общуването с другите хора), в които намират външен израз моралните и естетическите норми на това поведение...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Международна икономика
Интернационализация
изпитен тест по Международна икономика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти от икономическите специалности за проверка на знанията. Всички въпроси са от затворен тип - имат само един верен отговор.
(Труден)
38
1
1
6 мин
09.08.2019
Тест по международни финанси
изходен тест по Международна икономика за Студенти от 3 курс
Тест по международни финанси. Всички въпроси, с изключение на №4 имат само един верен отговор.
(Труден)
24
18
1
10 мин
26.03.2013
» виж всички онлайн тестове по международна икономика

Седем начина за забогатяване

Материал № 1221439, от 30 яну 2016
Свален: 3 пъти
Прегледан: 4 пъти
Предмет: Международна икономика
Тип: Преразказ
Брой страници: 6
Брой думи: 2,029
Брой символи: 12,711

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Седем начина за забогатяване"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала