Големина на текста:
Ц
ЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
КУРСОВА РАБОТА
по
Учебна дисциплина: Банково дело
Тема: Възникване и еволюция на банките в света и в България
Разработил: Кристина Костадинова
Преподавател: Проф. д-р Мариана Асенова
Специалност: Икономика на туризма
ОКС: Бакалавър
Фак. №: 121432220005
Велико Търново
*2015*
Увод.
В исторически аспект се приема, че банковата система като термин се появява едва с
обособяването на първата централна банка (английската) през 1694 година. Дотогава
банките/ банкоподобните институции са били основните места за извършване на
определен вид сарафски и лихварски операции, като това не е било подчинено на една
определена стройна система, както и регулирана от държавата или друг орган.
Може да се каже, че Банката е предприятие, което е финансов посредник и неговата
основна функция е да предлага услуги, свързани със съхранение на ценности
и кредитиране. Еволюцията на банките започва от древните градове-държави, минава през
някогашните антични търговци на пари и лихвари, и продължава и днес, когато банката
е финансова институция, предлагаща широк кръг от финансови услуги.
В наши дни терминът банка обикновено се използва за институция, която
притежава банков лиценз, издаден от съответната институция за финансов надзор. Той
дава право за извършване на най-фундаменталните банкови услуги като приемане
на депозити и даване на заеми. Съществуват и финансови институции, които извършват
някои банкови услуги, без да покриват юридическото определение на банка.
Изложение.
Многообразието в разбиранията относно възникването и развитието на различните по вид
и структура банкови системи се дължи на множество от обективни и субективни причини,
оказали своето влияние през дългия период от формирането на първите банки до
днешното им развитие по пътя на сливания, поглъщане и глобализация. Кога е възникнала
първата банка? Eтимологичният подход към думата банка ни води към старата френска
дума banque и италианската дума banca. Тези думи, използвани от векове, означават маса,
на която сарафите обменят едни парични единици срещу други. Историците смятат, че
първите сарафи се появяват в Древна Гърция и Рим. Разполагат се в търговските части на
градовете на специални маси или в малки помещения. Основната им дейност е обмяната
на монети, сечени в различни държави.
Със зараждането на първите държави (преди около 3000 г. Пр.н.е.) в древния Изток е било
характерно в качеството на пари да се използват особено важни и обществено значими
предмети за потребление, т.е. стокови пари. Местата за съхранение на стокови пари се
установяват в храмовете и в други култови сгради. В тях се концентрират значителни
продукти (стокови пари), които са били предназначени за размяна. Високата стабилност на
храмовите стопанства за времето си е предпоставка за провеждането на операции като:
съхраняването на стоковите пари, операции по тяхната отчетност, размяна и
други. Развитието на паричните операции в стопанствата на държавите от древния Изток
са под силното влияние на зараждащите се стокови отношения и формирането на
институциите на държавната власт. Паричните операции при търговските сделки са
изчислявани в натурални изменения, чрез пряк обмен. До XXV век пр.н.е. не е
съществувало понятието „търговец“.
Заместването на стоковите пари с метални се осъществява през дълъг исторически период,
при това металните пари запазват стоковата си форма. При тези процеси паричното
обръщение започва да укрепва и неговото регулиране изисква бързата замяна на един вид
стокови пари с друг вид. Постепенно започва да се развива предоставянето на заеми с
отсрочване на плащането. Заемните операции се оформят при строго спазване на
законодателните норми. Предоставянето на заеми изисквало спазването на строги
изисквания, а отговорностите по заемните задължения на длъжниците са били много
високи (законите на Хамурапи – XVIII век пр.н.е.). Формиралите се традиции на доверие
към храмовете в древния Изток за съхраняване на паричните средства и за осъществяване
на паричния оборот се пренасят към древна Гърция, древния Рим, а по-късно и към
средновековна Европа. В храмовете на Аполон в Делфи и на Артемида в Хефес се
концентрират значителни свободни парични средства.
[2]
Появяването на металните пари и свързаните с това неудобства по транспортирането и
съхранението им налагат необходимостта от създаване на подходящи институции, които да
ги съхраняват, т.е. да изпълняват ролята на публичен депозитариум и чрез размяна на
удостоверенията за собственост на пари да извършват разплащания между търговците.
Постепенно започва и упълномошяването на отделни лица да извършват парични
операции, да съхраняват благородни метали и други ценности. Във връзка с
усложняването и умножаването на тези и други операции се засилва ролята и влиянието на
тези лица. Те се превръщат във финансови посредници (банкери). Още тези първи банкери
започнали да разбират, че натрупаните огромни парични средства, стоящи без движение,
не са изгодни, че могат да се отдават за временно ползване, което ще доведе до значителни
изгоди. Като залози срещу заеманите пари са използвани различни стоки, скъпоценности,
дори хора (роби).
Заедно със заеманите (кредитни) операции, постепенно се заема и воденето на сметки за
обслужването на вложителите. Пресмятанията се осъществявали с помощта на т. нар.
трансфери, т.е. прехвърлянето на парични средства от една таблица (сметка) по друга.
Всеки вложител е имал своя таблица с името си. Паричните средства от таблицата на един
вложител са се прехвърляли по таблицата на друг,като по този начин се формират най -
простите форми за безналични плащания.
Неточно би било обаче да се счита,че примитивните древни форми на стоково парично
обръщение и кредит са достатъчни да се твърди, че е съществувала банкова дейност.
Постепенното премахване на изключителното право на храмовете да осъществяват
паричните операции в древните държави започва от Vll век пр.н.е., когато се пристъпва и
към сеченето на металните пари. Стандартизирането и монетизирането на паричното
обръщение стават изключителна привилегия на държавата. Сеченето на пари стимулира
развитието на търговските отношения между страните. Увеличават се рисковете при
търговията, за което е било необходимо отделянето на парични резерви. Така се зараждат
и първите търговски (банкерски) къщи, които извършват разнообразни операции като:
комисионни операции по покупко-продажбите, предоставяне на заеми срещу залог,
продажби и плащания за сметка на клиентите, посредничество при сключването на
различни други сделки
Историците смятат, че първите банкоподобни институции се появяват в Древна
Гърция (VII в.пр. н.е.), Вавилон (6 в. пр. не.) и Рим (4 век пр. н.е.).Търговците на пари са
извършвали своята дейност в търговските части на населените места или около древните
храмове, където е имало струпване на големи групи от хора. Те са извършвали лихварски
операции и обмяна на чужди пари.
Останки на банкерски дом от преди 3000 г. са открити във Вавилон, в близост до древен
храм. Причината за появата на този банкерски дом е златото. За притежателите му е било
неудобно да носят със себе си тежкия метал, и са го оставили на съхранение, срещу което
са получавали „разписка“ (пергамент или кожа) със подпис или печат на пазителя. При
търговските сделки притежателите на злато са обменяли помежду си тези „разписки“ и
така златото е сменяло собственика си. С времето в тези домове започват да се съхраняват
съкровищата на богатите и парите на поклонниците. Натрупаното злато започва да се дава
на заем на други лица срещу изплащане на лихва.
В древна Гърция, в края на V и началото на VI век, пр.н.е. в повече от 30 града са
действали трапезити (сарафи), като е съществувала известна специализация в тяхната
дейност. Едни трапезити са извършвали влогонабиране и плащания за сметка на
килиентите си, други са давали заеми под залог, трети отчитали приходите и
разходите (полети), други събирали парични средства (аподеки), контролирали верността
на паричните операции (логисти), съдебно решавали въпроси по неправилната отчетност и
т.н. Техните познания за съдържанието на металите в монетите, цената (курса) на
различните монети, сечени в различните градове-държави (полиси) и др.,
[3]

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Възникване и еволюция на банките в света и в България

В исторически аспект се приема, че банковата система като термин се появява едва с обособяването на първата централна банка (английската) през 1694 година...
Изпратен от:
Kristina Kostadinova
на 2015-12-02
Добавен в:
Курсови работи
по Банково дело
Статистика:
72 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по банково дело за студенти
междинен тест по Банково дело за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса за междинно изпитване на студенти от специалност Банково дело. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
10
52
1
1 мин
12.09.2014
Банково дело
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тест по банково дело, подходящ за изпит, специалност финанси. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(За отличници)
41
4
1
5 мин
12.08.2019
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Възникване и еволюция на банките в света и в България

Материал № 1209005, от 02 дек 2015
Свален: 72 пъти
Прегледан: 82 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Курсова работа
Брой страници: 10
Брой думи: 4,083
Брой символи: 25,320

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Възникване и еволюция на банките в света и в Бъ ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала