Големина на текста:
1
ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ - „CIS MOLL”
ДРАМАТА НА ДУХА - ПОБЕДА ЗА ТВОРЕЦА
Поемата е средоточие на възлови за поезията на Пенчо Славейков етично-философски
и естетически проблеми. Мотивите за същността на таланта и взаимовръзките му с обществото,
за изключителната личност и страданието, за идеала и волята се преплитат и разгръщат в една
пределно драматична ситуация, напрегната, преломна, фатална - момента, когато Бетовен
изгубва слуха си.
Психологическият драматизъм е сгъстен до краен предел. Авторският разказ се редува с
мъчителния вътрешен монолог на героя, като духовното напрежение расте във възходяща
градация. Контрастът между спокойните тонове на въведението (ясната „тайнствена и горда
лятна нощ”) и онзи, надигащ се „злобен мрак” в душата на Бетовен, крие предусещане за
трагична развръзка, която не закъснява да се разрази. Надделяването на кризата е
централният, най-натоварен проблемно момент, в който е концентрирана цялата философска
платформа на Славейков за смъртта, таланта и изкуството, за трагизма и силната личност.
В това трагично произведение мощно се налага жизнеутвърждаващата тема. Поетът,
който със спокойно примирение възприема смъртта - естествен неизбежен заник на живота, тук
решително въстава срещу нея като съзнателно търсен изход. Във вътрешния монолог на героя,
драматично насечен от рязката бърза смяна на интонациите, се врязва въпросително
възклицателен акцент - „в смъртта покой!?”. Цялото неприемане, отрицание на подобно
решение преминава в категорично въздигане на страданието до идеал: Де гордото съзнание -
че грей величие в човешката неволя?! Сляп бил си ти! И Омир бил е сляп; нов слепота, от
хилядите зрящи едничък само той е виждал ясно. В темата за страданието прелива мотивът
за волята и силния човек, за раждането на величието: В страданьето е негова живот! И само
в него ази ще намеря за нови чувства нови звукове -изкуството чрез тях да обновя... Още в
ранните творчески години се налага своеобразния характер на Славейковата поезия с много
силното рационално зърно, с определено умозрителния поглед, с единството на епичното и пси-
хологическия драматизъм.
Поетът достига до абсолютизиране на страданието - единствено състояние, годно да
роди велики идеи, а изявата на таланта е неотделима от него.
Страданието и целият сложен комплекс проблеми, които то събужда, са едни от
фокусите е Славейковото творчество. Поетът създава своя теория за надмогване на
страданието. В редица творби то е лична драма, в „Сis Moll” - общовалиден етичен проблем,
трансформиран в многократно защитавана естетическа теза за възвисяващата и
облагородяваща роля на страданието.
Трагичното привлича поета в ситуация и конфликт, случайност и човешка съдба, но
преди всичко като психологическо изживяване. В творчеството на Славейков най-често
трагичното се поражда от външни условия и причини, а не от вътрешната конфликтност в
характера на литературния персонаж. Бетовен е трагически образ не по психологическа
нагласа, а по стечение на обстоятелствата. Драмата, която изживява, е последица от едно
фатално събитие, пред което титанът е напълно безпомощен. Но много съществено за
цялостната философска позиция на Славейков е постигнатото единство между трагична
събитийност, крайна душевна драма и оптимистични акценти.
В „Сis Moll”, както във всичките си стихове, Славейков подчертава божествената същност
на таланта („...горди мисли, зародени в мрака -/що божий пръст на нов път насочва...”).
Поетическите образи и като философско, и като естетическо присъствие са пределно
абстрактни, мащабно всеобемащи („всемогьщий дух”, „Висший Слух”). Именно те извеждат
мотива за предопределението на таланта до тезата за битийната всеобщност, дирижирана от
една обединителна сила:
...Живее всемогъщий дух -
а с него аз в изкуството живея -
И загубата на единий слух,
не лесно тъй убива идеалът,
когато него висший Слух поддържа.
Пенчо Славейков дели света на смъртен и безсмъртен, но в твърде по-различен смисъл
от религиозния. За него смъртно е всичко, което съществува на земята. Безсмъртни са идеите,
творчеството и творецът. Славейков не се задълбочава върху същността за пътя към
-
безсмъртието, приема го в най-общата му форма - истински голямото художествено
1
произведение само осигурява вечност на твореца. В „Сis Moll” представите са конкретизирани:
Ти имаш свой особен дял... Ти сне
от небесата пламък Прометеев,
да го запалиш в хорските сърца
и, възгорени, да ги възвисиш. -
И в тях сърца, един през векове,
ти ще живейш безсмъртен в
смъртний мир.
Славейков утвърждава мисълта, че изкуството е за всички хора. В „Сis Moll” тази идея,
изразена съвсем категорично, не произтича пряко от съдържанието на поемата, не е в тясна
връзка с титанизма на духа, с поразяващото безграничие на духовната енергия, с трагичните
изживявания. Тя се налага във финала като просветление и утеха, непримирение и изход от
драмата на глухотата. Вътрешният глас, който идва от глъбините на съзнанието, разкрива
съществени страни от естетическите принципи на автора. Не само конкретизира адреса на
изкуството, но и коментира неговия смисъл. Славейков определя целта му в духа на древната
традиция. Питагор е използвал музиката като средство за лечение, Аристотел е виждал в из-
куството очистване. Без да задълбочава и детайлизира разсъжденията си, те остават
обобщени, в известен смисъл малко абстрактни, но доминират между различните изказвани от
него мнения по въпроса.
Славейков търси активно въздействието на изкуството върху човешката природа. То
оцветява живота, активизира към действие, облагородява духовно, носи познание и спасение,
нравствено възвисява. В поемата миговете на творчество са кулминационна изява на гения,
крайна концентрация на духовна сила и воля, спасение, възвръщане към живота, изход от
трагедията. Това са най-сгъстено психологичните стихове;точно те определят поемата като
една едноактна драма.
Художественото съзнание в края на XIX и особено в началото на XX век определено се
насочва към исторически неконкретизираната общочовешка проблематика, в която битийните
тайни, психическите бездни на човешката природа излизат на преден план. Точно в
зараждането на тази естетическа насока за българската литература Пенчо Славейков играе
решаваща роля. След него в поезията на автори, свързани със символизма, продължава и се
разгръща интересът към философската страна на битието, разглеждана преди всичко като
изведена до абстрактност психологическа чувствителност.
Налагането и утвърждаването на философската проблематика в Славейковото
творчество е тясно свързано с култа към „вечното”, към „непромененото в световните
промени”. Интересът към непреходното, което само по себе си вече тласка към абстрактна
мисловност, е своеобразно бягство от съвременността, като не би трябвало да отъждествяваме
понятието съвременност с действителност изобщо. Дълбоко огорчен и отблъснат от общест-
веното обкръжение, поетът търси истинността на вечните ценности - идеал, красота, изкуство,
страдание... С тази насока неговата естетическа платформа, колкото и да е непоследователна и
противоречива, проправя пътя на поетите символисти. Тяхното художествено кредо вече е
преживяно от Славейков в по-своеобразна форма и неговите противоречия остават в
периметрите на размисъла и поетическите търсения, без да прерастват в лична нравствена
драма. Публицистично гражданският патос на Вазов е изместен от съзерцание и вглъбеност
единствено в духовните ценности. Колкото повече Славейков се отдалечава от конкретно род-
ното, толкова повече навлиза в рационалната разсъдъчност. В „Сis Moll” психологическата
драма на титаничния феномен Бетовен за него е повод- импулс да потъне в спецификата на
сложните естетическо-философски дилеми за страданието, таланта, волята. И за пореден път в
творчеството си да потвърди в стих и образи максимата на Шопенхауер: „Създанията на
изкуството-това са врати, открехнати към вечността.”

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пенчо Славейков - „CIS MOLL”

В това трагично произведение мощно се налага жизнеутвърждаващата тема. Поетът, който със спо¬койно примирение възприема смъртта - естест¬вен неизбежен заник на живота, тук решително въстава срещу нея като съзнателно търсен изход...
Изпратен от:
In4eto
на 2008-04-02
Добавен в:
Анализи
по Литература
Статистика:
1,043 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
литература.спешно. 5 задачи за ограждане.за утре.
добавена от sa6kata20 15.06.2016
0
7
Помогнете ми,моля Ви !!!! :(
добавена от veronika990215 08.11.2012
2
29
Подобни материали
 

Анализ върху "Цис мол" на Яворов

28 май 2008
·
1,151
·
3
·
632
·
739
·
6

Ciss mol” се утвърждава като творба, в която Славейков утвърждава необходимостта от присъствието на идеал в живота на хората, техния стремеж за постигането му, което ги характеризира като благословени с божествено прозрени...
 

Вяра, надежда, любов

14 юни 2009
·
230
·
2
·
358
·
338
·
4

Есе за преплитащите в живота ни вяра, надежда и любов....
 

Носталгията по родното в елегията "Скрити вопли" от Димчо Дебелянов


Поезията на Д.Дебелянов е огледален лирически образ на неговия душевен свят. Животът му е изпълнен с изпитания и борба с бедността и сивото ежедневие. Авторът твори през двайсете години на ХХ век, времето по което възниква символизма...
 

Златен век на българската култура по времето на цар Симеон Велики

04 юли 2010
·
125
·
26
·
5,451
·
315

В края на IX и началото на X в. старобългарската литература се развивала в духа на традициите , създадени от учениците на Кирил и Методий и намерили приложение в двете просветни и книжовни средища в Преслав и Охрид...
 

"Хоро"- Антон Страшимиров

30 ное 2006
·
1,429
·
9
·
1,858
·
412
·
8

По логиката на някои литературни, но и на много нелите– ратурни механизми тази творба на писателя е отделена от останалото му творчество - огромно по обем и разнопосочно по идейните си и жанрови търсения.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Литература
Комбиниран тест за класна работа по БЕЛ
класно тест по Литература за Ученици от 9 клас
Тестът съдържа въпроси по български език и литература, съответстващи на материала, изучаван през първи учебен срок. Всеки въпрос има само по един верен отговор.
(За отличници)
42
1
1
9 мин
20.09.2019
Христо Ботев - "На прощаване в 1868 г."
изпитен тест по Литература за Ученици от 7 клас
Тест за проверка на усвоените знания за стихотворението на Ботев "На прощаване в 1868 г.". Всички въпроси в теста имат само един верен отговор.
(Лесен)
15
21
1
2 мин
08.10.2019
» виж всички онлайн тестове по литература

Пенчо Славейков - „CIS MOLL”

Материал № 122060, от 02 апр 2008
Свален: 1,043 пъти
Прегледан: 862 пъти
Качен от:
Предмет: Литература
Тип: Анализ
Брой страници: 2
Брой думи: 732
Брой символи: 6,370

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пенчо Славейков - „CIS MOLL”"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ирен Кълвачева
преподава по Литература
в град Пловдив
с опит от  2 години
12

Силвия Денчева
преподава по Литература
в град София
с опит от  30 години
22

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения