Големина на текста:
Курсов проект на тема:
„Стандартизиран модел за
начисляване на амортизация на
дълготрайните материални активи в
предприятията от публичния сектор
СОФИЯ
2014 г.
1
В подкрепа на критичния анализ относно неначисляването на амортизация в
предприятията от публичния сектор се представя логиката на стандартизирания подход в
Международните счетоводни стандарти за публичния сектор. В МССПС 17 Имоти, машини,
съоръжения и оборудване се казва, че: „Предприятието трябва да определи амортизационни
отчисления за всяка значителна част от позицията имоти, машини, съоръжения и
оборудване“. В публикациите, посветени на счетоводството в предприятията от публичния
сектор, се защитава тезата, че голяма част от съществуващите проблеми могат да бъдат
решени чрез стандартизирането на счетоводната система.
Международният счетоводен стандарт за публичния сектор, който третира една
значителна част от дълготрайните материални активи, които разглеждаме, е МССПС 17
Имоти, машини, съоръжения и оборудване. Той предписва счетоводното третиране на
имоти, машини и съоръжения, включвайки специалните военни съоръжения, както и
инфраструктурни активи. За разлика от прилаганите в нашата страна разпоредби за
неначисляване на амортизация на дълготрайните материални активи МССПС 17 изисква
създаването на балансова счетоводна информация за това. Всяка част от дадена позиция от
имоти, машини, съоръжения и оборудване с цена, която е значителна по отношение на
общата стойност на актива се амортизира поотделно. Значителна част от актив от имоти,
машини, съоръжения и оборудване може да има полезен живот и метод на амортизация ,
еднакви с полезния живот и метода на амортизация на друга значителна част ос същия
актив. Такива части могат да се групират при определяне на разходите за амортизация. До
степента, до която предприятието амортизира поотделно някои части на актив от имоти,
машини, съоръжения и оборудване, то амортизира също така отделно останалата част от
актива. Останалата част се състои от частите на актива, които индивидуално не са
значителни. Ако предприятието има променливи очаквания относно тези незначителни
части , то може да предложи методи за адаптиране на използвания метод за амортизация,
така че да отрази най – точно и вярно начина на потребление и полезния живот на тази част
от актива.
Стандартът дава свобода на предприятието при вземането на решения за
амортизирането на части от активи, които нямат значителна стойност спрямо общата цена
на придобиване на актива.
Амортизационният разход за периода обикновено се признава като прираст или
намаление на нетните активи за периода. Понякога обаче бъдещите икономически изгоди,
свързани с даден актив, се усвояват в производството на други активи. В този случай
амортизационният разход представлява част от себестойността на другия актив и се
включва в неговата балансова стойност. Например амортизацията на производствени
машини и съоръжения се включва в разходите за преобразуване на материалните запаси,
какъвто е и подходът, използван в МССПС 12 Стоково – материални запаси. По аналогичен
начин амортизацията на имоти, машини и съоръжения, използвани за развойна дейност,
може да се включи в себестойността на нематериалния актив, признат в съответствие с
МССПС 31 Нематериални активи.
Амортизируемата сума на актива трябва да се разпределя систематично през целия
му полезен живот. Остатъчната стойност и полезният живот на актива трябва да се
преоцняват поне веднъж годишно – към края на отчетния период, и ако са налице
съществени различия от предишните приблизителни оценки, промените следва да се
отчитат като промяна в счетоводните приблизителни оценки в съответствие с МССПС 3
Счетоводни политики, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки.
Амортизация се признава дори ако справедливата стойност на актива надвишава
неговата балансова стойност, стиха остатъчната стойност на актива да не надвишава
балансовата му стойност. Ремонтът и поддръжката на актива не трябва да се третират като
обстоятелства, елиминиращи необходимостта той да бъде амортизиран.
Амортизируемата сума на всеки актив се определя след приспадане на остатъчната
стойност на актива. На практика остатъчната стойност на актива често е незначителна и
затова не е съществена за изчисляването на амортизируемата сума.
Остатъчната стойност на актив може да се увеличи до сума, равна или по – голяма от
балансовата стойност на актива. В такъв случай амортизационното отчисление на актива е
нула, освен и докато неговата остатъчна стойност в последствие не намалее до сума, по –
ниска от балансовата стойност на актива.
Амортизацията на актива трябва да започне, когато той е налице за употреба, т. е.
когато е на мястото и в състоянието, необходими за неговата експлоатация по начина,
предвиден от ръководството на бюджетното предприятие. Амортизирането на актива се
преустановява, когато активът е отписан от баланса. Следователно амортизацията не се
преустановява, когато активът не се използва или бъде изведен от активна употреба, освен
ако активът не е напълно амортизиран.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стандартизиран модел за начисляване на амортизация на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор

В подкрепа на критичния анализ относно неначисляването на амортизация в предприятията от публичния сектор се представя логиката на стандартизирания подход в международните счетоводни стандарти за публичния сектор...
Изпратен от:
svetlana1902
на 2015-12-15
Добавен в:
Доклади
по Счетоводство
Статистика:
34 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Доклади по Счетоводство от София за Студенти в УНСС от факултет Финансово-счетоводен специалност Счетоводство магистър несваляни с 11 - 20 страници Други
 
Подобни материали
 

Амортизация – същност и значение.

25 фев 2011
·
131
·
11
·
2,058
·
238

Съгласно закона за счетоводството разходите за амортизация на материалните и нематериални дълготрайни активи се посочват в отчета за приходите и разходите като разход за дейността, който снижава...
 

Методи на амортизация

03 юли 2007
·
597
·
8
·
2,225
·
258

Под метод на амортизацията се разбира начинът на разпределение на стойността на амортизируемите дълготрайни активи в разходите, респективно в себестойността на продукцията, през периода на тяхното функциониране...
 

Амортизационна политика

02 мар 2006
·
885
·
9
·
1,524
·
181
·
1

Амортизацията представлява намаляване на отчетната стойност на счетоводен обект, определена за отчетен период. При водене на систематично счетоводство намаляването на отчетната стойност на обекта се посочва в счетоводните сметки и в баланса, а при прилага
 

Амортизация – същност и значение

18 окт 2009
·
421
·
15
·
1,579
·
358

Амортизация – Същност и значение. Методи на амортизация. Принципи на съставяне на амортизационен план на стопанско предприятие...
 

Амортизационен план

30 апр 2008
·
343
·
5
·
639

Същност и видове на амортизационния план. Примери за съставяне на амортизационен план.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Национални счетоводни стандарти
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за проверка на знанията за НСС. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
10
7
1
4 мин
13.08.2020
Тест върху Данъци и данъчно счетоводство за 4-ти курс в УНСС
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Изпит по Счетоводство в УНСС за студенти в 4-ти курс. Проведен е от доц. Николай Орешаров. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
41
1
2 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Стандартизиран модел за начисляване на амортизация на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор

Материал № 1211886, от 15 дек 2015
Свален: 34 пъти
Прегледан: 44 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 14
Брой думи: 3,196
Брой символи: 20,806

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стандартизиран модел за начисляване на амортиза ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мира Ангелова
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  7 години
57 14

Сияна Белоречка
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  8 години
184 14

виж още преподаватели...
Последно видяха материала