Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
Големина на текста:
1
ВЪПРОС 1. ИКОНОМИЧЕСКИЯТ НАЧИН НА МИСЛЕНЕ
1.Наука за избора в света на неограничените потребности и ограничените ресурси.
2.Съревнование и конкуренцияПри равни други условия”.
3.Адам Смитчетири основни тезиса:
1/ Най-големите чисти предимства.
2/ Пресмятат приходите и разходите.
3/ Не се приемат като противоречащи на морала.
4/ Алтернатива за останалите членове на обществото.
Постигнали ли сме нещо? Какво е то? Какво ни е струвало?
ВЪПРОС 2. ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА. ИКОНОМИКАТА КАТО ПРАКТИЧЕСКА
ДЕЙНОСТ
1.Аристотел, християнството, домашно стопанствоикономиката изучава стопанството на
една страна.
2.Икономическите отношения, това са отношенията на производственото разпределение.
Три основни принципа:
1.Рационалност на ресурсите.
2.Избор на потребностите.
3.Социална справедливост.
3.Основен методразходполза.
4.Функциипознавателна, практическа, мирогледна, методологическа.
5.Съставни части - макро, микро и мега икономика.
6.Отраслови икономически наукитежка и лека промишленост.
7.Функционални икономически наукифинансово дело, банково дело, счетоводство,
статистика, маркетинг.
ВЪПРОС 3. ОСНОВНИ ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТИ ОТ РАЗВИТИЕТО НА
ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ И ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА.
Натурална размяна в робовладелския строй. Англия в 17 в. производство на вълнени платове.
Темплиерите.
1.Класическата школаАдам Смит, Давид Рикардо
1/ Механизма на конкуренцията.
2/Колко да бъде произведено като количество.
3/ Невидима ръка управлява пазарите.
Д. Рикардо е противник на протекционизма.
Франсоа Кене и А. Тюрго, Уйлям Пети.
2.Школата на Маркстеорията за стойността и теорията за полезността. Теорията за
принадената стойност С+V+М
3Неокласическата икономическа школаотделният индивидполезност за обществото
Карл Менгер, Уйлям Джевънс, Алфред Маршал, Леон Валрес, Вилфредо Парето.
Математически доказват икономиката на благосъстоянието.
4Кейнсианската школаДжон Мейнрад Кейнсрецепта за излизане от кризата.
Икономиката престава да бъде независима от политиката.
5. Монетаристичната школаПарите имат значение” – меркантилен.
Пол Самюелсън, Милтън Фридмън, 3-5% инфлация е полезно. Прилага се в САЩ и Англия,
МВФ и Световната банка.
2
ВЪПРОС 4. ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ. ОСНОВНИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАКОНИ.
Понятия: блага, стока, икономически ресурси, труд, капитал, предприемачество,
потребности, нужда, търсене, предлагане, цена, потребление, полезност, пределна полезност.
Концепции: органиченост на ресурсите и неограниченост на потребностите, ефективен
избор, цена на пропуснатите възможности, Маргиналният подход /пределен подход/.
ЗАКОНИ:
1.Закон за търсенето.
2.Закон за предлагането.
3.Закон за намаляващата възвращаемост от използваните ресурси.
4.Закон за сравнителните предимства.
ВЪПРОС 5. НАЦИОНАЛНО СТОПАНСТВО: СЪЩНОСТ, СТРУКТУРА И
ТИПОЛОГИЯ
Съвкупност от всички институции стопански и социално-културни дуйности, които служат за
задоволяване на потребностите.
- според размяната : натурално и стоково-парично.
-според възможностите за разширяванезатворено и отворено.
-по икономически сектори.
1/ Нефинансови предприятия
2/ Финансови предприятия
3/ Държавно управление
4/ Нетърговски организации
5/ Домакинства.
Какво се произвежда? Как? За кого? – важни въпроси.
Три типа икономически системи:
-свободно пазарно стопанство
-централизирано
-смесено.
Типизация на икономическите системи в здравеопазването.
1.На държавния монополизъм.
2.Система на либералния плурализъм.
3.Ограничения етатизъм, намесата на държавата.
Здравеопазни системи:
1.Семашко. 2 . Бевъридж, 3. Бисмарк, 4. Кенеди.
ВЪПРОС 6. РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА В СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ.
1.Какво да се произвежда?
2.Как?
3.За кого?
4.Използвани ли са всички ресурси?
5.Постоянна ли е покупателната сила на парите?
3
6.Нараства ли капацитета на националната икономика?
Основни икономически цели на държавата:
-икономическа свобода, икономическа ефективност, справедливост, сигурност, пълна
заетост, стабилно равнище на цените, икономически растеж, крайна цел на
макроикономическата политика.
Функции на държавата:
1.разширява доходите на населението
2.регулира данъците
3.защита на конкуренцията и пазара.
4.разпределение на ресурсите за стопанска дейност.
ВЪПРОС 7.ПАЗАРНА СИСТЕМА: ТЪРСЕНЕ, ПРЕДЛАГАНЕ, ЦЕНИ
Пазармясто където се извършва покупко-продажба.
1.Видовевътрешен, външен, международен, национален.
Континентални международни пазари.
Зонални международни пазари.
Паричен, валутен, златен, на труда, стоков пазар.
2.Стоковите са: общи, специални, открити, закрити, временни, постоянни, фрактови.
Развитият пазар е сложна структура.
3Ценатапазарната оценка на полезността на стоките и услугите в паричен еквивалент.
4. Конкуренциятаспоред цената, дефекти в конкуренцията, факторите на конкуренцията.
5Функциикомуникационна,информационна,стимулираща, посредническа,
ценообразуване.
6Пазарно търсенесумарна величина
Еластичност това е отношението на изменението в търсеното количество върху изменение в
пазарната цена.
Закон за предлагането.
Пазарно равновесиепредлагането и търсенето са балансирани.
Монополистична, олигополистична и полиполистична.
ВЪПРОС 8. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА: ЦЕЛИ, ПРОБЛЕМИ И
ТРУДНОСТИ.
1.Въпроси, по които държавата решава:
5.Какво да се произведе? Как? За кого?
6.Как да се вземат тези решения?
7.Използвани ли са всички ресурси?
8.Постоянна ли е покупателната сила на парите?
9.Нараства ли капацитетът на производството на националната икономика?
2.Главни икономически цели на държавата:
-Икономическа свобода, ефективност и справедливост, икономическа сигурност.
Пълна заетост, Стабилно равнище на цените. Икономически растеж.
3.Икономически функции на държавата
-Същност на икономическите функции:
1/ По разпределение на оскъдните стопански ресурси;
2/ По разпределение на доходите и богатствата;
3/ По стабилизирането на равнището на стопанската активност
4/ По регулирането на частната стопанска дейност.
4. Защита на конкуренцията:
- Държавни органи, които осъществяват регулираща роля в рамките определени от закона
Министерския съвет, комитети, агенции.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Икономическият начин на мислене

Наука за избора в света на неограничените потребности и ограничените ресурси. Съревнование и конкуренция "при равни други условия". Адам Смит – четири основни тезиса...
Изпратен от:
Райна Методиева
на 2015-12-17
Добавен в:
Общи материали
по Икономика
Статистика:
24 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Общи материали по Икономика от София за Студенти в МУ от факултет ФОЗ специалност Обществено здраве и здравен мениджмънт бакалавър несваляни с 20 - 1 страници Други
 
Подобни материали
 

Пазари.Форми на пазарите. Конкуренция. Ценообразуване на пазара. Търсене и предлагане.

26 мар 2006
·
2,372
·
21
·
2,944
·
659
·
1
·
4

Пазари.Форми на пазарите. Конкуренция. Ценообразуване на пазара. Търсене и предлагане. - същност, определения, формули и таблици за процесите.
 

Анализ, прогнозиране и планиране на ресурсите на предприятието

01 май 2007
·
1,920
·
3
·
301
·
1

Развитието на определена дейност е свързано с използване на ресурси. Те формират имуществото на предприятието и основния капитал.
 

Теоретични основи на икономическия анализ

08 юни 2007
·
439
·
2
·
614
·
118
·
2

Пищови по икономически анализ...
 

Оперативен план за производство на разклонители

23 окт 2007
·
210
·
16
·
1,428
·
235

Фирма Елкотех - Синхрон ООД -Силистра е регистрирана, като самостоятелно юридическо лице на 07.08.2000 год. Водещо направление в дейността на дружеството е разработване усвояване и производство на електрически материали.
 

Неудовлетвореното търсене

28 мар 2006
·
111
·
7
·
310
·
10

Неудовлетвореното търсене - модели, схеми, таблици, анализи.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика
Тест по Икономика на обществения сектор за 4-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 4 курс
Тестът е изпитен и съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс по Икономика.
(Труден)
24
4
1
9 мин
28.08.2018
Tест по икономика за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Примерен тест по икономика за студенти от 1-ви курс - Макроикономика и Микроикономика - 20 въпроса, само един верен отговор.
(Труден)
20
108
2
2 мин
05.10.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Икономическият начин на мислене

Материал № 1212359, от 17 дек 2015
Свален: 24 пъти
Прегледан: 40 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 23
Брой думи: 6,497
Брой символи: 44,901

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Икономическият начин на мислене"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
с опит от  20 години
29

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  1 години
181 31

виж още преподаватели...
Последно видяха материала