Големина на текста:
1.Дайте определение на понятието СМ. Каква част от СМ заема КТ, какви са
нейните цели?
Отг.: СМ проучва ефекта на движенията и на физическата активност на човешкия организъм в
състояние на здраве и болест. Друга особеност е че тя проучва адаптивните възможности на
организма при високи по интензивност и продължителност физически и псих. натоварвания. В
СМ особено място заемат наблюденията в/у лечебните ФУ, т.е. в/у КТ която използва
движенията за лечебни цели. Това предполага от една страна задълбочени познания относно
отделните болестни нозологични единици и от др страна включването на движения в комплекса
от лечебни средства.
2.Дайте определение на понятието „растеж на организма“. Избройте осн закони на
растежа.
Отг.: растежът е количествен биологичен процес на организма – динамичен и комплексен,
който се основава на взаимодейства на вс ензими и химични процеси на клетъчно ниво, което
води до уголемяване на органите и на самото тяло. Този процесп одлежи на опр закони:
- корелация м/у организъм и среда
- взаимодейств. На различните системи и органи
- ритъм на растеж и развитие
- закон за променливостта
- закон за пропорциите
- закон за пубертета
- закон за асиметрията
- закон за промянта
3.Посочете и разгледайте трите осн фактора които действат в/у физ развитие и
растежа?
Отг.: наследствени (генетични) фактори -
- фактори с твърда генетична характеристика – физически, например при двама ниски родители
ако не се проявяват някои патологични вмешателства наследникът също ще бъде с нисък ръст,
физиологични – качествата за ловкост и бързина са силно генетично определени
- фактори с мека генетична х-ка – физически, например теглото където детето от двама пълни
родители чрез глад слабее или при двама слаби родители при обилно хранене детето повишава
теглото си, физиологични – сравнително мека генетична характеристика имат качествата
сила(чрез увеличаване обема на муск маса ) и издържливост (чрез усъвършенстване функциите
на СС и ДС)
Патологични фактори – вс хронични задолявания които действат продължително време в/у
организма могат да забавят нормалните процеси на развитие
Външни фактори– начина на живот, урбанизацията, начина на хранене, заседналия начин на
живот и др.
4.Опишете анатомофизиологичните особености на предпубертетния период.
Отг.: * анатомофизиологични особености на учениците в предпубертетния период
– особено в началната фаза на този п-д се отчита интензификация на растежа и развитието.
- бързо развитие на костната система
- изоставане в развитието на мускулатурата с по-добро представяне на мускулатурата на ГК
- по-добро развитие на флексорите, МС е намалена и за поддържане на равновесието е
необходимо допълнително усилие
- напреднало морфологично но незадоволително функционално развитите на ЦНС
- интензивно развитие на анализаторите
* сравнително бавен растеж на ВО
- слабо морфологично развитите и намалена икономичност на ССС. Във връзка с растежа
нуждите от кислород са увеличени, поради което за задоволяване на организма с кислород HR е
, скоростта на кръвообръщението е ?, УО е малък, RR e ?
* ДС
- слабо развитие на дих апарат
- дих функция е недостатъчна при физ натоварване поради което тя става ограничаващ фактор
за физ натов.
- ВНС е сравнително добре развита
- неравномерно развитие на ендокринните жлези. Произвежда се в голямо колич STH докато
останалите жлези не са особено активни
5.Кои са особеностите на физическите натоварвания в предпубертетния п-д?
Отг.: в този период може да се развиват преди всичко скорост и ловкост. Счита се че са опасни
бяганията за издържливост с висока интензивност(600-800м). В този п-д усилията тр да бъдат
насочени към:
- коригиране на движенията и телодържанеито
- насочено развитие на екстензорите
- въвеждане на паузи м/у отделните натоварвания
- използване на упражнения за скорост за кратки интервали
- често повтаряне на движенията за фиксирането им на кортикално ниво
- осигур на оптимално адекватно хранене
6.Опишете анатомофизиологичните особености на пубертетния п-д?
Отг.: пубертетът е п-д от живота в който първичните полови белези чрез ускорен п-с на
развитие стават подобни на тези на възрастните, а вторичните полови белези заемат все по-
важно място в структурата на тялото. По време на пубертетните промени двата пола се
диференцират.
- анатомофизиологични особености на пубертетната възраст
=органи и апарати с бърз растеж (двигателен апарат, ДС и кръвоносни съдове)
=органи с експлозивно развитие (полови органи)
=органи които започват инволюция (тимус и епифиза)
*ускорен ритъм на соматично развитите
**костна система – височината се увеличава за с/ка на трупа, костите започват да надебеляват,
започва видимо нарастване на гръдния кош
** НС и анализатори – преобладаване на възбудните п-си с отслабване на инхибицията, което
води до лесна умора, отслабване на волята и на последователността
* непрекъснато развитие на мускулатурата – най-вече чрез удължаване на екстензорите
- вегетативна буря в пубертета – големи несъответствия м/у физическото и псих с-е
= нервно –ендокринният механизъм на пубертета хипофизата започва да отделя по-голямо
количество гонадотропни хормони, което предизвиква развитието и съзряването на половите
органи и поява на развитие на вторичните полови белези
= непрекъснато развитие на кардио-респираторната с-ма – увеличава се УО на сърцето с
относително ?на HR което води до ?на МСО, подобрява се СС икономия което позволява да се
пробягват и скоростни отсечки с по-голяма продължителност
= ускорено развитие на дих апарат – расте амплитудата на дих движения, намаля дих честота,
расте МДО
7.Кои са задачите на физическото възпитание за развитие на осн двигателни
качества ?
Отг.: - подобряване и усъвършенстване на вече формираните двиг качества (скорост и ловкост
могат да се развиват без ограничения
- издържливостта се развива при работа с ниска интензивност
во протеини,- да се избягват натоварвания от анаеробно-аеробен тип
- противопоказани са изометрични движения с тежки щанги
- за развитието на ловкостта да се избягват сложни двиг упражнения
8.Опишете морфофизиологичние особености на следпубертетния период
Отг.: - морфологични особености
= последователно спадане на ритъма на соматичното развитие – забавя се силно растежа на
височина, увеличава се този на ширина
= ръст – пприрастът на девойките спира на около 18г.а при момчетата на 20г.
= тел тегло – нараства годишно с около 1-2 кг
= НС и анализаторите имат качеството на възрастните хора
= мускулатурата е сравнително добре развита
=най-значителните и важни промени се отчитат в развитието на функционалния капацитет на
големите вегетативни органи – ДС и СС
- по нататъшното развитие на СС – в края на п-да се наблюдава увелич на лявата камера в
резултат на което нараства УО ,МСО се увелич
- морфологично абавено но функционално ускорено развитие на ДС – увеличава се
функционалния капацитет на ДС , расте дих капацитет
9.Основни физически качеста подлежащи на развитие в следпубертетния
период.Мотивирайте ги.
Отг: - бързина-в този период става дума за развитие на специалната бързина, а не бързината
въонще.след като е развита аеробна издръжливост трябва да се дава преимущество на
скоростната издръжливост
-Ловкос –подобрената координация води до намляване на натоварването с около 15%
-Сила – в основата на развитие на силата стои муск.фипертрофия,която е обусловена от
3 фактора(биолог.възбудител-физ. натоварване, съответно количество протеини,анаболизиращи
хормони)
-издръжливост
10.Соматоскопията представлява оглед на тялото и на отделните му сегменти като
допълнително включва оглед на първичните и вторичните полови белези,а също така и
стойката. Опишете отделните елементи ,наблюдавани при соматоскопия.
Отг: -оглед на тялото
= отперед – положение на главата и шията, височина на раменате, натрупване на подкожна
тлъстина ,симетрия на крайниците , плътност на допиране на КС, наличие на плоскостъпие
= оглед от страни –характера на осите на тялото спрямо главата ,трупа и ДК
= оглед отзад –височина на раменете и симетрия на лопатките , формата на гръдния кош,
наличие на гръбначни изкривявания
-Оглед на първичните и вторичните полови белези – оценява се в 4 степени (0,1,2,3,)
-= първични полови белези , примомчета пенис и тестиси , при момичета- малки и
големи срамни устни , химен ,влагалище ,матка , яйчници и яйцепроводи
-=вторични –при момчета –поява на еякулация, окосмяване на тялото и крайниците , по
– широко развит РП и по-тесен таз, добре развита мускулатура, окосмяване на лицето, промяна
в тембара на гласа , типично агресивно мъжко поведение. При момичетата поява на на
менструален цикъл, развитие на млечни гърди, оформяне на триъгълник с върха към
влагалището, по-широк тазов пояс,по-ниско разположен център на равновесие,по-тесен РП,по-
слабо развита мускулатура, типично женско поведение

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Спортна медицина

Развити въпроси по Спортна медицина за изпита - дайте определение на понятието спортна медицина. Каква част от нея заема кинезитерапията, какви са нейните цели...
Изпратен от:
ani151
на 2016-01-27
Добавен в:
Пищови
по Кинезитерапия
Статистика:
97 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Кинезитерапия
Тест по фармакология
професионален тест по Кинезитерапия за Студенти от 4 курс
Тест по фармакология за 7-ми семестър , четвърти курс Национална Спортна Академия. Въпросите са с един и повече от един верен отговор.
(Труден)
53
53
1
3 мин
10.02.2012
» виж всички онлайн тестове по кинезитерапия

Спортна медицина

Материал № 1220846, от 27 яну 2016
Свален: 97 пъти
Прегледан: 161 пъти
Предмет: Кинезитерапия
Тип: Пищов
Брой страници: 28
Брой думи: 11,777
Брой символи: 75,039

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Спортна медицина"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала