Големина на текста:
КУРСОВ ПРОЕКТ
ПО ДИДАКТИКА В НАЧАЛЕН ЕТАП
ТЕМА:
ПРОЦЕСЪТ НА ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛНОТО
УЧИЛИЩЕ
Разработил: Яна Иванова Козикова Възложил проекта: доц.Мария Тенева
СДК 106
Тракийски университетСтара Загора
Педагогически факултет
Издание:1.0
Вид на документа:
Оперативен документ
на документа:
7.5.1 _OD_1.2.11_PF
В сила от:14.09.2011
Курсов проект
Страница:1-15
Стара Загора
09.01.2016
Началното образование в България не е изолирано явление. Това е така по най-
малко две сериозни причини. Първата е свързана с местоположението на страната ни,
което често и основателно се наричакръстопът на народите”. Това е благоприятно
условие за взаимодействие между образователните идеи и практики по света. Втората
причина е свързана с основните идеи и направления в тази област с другите страни и
култури, с които българите имат взаимоотношения и обществени контакти
Византия и страните от Централна и Западна Европа.
Днес българската образователна система е част от Глобалната образователна
система.
Съгласно закона за народната просвета от 1991г. и неговите промени /1991-2003/
и най-новият, от 2012г., образованието у нас е светско, то дава право на всички
граждани за достъп до учебните заведения, без ограничения или привилегии,
основани на раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и
обществено положение. Обучението в държавните и общински училища е безплатно.
Началното образование в нашата страна е първият етап от основното образование,
с което започва системното и целенасочено придобиване на знания и формиране на
личността. То е твърде важен момент в структурата и съдържанието на всяка
образователна система. Тази му значимост е отразена и в създадения отделен закон
за подлежащите на обучение граждани. Съгласно този закон, ако децата навършили
съответната възраст на са в училище, родителите им подлежат на определени
санкции. Поради това, началното образование е и най-масовото.
Организацията на учебния ден в първата образователна степенначалната е
полудневна и целодневна. Режимът, по който се организира образователно
възпитателния процес се определя с решение на педагогическия съвет и се съгласува
с финансиращия орган.
В полудневната подготовка децата се учат само до обяд. Продължителността на
учебните часове в първи клас е 35 минути, а за втори до четвърти клас – 45 минути.
Дневно децата имат 4 – 5 учебни часа.
В целодневната форма децата се учат по специално разработен режим, съгласно
който те имат учебни занимания както преди обяд, така и след обяд. Разписанието на
учебните занятия предвижда съчетаване на натоварващи с разтоварващи занимания.
Освен задължителните часове се организират и самоподготовка, спорт и занимания
по интереси.
Страница 2 от 16
Тракийски университетСтара Загора
Педагогически факултет
Издание:1.0
Вид на документа:
Оперативен документ
на документа:
7.5.1 _OD_1.2.11_PF
В сила от:14.09.2011
Курсов проект
Страница:2-15
В съдържанието на обучението на началния етап от основното образование от
учебната 2003/2004 година се въвежда и чужд език. За първи клас той е
задължително-избираема подготовка и се провежда като устен уводен курс под
формата на игри. Това е с цел да се осигурява плавен преход към задължителното
изучаване на първи чужд език от втори клас.
В началната степен се разрешава и обучение в слети класове. Това става по
преценка на директора на училището, когато броят на децата от един клас е под
допустимия минимум.
Всяко училище провежда задължителна диагностика на децата от първи клас,
независимо от оценката на готовността от подготвителния клас. Това се прави с цел
осигуряване на необходимата информация за учителите при диференциране и
индивидуализиране на учебната работа.
За учениците от вториклас се предвижда в края на всяка учебна година
провеждане на писмени самостоятелни работи с цел регистриране равнището на
знания и умения на всяко дете, без те да са определящи при оформянето на
годишните оценки.
Структурата на учебния план включва три вида подготовказадължителна,
задължително-избираема и свободно-избираема. Задължителната подготовка в
началните класове се осъществява само по одобрени от МОМН учебници и учебни
помагала.
Методическите насоки за началните класове акцентират върху преодоляване на
неграмотността и повишаване качеството на знанията, овладяване на уменията и
навици за учебната дейност, реализиране на комплексен подход при изграждането на
личността, усвояването на минимума от знания по всеки учебен предмет от всеки
ученик, преодоляване на информационната претовареност.
В заключение може да се каже, че началното училище изиграва значителна роля в
историческото развитие на българската просвета, за формирането и укрепването на
българския дух и националното самосъзнание. Като образователна институция то
дава на своите възпитаници не само грамотност, но ги закърмя и с култура, със
стремеж да работят за народното дело, да съдействат за пробуждане на националното
съзнание.
Българското начално училище се развива и усъвършенства през всичките тези
години, за да достигне качеството на образование в него до едно достатъчно добро
ниво, достойно да се сравнява с Европейската образователна система.
Обучението е един от най-сложните социални процеси. В него активно участие
вземат три субективни компонентаученици, учители и родители. Всеки от тях се
Страница 3 от 16
Тракийски университетСтара Загора
Педагогически факултет
Издан
ие:
1.0
Вид на документа:
Оперативен документ
на документа:
7.5.1 _OD_1.2.11_PF
В сила
от:
14.09.2011
Курсов проект
Стран
ица:
3-15

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 яну 2020 в 19:16 студентка на 24 години от Враца - МУ - София, филиал Враца, факулетет - Обществено здраве, специалност - Медицинска сестра, випуск 2018
20 яну 2020 в 13:05 студентка на 34 години от Враца - Медицински колеж, випуск 2009
14 яну 2020 в 10:56 студентка на 32 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2021
12 яну 2020 в 13:10 студент на 38 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2018
13 дек 2019 в 15:46 учител на 46 години от Мадан - СОУ "Отец Паисий", випуск 2015
17 авг 2019 в 10:48 студентка от София - Технически университет
25 юни 2019 в 22:41 в момента не учи на 33 години от Поморие
23 юни 2019 в 13:59 в момента не учи на 34 години
17 юни 2019 в 12:35 студент на 23 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - Начална училищна педагогика и чужд език, випуск 2019
12 юни 2019 в 12:36 учител на 40 години от София
 
Домашни по темата на материала
специфика на обучението в началното училище
добавена от Hellstorm 04.12.2018
1
8
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
354
2
1 мин
09.07.2012
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
107
1
4 мин
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Процесът на обучение в началното училище

Материал № 1220765, от 27 яну 2016
Свален: 94 пъти
Прегледан: 132 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Реферат
Брой страници: 16
Брой думи: 4,719
Брой символи: 31,038

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Процесът на обучение в началното училище"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала