Големина на текста:
Макс Вебер
-прави разлика между капитала въобще(Лат.Америка) и модерният капитал(САЩ)
-печалбата да се постига по мирен начин, а не чрез измама
-удължава раб.време, независимо от сезонността
-религ.празници, ствата делници
-труда се издига в култ
-труда се разделя на личен и на предприятието
-по-голяма нагласа към труда, отколкото към почивката
-по-голяма нагласа към работното време, отколкото към свободното
-всички сфери се рационализират
-източно европейските страни със славянски произход смятт, че модерният капитализъм е
неприложим
Вернер Зомбарт
-смята, че въвеждадух на капитализма
-единият дух е дребнособственически,а другия предприемачески
-земевладелците се насочват към производството
-различия на народите, различен момент на създаване на буржоазията, различен инстинкт за
правене на пари, разлики в етносите
-страни за възникване на духа- Италия, Генуа, Венеция
-Перинеите-жажда за злато, открване на Америка.По-късно духа спада и се появява
инквизицията
Франция-търговците работят по 2часа; развива се радостта от живота
-Германия-1850г тръгва към капитализма;развива машиностроенето,а по-късно и
енергетката,химията и т.н
-САЩ-ражда се новият икономически човек;духът е вътрешно присъщ
-6 осн типа предприемачи- разбойници(пирати); земевладелци; държавни
служители(политически партии); спекуланти; търговци от 3тото съсловие; занаятчии
Родови и безродови култури
-80% от човешкият род живее в родови,етнически,религиозни и др общности
-изключение са САЩ, Канада,Австралия- говорят английски,немски,романоезични
-полуродови-Испания, Португалия, Чили, Чехия и др
-България е с родова култура; непоознатият не съществува, не е от рода и не се назначава на
работа(дори и с висока квалификация)
-Америка- не прави разлика между свои и чужди; НЕ осигуряват децата си материално(те учат и
работят)
КАК СЕ ВЪЗПИТАВАТ
-в богатите безродови култури децата се учат на самостоятелност. Децата над 16г имат лятна
работа; близо 80% от децатана богатите в САЩ работят през лятото
-в родовите култури- децата работят понякога, но не обичат труда
-в безродовите- на18г децата напускат дома;смятат,че са вече личности; никой няма да му се
бърка; ще прави каквото иска
ОТНОШЕНИЕ КЪМ СЪДА
-в безродовитекултури няма смъртни присъди има внякои щати на САЩ; България след
влизането в ЕС се отказва от смъртните наказания;
ОТНОШЕНИЕ КЪМ СОЛИДАРНОСТ
-в безродовите култури подкрепата към непознатия е силна; проблема на един е проблем на
всички
-в родовите- на ринципане си ми никакъв, не съм ти длъжен
ОНОШЕНИЕ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА
-разпадането на родовите култури води до създавае на демокрацията;
-всички са равни-докато има родова култура няма да има демокрация, а корупция
Геерд Хофстеде
-Описва 5 културни измерения-индивидуализъм, разстояние от властта; избягване на
несигурността; мъжественост-женственост; дългосрочна ориентация
-индивидуализъм/колективизъм- измерва се до колко удовлетворяването на групови и
индивидуални потребности са насочени към националната култура;според Хофстеде в САЩ
хората са по-продуктивни, защото действат самостоятелно;В България се смята, че всичко е на
късмет, а не на база професионална компетентност; българина иска да се изяввява, но при всяка
възможност бяга и се крие от отговорност
-разстояние от властта-характерно е за националните култури, където разстоянието между
хората с различни статус,ценности и норми, минимално възприемат тези различия; участието от
страна на работещия се толерира в управлението, както и в процеса на взимане на управленски
решения
-избягване на несигурността-хората, които не отдават много значение на това какво ще се случи
със с тях, около тях са най-спокойни; всичко се приема като предизвикателство; съществуват и
хора на пълно с противоположно мислене, които смятат, че несигурността е заплаха за бъдещето
им; ако на работото място съществува несигурност и неопределеност, хората я изразяват с
напрежение и стрес;
-мъжественост/женственост- за да обозначи разликите в двата пола в домиираността,
настойчивостта и независимостта; При мъжествеността се наблюдават следните стереотипи-
мъжа да има водеща роля, да са настойчиви,честолюбиви; Към женствеността-
взаимозависимост, взаимопомощ, състрадание, еможионалност. Към женствената култураспадат
социалните държави, а към мъжествената- стремеж към общество на успеваемост.
-дългосрочна ориентация-това измерение се въвежда за да се направи разлика в мисленето
между Изтока и Запада, както и да се разграничат какви са ценностите на на хората в
краткосрочен и дългосрочен план. За страните с ниско ниво на дългосрочна ориентация е
характерно равенство,индивидуализъм, креативност, самоаактуализация и т.н. За страните с
високо ниво на дългосрочна ориентация е характерно обучение, образование, семейство
Икономическа култура на САЩ
-не се удобрява аристокрацията, организираното работещо движеие
-характерен универсализъм- принципи,валиди за всички хора; Примери за универализъм-
универсални дънки, коли, уиски, автоматизирани фабрики. Универалистите искат единен свят,
обясним и подлежащ на обобщение. Американците са максимални анализатори-обичат да
планират всичко. Характерно е и виждането, че организацията е инстумент, а служителите са
ресурс.
-максимални индивидуалисти- смятат, че организацията те унищожава; изявен егоизъм и липса
на дух
-надпревара с времето-врмето не може да се пипне, времето е пари,материал от който се
изгражда живота на човек
Икономическа култура на Англия
-британците са универсални, също и индивидуалисти
-стрмят се да бъдат джентълмени(идеализирани или користолюбиви)
-стремеж към големи незаконни печалби
-властно обществено присъствие-телевизия и радио
-предпочитат да бъдат консуматори, а не производители
-характерен индивидуален егоизъм-да се печели повече, но да се работи по-малко
-британците обожават парите и се ориентират към тях
Икономическа култура на Франция
-има бунтовническо минало
-властта е централизирана и личностна
-набляга се на машинации, слуховете и интригите
-нагласа към блясъка, елегантността, финеса
-силно убеждение,че френската култура превъзхожда всички останали
-красотата се намира в трагедията, а не в това нещата да изглеждат лесни
Икономическа култура на Швеция
-до 1850 около 90%от населението се занимава със земеделие
-не участва във военни кнфликти
-обръща се внимание на въпросите свързани с околоната и трудовата среда
-стремят се към пълна заетост и работна сила
-иматнорми на въздържание, не показват емоции на работното място и т.н
Икономическа култура на Австралия
-възниква през 1788г
-заселена от затворници, които обработват дървен материал за кораби
-абуригените имат собствен език, култура и се признават за граждани на Австралия през 1967
-от 1901г Австралия е конституционна монархия
-оцеляването е характерна черта и е свързано с битка срещу местното население и срещу
климата
-2/3ти от населението са протестанти
-отношението между работник и работодател е далеч по-добро от това в Англия и САЩ
-не са работливи, работят по-бедните
-на 5то или 6то място са по БВП
-90%от населението живее в градовете
Икономическа култура при Първата Българска държава
-падането ни под византийско робство е под влиянието на езическите вярвания
-боилите започват да се преустройват със законитена заседналия живот
-държавната организация имитира византийската
-българската земя е на хана, а по-късно на царя
-боляринът е собственик,, защото е на власт; той е хранен човек от княза
-страната ни е изоставаща още от 12век, поради зимни продължителни войни, липсата на градски
пазари, липса на силни градове
-Османството оставя отпечатък върху манталитета, бита, музиката, унищожава се бълг държава
-за да оцелеят българите са се затворили в малки общности(малки с поглед не към Запада, а към
Ориента)
-тихото мърморене и критикуване на властта става предпочитано поведение; другите да взимат
решение, а ние да наблюдаваме отстрани
-променя се силата на символите като езика, имената, облеклото; ставаме безразлични към
времето; страхуваме се да поемаме рискове; постоянно се заделятбели пари за черни дни”;
песимистично отношение към бъдещето; липса на професионализъм и т.н
Влиянието на Османската икономическа култура
-негативно влияние оказва подмяната на бълг феодален начин на призводство

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 ное 2022 в 20:51 студентка на 45 години от Хасково - Филиал "Икономика и управление" към УНСС- София, факулетет - икономически, специалност - Икономика, випуск 2021
 
Подобни материали
 

Икономистите Адам Смит и Франсоа Кене

17 мар 2006
·
862
·
6
·
3,539
·
219

Икономистите Адам Смит и Франсоа Кене - биографии, възгледите им за капитала, стойността и възпроизводството на обществения капитал/продукт и др.
 

Йозев Шумпетер - идеолог на предприемачеството

26 мар 2008
·
427
·
5
·
914
·
178

Роден в град Трещ в Моравия (днешна Чехия), през 1883 г., Йозеф Шумпетер е сред най-оригиналните теоретици, превърнал в предмет на своите изследвания типовете структури и стадиите в стопанското развитие. Възпитан е в духа на австрийската икономическа...
 

Същност, състав и източници на капитала

06 окт 2008
·
278
·
13
·
4,369

Икономическата теория определя капитала, труда и земята като основни фактори на производствено-стопанската дейност. За разлика от последните два фактора, които са първични, капиталът е вторичен и е продукт на човешкия труд.
 

Икономическа система и институции на капитализма

31 юли 2011
·
44
·
3
·
1,196
·
64

Същност и произход на капитализма: два различни възгледа...
 
Онлайн тестове по Икономически теории
Тест по икономическа теория
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 2 курс
Тест по икономика, предназначен за проверка на основните познания по микроикономическа теория.
(Труден)
26
81
1
18.02.2013
Тест икономически теории за студенти
изходен тест по Икономически теории за Студенти от 4 курс
Тест по икономически теории, необходим за редовен изпит. Въпросите са само с един верен отговор.
(Труден)
30
866
1
03.07.2012
» виж всички онлайн тестове по икономически теории

Икономическа култура

Материал № 1217563, от 14 яну 2016
Свален: 292 пъти
Прегледан: 277 пъти
Предмет: Икономически теории, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 1,884
Брой символи: 12,077

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Икономическа култура"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала