Големина на текста:
Тема 1. Въведение в автоматизираната обработка на икономическата инф-я
(АОИИ).
1в. АОИИ и променящия се свят на бизнеса.
1. Еволюция от индустриален към инф-онен модел на развитие:
а) Инф-я и инф-онен ресурс -превръщането на инф-ята в стратегически ресурс;
б) Инф-онно общество(Information Society) и инф-онен свят;
в) Инф-онен модел на развитие, инф-онен бизнес, Нова икономика (New Economy), Цифрова
икономика (Digital Economy), Мрежова икономика (Network Economy), Интернет икономика
(Internet Economy), Web-икономика (Web Economy) и т.н.
2. Съвременни тенденции в развитието на бизнеса.
а) Глобализация на бизнесанационални, регионални и глобални икономически измерения;
б) Изостряне на конкуренцията и конкурентната борба;
в) Пазари и пазарно пространство;
г) Високо качество на изделията, стоките и услугите;
д) Съобразяване с интересите на клиентите и бизнес партньорите (Customizing);
е) Икономическа целесъобразност и икономическа ефективност (Outsourcing);
ж) Интеграция и хармонизация на развитите икономики с развиващите се пазари и
икономиките в преход.
3. Нови управленски стратегии в бизнеса.
а) Стратегия към иновационен мениджмънт;
б) Стратегия към корпоративен мениждмънт (стратегически, тактически и оперативен
мениждмънт);
в) Стратегия към инф-онен мениджмънт (Information Management);
г) Стратегия към социално-ориентиран бизнес мениджмънт.
4. Инф-онни и комуникационни технологии в бизнеса.
а) АОИИбизнес инф-онни с-ми с базова и разширена функционалност;
б) Комплексни и интегрирани корпоративни инф-онни с-ми (ERP Systems – Enterprise Resource
Planning Systems);
в) Нови инф-онно-управленски технологиискладове за данни (Data Warehouse), витрини за
данни (Data Marts), оперативна аналитична обработка на данните (OLAP – On-Line Analytical
Processing), интелектуално изследване на инф-онните съвкупности (Data Mining);
г) Internet, Intranet, Extranet, Remote-Work, Group-Ware и др.;
д) Електронен бизнес (E-Business) – E-Marketing, E-Enterprise, E-Commerce, E-Banking, E-Pay,
E-Partnership;
ж) ERP Systems + E-Business;
з) ERP Systems + E-Business + M-Business и т.н.
5. От управление на инф-ята към управление на знанието.
а) Понятие за Business Intelligence:
- С-ми за поддържане на управленските решения (BSS – Business Support Systems);
- Бизнес експертни с-ми (Business Support Systems);
- Изпълнителски инф-онни с-ми (Executive Support Systems).
б) Управление на знанието (Knowledge Management):
- Knowledge Management;
- Learning Organizations;
- Business Artificial Intelligence.
1.2. Променящата се АОИИ в новия свят на бизнеса.
а) роля, място и значение в бизнес инф-онните с-ми и инф-онните структури на предприятията,
фирмите и корпорациите;
б) цели, задачи, функции и мисия;
в) съдържание, стр-ра, архитектура, конфигурация и топология;
г) трансформация и интеграция;
д) ефективност и перспективност.
2в. Утвърждаване и развитие на АОИИ като теория и практика.
1<=>2<=>3<=>4<=>5<=>6<=>7<=>8<=>1
1. Научни и теоретични основи на АОИИ.
А) Икономическата кибернетика;
Б) Бизнес информатиката;
В) Понятие за теория на АОИИ:
- традиции и натрупан опит;
- оценка и анализ на тенденциите;
- принципи и основни постановки;
- закономерности на развитие;
- методология, методика и механизми.
Г) Разработване на научните и теоретичните основи на АОИИ.
2. Практически измерения на АОИИ.
А) Внедряване и експлоатация в:
- малкия и средния бизнес;
- бизнеса от корпоративен тип;
- банков и застрахователен бизнес;
- публичната администрация.
Б) Развитите икономики и АОИИ;
В) Развиващите се пазари и АОИИ;
Г) Финансово-икономическа ефективност.
3. Организационни параметри на АОИИ.
А) Способи на проектиране, изграждане и внедряване:
- Собствени сили;
- Outsourcing.
Б) Модел на организация:
- Централизиран;
- Децентрализиран;
- Йерархично-разпределен.
В) Одит на АОИИ.
4. Технологични характеристики на АОИИ.
А) Технологии за обхващане на първичните данни;
Б) Технологии за предаване на данните;
В) Технологии за трансформация на данните в инф-я;
Г) Технологии за представяне на резултатната инф-я;
Д) Технологии за интелектуално подпомагане на управлението.
5. Иновация и развитие на АОИИ.
А) Съобразяване с водещите тенденции;
Б) Модернизация и усъвършенстване;
В) Понятие за реинженеринг;
Г) Разработване на нови стратегии и концепции;
Д) Критерии за ефективност.
6. Инфраструктурни елементи на АОИИ.
А) Инфрастр-ра на АОИИ:
- компютърни с-ми и мрежи;
- системен и приложен софтуер;
- комуникационни с-ми и технологии;
- инф-онна база;
- инф-онни технологии;
- безопасност и сигурност;
- човешки ресурси.
Б) АОИИ, като елемент на корпоративната инфрастр-ра.
6. Инфраструктурни елементи на АОИИ.
А) Инфрастр-ра на АОИИ:
- компютърни с-ми и мрежи;
- системен и приложен софтуер;
- комуникационни с-ми и технологии;
- инф-онна база;
- инф-онни технологии;
- безопасност и сигурност;
- човешки ресурси.
Б) АОИИ, като елемент на корпоративната инфрастр-ра.
7. Финансово-икономическа ефективност на АОИИ.
А) Инвестиции, свързани с АОИИ:
- системен анализ и оценка;
- проектиране;
- експериментално внедряване;
- промишлено внедряване;
- модернизация и развитие.
Б) Методика и методични указания за определяне на финансово-икономическата ефективност
на АОИИпряка и косвена ефективност.
8. Социална насоченост на АОИИ.
А) Влияе за подобряването на условията на труд;
Б) По-добри възможности за творческа работа на специалистите и мениджърите;
В) Създава обстановка за повишаване на квалификацията и израстване в кариерата;
Г) Допринася за укрепване на социалния и психологическия климат в бизнес организацията.
Тема 2. АОИИ в с-мата на инф-онния мениджмънт в предприятията, фирмите и
корпорациите.
3в. Системен подход в изследването на АОИИ.
1. Управлението и управленският цикъл, като инф-онна технология.
А) Управлението, като творческа дейност и процес;
Б) Управленски цикълизмерения и обхват;
В) Инф-онна технологиясъщност и предназначение;
Г) АОИИмясто и значение.
А О И И (Transaction Data Processing ) има следните модули:
Модул 1.1. Обхващане, събиране, измерване, фиксиране и регистриране на първичните данни и
първичната инф-я.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми по автоматизираната обработка на икономическата информация (АОИИ)

Еволюция от индустриален към информационен модел на развитие: а) информация и информационен ресурс - превръщането на информацията в стратегически ресурс...
Изпратен от:
Николай Петров
на 2015-11-20
Добавен в:
Общи материали
по Автоматика, изчислителна техника
Статистика:
1 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Компютърно зрение


Компютърно зрение - хистограмен анализ, преобразуване нивата на сиво, филтрация на изображенията с нива на сиво...
 
Онлайн тестове по Автоматика, изчислителна техника
test 343434
изпитен тест по Автоматика, изчислителна техника за Родители от 2 клас
test 343434
(За отличници)
35 минути
1
13
1
11.09.2014
Тест по електрически елементи на системите за автоматизация
тематичен тест по Автоматика, изчислителна техника за Ученици от 11 клас
Общи сведения и видове датчици. Електрически генераторни датчици. Параметрични датчици. Сравняващи устройства. Изпълнителни механизми и регулиращи органи. Тематичен тест по автоматика и изчислителна техника. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
22
34
1
24.08.2012
» виж всички онлайн тестове по автоматика, изчислителна техника

Теми по автоматизираната обработка на икономическата информация (АОИИ)

Материал № 1206123, от 20 ное 2015
Свален: 1 пъти
Прегледан: 48 пъти
Предмет: Автоматика, изчислителна техника
Тип: Общ материал
Брой страници: 29
Брой думи: 9,332
Брой символи: 55,149
Цена: 20.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала