Големина на текста:
Тема 11
. ПречкизаефективновземаненагруповорешениеТехникизаподобряванена
груповотовземаненарешение
40- . ПрезтегодиниКЛевинправипсихологическиинтерпретациинапроблема
. , завземанетонагруповорешениеТойдоказвачегруповитерешенияобвързватхората
- къмтяхнотоизпълнениеивкачественоотношениесапоефективниот
. . - индивидуалнитеНоигруповитерешенияиматсвоитенедостатъци Посъществените
, оттяхсачеизискваттвърдемноговремеисатрудноприложимиприоперативно
, . управлениеразсейваненаличностнатаотговорност
.Привземанетонагруповерешениесъществуватопределенидефицити
:Теса
1. Груповаполяризация- наиндивидуалнониворешението за ипротив е
, умерено ноповременадискусияпозициитевгрупатасеизостряти
” . поляризират за и противВподобнислучаисестигадовземаненакрайни
, . решенияаиндивидуалнатаотговорностсеразсейва
2. Груповомислене- , подобнапречкасепоявявавгрупи коитосасплотении
, .порадинежеланиезасъздаваненанапрежениесевзематнеефективнирешения
. НесепроучвадостатъчноцялостнатаинформациятаСтозифеноменсе
. обясняватнеефективнирешенияотАмериканскатаистория Създавасеилюзия
, , занеуязвимостигнориратсеочевеиднифактипрекаленобързоинтегриране
. околорешението Отрицателнотостереотипизираневодидоконфликтивътрев
.организациятаинатискзасъгласие
3. Феноменнаавтоцензурата- .. - тнарилюзиязаединодушиепроявавасев
, следствиенажеланиетодасеизбегнегруповиятнатискпорадикоетомнението
сепремълчава
4. , Привързаносткъмрешениетоангажираност- ,постоянствовгрешнапосока
, групатавземарешениеиимажеланиезанеговотоследване нонеможедаго
. , коригира Срещасеиприиндивидуалнирешениякогатоследнаправенияизбор
. имаколебаниядалитойеправиленилине
- , .Задасевземенайдобротогруповорешениетрябвадасепреодолеяттезидефицити
, . Ръководителитесеизказватпоследнизаданесесъздадегруповомислене
:Техникизаподобряваненагруповитерешения
1. ”- , Адвокатинадяволадаватсепротивоположнимнения задасепровокира
мисленетоитърсенетонаконтрааргументи
2. - Мозъчнаатакацелтаедасегенериратголямбройидеибездасеоценяват
. възможноститезаизпълнение Следкоетосетърсивъзможностзакомбиниране
. 4 - , наидеиИмаправиланесеразрешавакритикуваненаидеитепълнасвобода
, ,навъображението количествотонаидеитееосновенизмерителнауспеха
даваненапредложениязаначининакомбинираненаидеитеиподобряванена
. предложенията
3. . ХарагейвземаненастратегическирешенияПускатсесерияотписмаи
, . , докладискоитосезапознаватвсички Всекиможедаподкрепирешениетода
– ( ) изразисъмненияотбелязваинициалитесивстранинадокументаилида
( ). изразинесъгласие обръщадокументаисеподписва Товасеползваотколегите
. приизготвяненаследващвариант
4. ,Рингимениджъротнисконивоизготвядокументзарешаваненапроблем
. койтодоринеевнеговитекомпетенцииСледтовадокументътминаванагоре
() . катомениджъритегоподкрепятподписватилинеВисшестоящияръководите
. приемакоригираноторешениеиговръщанапредложителязаизпълнениеВъв
, фирматасъществуватформализираниканализапредаваненадокумента а
. предложителятсамрешавапокойканалдагопуснеТезиметодисъздавати
. подкрепятгруповатамотивация
5. „”. - , Метод ДелфиТоваеединотнай разпространенитеметодиоснованна
, експертнитеоценкиразработензаизползванепридългосрочнорешаванена
.проблемите Методътсереализиравусловиятанавзаимодействиенадвегрупи
:отекспертивследнатапоследователност Всекиединотекспертитеотвтората
, групаработианонимнопосъответнияпроблемследкоетоизпращасвоето
.мнениедоекспертитеотпървагрупа Експертитеотпърватагрупаобсъждат
.предложениятаичрезматематическиметодиформиратсреднатаоценка

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пречки за ефективно вземане на групово решение. Техники за подобряване на груповото вземане на решение

През 40-те години К. Левин прави психологически интерпретации на проблема за вземането на групово решение. Той доказва, че груповите решения обвързват хората към тяхното изпълнение и в качествено отношение са по-ефективни от индивидуалните...
Изпратен от:
blqsa4ka
на 2016-01-21
Добавен в:
Лекции
по Организационно поведение
Статистика:
8 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Организационно поведение
Организационно поведение(Вариант 2) - тест 2
тест по Организационно поведение за Студенти
Тест по организационно поведение за студенти, изучаващи дисциплината. Съдържа 25 въпроса, всеки от тях има само един верен отговор.
(Труден)
25
47
1
1 мин
28.05.2015
Организационно поведение - тест 1
изпитен тест по Организационно поведение за Студенти от 3 курс
Тест по организационно поведение по учебника на проф. Давидков. Всички въпроси са затворени изискват един верен отговор.
(Труден)
25
36
1
3 мин
28.05.2015
» виж всички онлайн тестове по организационно поведение

Пречки за ефективно вземане на групово решение. Техники за подобряване на груповото вземане на решение

Материал № 1219457, от 21 яну 2016
Свален: 8 пъти
Прегледан: 10 пъти
Предмет: Организационно поведение
Тип: Лекция
Брой страници: 2
Брой думи: 518
Брой символи: 3,142

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пречки за ефективно вземане на групово решение. ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала