Големина на текста:
Възпитателни училища- интернати – настаняване, функции, управление и
финансиране
1. Възпитателните училища-интернати са държавни училища, в
които се настаняват: малолетни над 8-годишна възраст и непълнолетни,
извършили противообществени прояви, към които възпитателните мерки
по чл. 13, ал. 1, т. 1 - 10 и т. 12 от Закона за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните не са се
оказали достатъчни и за нормалното им възпитание няма подходяща
социална среда; непълнолетни, спрямо които съдът е наложил такава
мярка по реда на чл. 61 и 64 от Наказателния кодекс.
Възпитателните училища-интернати могат да бъдат:
- за момичета;
- за момчета;
- за момичета и момчета.
Учениците, настанени във възпитателно училище-интернат, живеят в
общежитие към училището. За времето на престоя им се осигуряват
средства за създаване на условия за възпитание и обучение, за
самоподготовка, нощуване, облекло, медикаменти, учебници, учебни
помагала и безплатна храна.
2. Настаняване, преместване и прекратяване на престоя на
учениците.
Настаняването на малолетни и непълнолетни лица като
възпитателна мярка по чл. 13, т. 11 или 13 от Закона за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните във
възпитателните училища-интернати се извършва целогодишно
Разпределянето по възпитателните училища-интернати на учениците, на
които е наложена съответната мярка при условията и по реда на Закона за
борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните, се извършва от Министерството на образованието и
науката. За разпределянето на учениците председателят на съответната
местна комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните изпраща със съпроводително писмо в
Министерството на образованието и науката следните документи:
- влязло в сила решение или определение на съд или влязла в сила присъда
- оригинал и копие;
- доклад по възпитателното дело от съответната местна комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, а
при наличие - и социален доклад от съответния отдел за закрила на детето;
- сведение-характеристика, изготвена от съответния инспектор на детската
педагогическа стая по образец (приложение № 1) - 2 броя;
- акт за раждане;
- актуална снимка;
- удостоверение за завършен клас или етап или свидетелство за основно
образование и удостоверение за преместване на ученик, подлежащ на
задължително обучение;
- служебна бележка от общината за учениците, които не са посещавали
училище;
- медицинско свидетелство по образец (приложение № 2);
- лична амбулаторна карта на малолетния или непълнолетния,
здравноосигурителна книжка, имунизационен паспорт и медицинска
бележка за липса на контакт с болни от остри заразни болести.
Разпределянето на учениците се извършва в 10-дневен срок от
постъпването на документите в Министерството на образованието и
науката. Когато се установи липсата на някой от документите,
Министерството на образованието и науката го изисква в определен срок
от съответната местна комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните. След извършване на
разпределянето Министерството на образованието и науката изпраща
настанително писмо по образец до възпитателното училище-интернат, в
което е разпределен ученикът, до местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,
направила предложението за налагане на възпитателната мярка, до
инспектора на детската педагогическа стая, до районния съд, до отдела за
закрила на детето по местоживеенето на ученика и до родителите на
ученика или лицата, които ги заместват. Приемането на настанените
ученици във възпитателните училища-интернати се извършва от директора
на училището, от помощник-директора, от дежурен възпитател или
дежурен учител. Преместването на учениците от едно възпитателно
училище-интернат в друго се извършва от Министерството на
образованието и науката след писмено мотивирано предложение на някои
от следните органи и лица:
- педагогическия съвет на възпитателното училище-интернат или на
социално-педагогическия интернат;
- местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните, направила предложението за налагане на
възпитателната мярка, и местната комисия по местонахождение на
училището;
- инспектора на детската педагогическа стая;
- родителите или лицата, които ги заместват.
За всяко предложение за преместване Министерството на образованието и
науката може да изиска становище и от горе споменатите лица и органи.
Максималният престой във възпитателно училище-интернат не може да
бъде повече от 3 години, считано от датата на приемането на ученика.
Времето на бягствата от възпитателните училища-интернати, както и на
незавръщане в определения срок от ваканции, почивни дни и други случаи
на разрешено отсъствие, не се зачита за престой.
Настанените във възпитателните училища-интернати остават в тях за
възпитание и обучение, включително и за придобиване на професионална
квалификация, до навършване на 16 години, а ако те изявят писмено
желание - и до навършване на 18 години.Престоят на ученика може да се
удължи до завършване на съответната степен на образование или
професионална квалификация и след навършване на 18 години. Удължава
се с решение на педагогическия съвет след писмено изразено желание на
ученика. Решението на педагогическия съвет за удължаване на престоя се
взема с участието на прокурор по местонахождението на възпитателното
училище-интернат, където е настанен ученикът, и представител на
местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните, направила предложението за налагане на
възпитателната мярка.
В края на всяка учебна година педагогическият съвет на възпитателното
училище-интернат с участието на прокурор и представител на местната
комисия, направила предложението за налагане на възпитателната мярка
по чл. 13, ал. 1, т. 11 или 13 от Закона за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, прави
оценка на поведението на ученика и на постигнатите резултати от
възпитанието и обучението му.В случаите, когато оценката е положителна,
педагогическият съвет изпраща доклад до местната комисия, направила
предложението за налагане на възпитателната мярка по чл. 13, ал. 1, т. 11
или 13 от Закона за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните, която изготвя предложение до районния
съд за прекратяването на престоя на ученика. Престоят на ученика може да
бъде прекратен по изключение и преди края на учебната година в следните
случаи:
- по предложение на местната комисия, направила предложението за
налагане на възпитателната мярка по чл. 13, ал. 1, т. 11 или 13 от Закона за
борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните;
- по здравословни причини с протокол на лекарска консултативна комисия;
- при изтичане на максималния срок;
- при навършване на 18 години.
В случаите по чл. 17, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и 2 от правилника за устройство
дейността на възпитателните училища-интернати, престоят се прекратява с
решение на районния съд по местонахождението на училището въз основа

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
ILI_S написа на 08 апр 2010 ОТГОВОРИ
учител на 28 години от Добрич
 
Подобни материали
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,032
·
1
·
153
·
415
·
1

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
 

Наказателно право

06 ное 2006
·
2,415
·
1
·
136
·
282
·
1

Наказателното право е система от законови норми,който определят деянията признати за престъпления и наказанията за тях. Значение на наказателното право: то защитава от престъпни посегателства. Основните социални ценности- правата на личността, на гражд
 

Материално и процесуално право

19 ное 2007
·
269
·
1
·
150
·
103

Това е лекция по Обща теория на правото при проф. Бойчев от 2007 година...
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,093
·
2
·
405
·
735

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
232
·
14
·
2,218
·
175

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Право за студенти от 1-ви курс. Информатика на юриста
междинен тест по Право за Студенти от 1 курс
Принципи на публикуване и споделяне на информация в интернет. Тест и лекция по информатика на юриста. 10 въпроса, с по 1 верен отговор всеки.
(Лесен)
10
14
2
3 мин
05.10.2016
Тест по Право за ученици, студенти и учители
любознателен тест по Право за
Тест по Право за ученици, студенти и учители. Съдържа 10 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
10
21
1
1 мин
31.07.2018
» виж всички онлайн тестове по право

Възпитателни училища- интернати – настаняване, функции, управление и финансиране

Материал № 121374, от 01 апр 2008
Свален: 326 пъти
Прегледан: 192 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Есе
Брой страници: 9
Брой думи: 1,673
Брой символи: 16,141

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Възпитателни училища- интернати – настаняване,  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения