Снежана Димитрова
преподава по Туризъм
в град Видин
Големина на текста:
SWOT-анализ на алтернативния туризъм в България (БААТ - 2001
г.)
Ориентири:
Обща рамка, организационна структура - национални,
регионални и местни сдружения. Макро проекти работещи в
страната.
Продукт - състояние на МТБ, качество на услугите, туристическа
и обща инфраструктура
Човешки ресурси
Степен на устойчивост, екологосъобразност
Цена на продукта
Диверсификация на продуктите, иновационни процеси
Организация на предлагането - ролята на ТО, ТА, обособеност на
туристически пакети, продажби
Реклама и връзки с обществеността
В анализа не се разглеждат формите на хоби-туризма: лов и риболов.
Силни страни на алтернативния туризъм в България
Работата на национално представените и браншови организации
БААТ и БАСЕТ обединиха усилията на ангажираните в този
бизнес, допринесоха за формирането на активна гражданска
позиция по отношение развитието на алтернативния туризъм в
национален мащаб.
Една част от регионалните и местни организации, там където са
подкрепени от частния бизнес и държавните структури,
функционират добре и се явяват основен стимул за развитие на
алтернативните форми на туризъм (ПТФ, Стара планина, Съюза
на Родопските Хотелиери и Ресторантьори). В тази роля се
изявяват и редица демократични мрежи като дирекциите на
Врачански Балкан, Парк Витоша, Сините камъни, Русенски Лом,
Странджа. Съветите по туризъм се оказаха не толкова устойчиви
структури.
Основен фактор са и организации и програми като UNDP, ARD,
Peace Corpus, Отворено общество, Beautiful Bulgaria, SAPARD,
BSPCP, British Know How Found, TETRAКTYS и други,
субсидиращи различни проекти в областта за обучение,
институционално развитие, формиране на туристически продукт,
проучвания и т.н. в областта на специализирания туризъм.
За развитието си алтернативният туризъм в България не се
нуждае от външни инвестиции.
Многобройни и разнообразни природни и исторически и
културни ресурси, с регионална, европейска и дори световна
значимост.
Над 90% от местата за настаняване и останалите съоръжения в
сферата на туристическите услуги са частна собственост.
Средният и дребен бизнес има приемуществото да бъде по-
гъвкав и по-бързо структуриращ се около непрекъснато
променящите се изисквания и очаквания на клиентите.
Предвид микроикономическата обстановка, България все още
може да поддържа сравнително ниски цени на туристически
пакети на специализиран пешеходен, селски, вело- или конен
туризъм. Цената както на основните, така и на допълнителните
услуги, също като при масовите морски и ски почивки, е основно
конкурентно средство.
Към момента има разработени туристически програми за
пешеходен туризъм (в по-големите планини), обиколки с коне и
колела, със снегоходки и ски. Качеството на този продукт е
причина България да бъде водеща дестинация в Източна Европа в
тази наксока. Има предложения и за орнитологични турове,
престои в селата с цел опознаване на занаятите, фолклора и бита
(свързани са с големите фолклорни фестивали). Програми с
историческа, археологическа и културна насоченост (пленери),
както и "оutdoor" практиките като пещери, скално катерене, пара
и делта планеризъм, екстремни спортове, рафтинг са рядкост или
почти липсват.
Все по-чести са инициативите на местните предприемачи що се
отнася до допълнителните и специализирани услуги -
демонстрация на занаяти, предоставяне услугите на местен
екскурзовод или планински водач, маршрути, обиколки с коне и
колела, фолклорни програми, дегустации на вина т.н.
Алтернативните форми на туризъм търсят своето място в
Интернет пространството. Макар и все още непълна, информация
има относно ресурсите и отчасти тяхното обхващане в
туристически пакети.
Увеличава се броят на ТО и ТА, решили да се занимават с
алтернативен туризъм. Наблюдават се процеси на специализация
("Одисея-Ин" е водеща в областта на пешеходния, селски и еко
туризъм, ТА "Щастливеца" специализира в туровете с колело,
ТА"Пандеон" и ТА "Експлор" - в орнитологията, ...), както и
появата на ТО, които оперират даден район (ТО "Зиг Заг
Холидейс" - в предложения за селски и екотуризъм, адресирани
към българския пазар, ТА "КИА" Турс - гр. Трявна).
Организират се рекламни турове за чуждестранни журналисти и
туроператори. През 2001 за първи път започна провеждането на
поредица PR-турове за български журналисти под надслов
"Другата България", спонсориран от БААТ, Одисея-ИН и ЗИГ
ЗАГ Холидейс.
Има голям напредък в издаването на брошури за регионален и
местен туристически продукт заслуга на регионалните. За
отбелязване са и изданията-брошури на МИ като "По пътя на
манастирите", "Българската Традиционна Кухня и Вина", …
Единствените национално представителни фирмени брошури в
тази насока са издавани от ТА "Одисея-ин".
Снимаха се поредица рекламни видео филми за България и
ресурсите за специализиран туризъм.
На българския медиен пазар се появиха нови и качествени
издания ("На ръба", "Одисей"). Все по-често се дава гласност на
проблемите и значението на алтернативните форми на туризъм.
Слаби страни на алтернативния туризъм в България
Все още не е постигната съгласуваност на национално ниво
относно стратегията за развитие на туризма като цяло и в
частност алтернативния туризъм и приоритетните райони и
видове дейности.
На територията на страната различните чуждестранни фондове и
програми финансират проекти от местно и регионално ниво,
между които обаче липсва съгласуваност и синергия.
Липса на комуникация между всички субекти. Култура на
комуникационния процес в страната като цяло се гради в
момента и предстои да се установява.
Регионалните сдружения срещат проблем при активизиране на
местното население.
Недостатъчна ангажираност от страна на местната власт, на
места напълно отсъства.
Недостатъчно усвояване на ресурсите. Там, където степента на
усвоеност е висока, не са спазени принципите на устойчивост и
екологосъобразност.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
mmmmmmmn написа на 27 апр 2009 ОТГОВОРИ
ученичка на 19 години от Пловдив , ОУ "Гео Милев"
благодаря за помоща
ynkovalentinov написа на 13 апр 2009 ОТГОВОРИ
студент
ambiciq написа на 21 окт 2007 ОТГОВОРИ
студент
НЕ ВИ Е СРА , ДА ОБИРАТЕ ХОРАТА ТАКА, А ДА ИМ ИЗПРАщАТЕ НЕВАЛИДНИ КОДОВЕ
ambiciq написа на 21 окт 2007 ОТГОВОРИ
студент
НЯМАМ ДУМИ!БЛАГОДАРЯ А "ПОМОщА", Т.Е. ЗА НЕВАЛИДНИЯ КОДКОЙТО МИ ПРАТИХТЕ НА ТЕЛЕФОНА
ambiciq написа на 21 окт 2007 ОТГОВОРИ
студент
ох, извинявайте, грешката била моя, ама аз така бързо си се паля, пиперлийка съм
ambiciq написа на 21 окт 2007 ОТГОВОРИ
студент
НЯМАМ ДУМИ!БЛАГОДАРЯ А "ПОМОщА", Т.Е. ЗА НЕВАЛИДНИЯ КОДКОЙТО МИ ПРАТИХТЕ НА ТЕЛЕФОНА
ambiciq написа на 21 окт 2007 ОТГОВОРИ
студент
НЯМАМ ДУМИ!БЛАГОДАРЯ А "ПОМОщА", Т.Е. ЗА НЕВАЛИДНИЯ КОДКОЙТО МИ ПРАТИХТЕ НА ТЕЛЕФОНА
ambiciq написа на 21 окт 2007 ОТГОВОРИ
студент
НЕ ВИ Е СРА , ДА ОБИРАТЕ ХОРАТА ТАКА, А ДА ИМ ИЗПРАщАТЕ НЕВАЛИДНИ КОДОВЕ
ambiciq написа на 21 окт 2007 ОТГОВОРИ
студент
ВЗЕХТЕ МИ ДВА ЛЕВА ПЪК СЕГА НЯМАМ КОД ЗА ДОСТЪП, ЕЙ НА ТВА МУ ВИКАМ БЪЛГАРСКА РАБОТА
ambiciq написа на 21 окт 2007 ОТГОВОРИ
студент
АБЕ ВИЕ ПОДИГРАВАТЕ ЛИ СЕ, Я МИ ИЗПРАТЕТЕ ВАЛИДЕН КОД, НЯМАМ ИЗЛИшНИ ПАРИ ЗА ХАРчЕНЕ, АКО ИМАХ НЯМАшЕ ДА СЪМ СТУДЕНТКА
1 2 3 4 5 » 11
 
Домашни по темата на материала
казус по туризъм за развитие на концепция
добавена от aneliya.koleva2 03.11.2014
0
28
SWOT анализ на остров
добавена от takvor.ivanov 07.11.2012
0
8
допълнителни услуги в туризма
добавена от stela.maneva 17.10.2015
1
11
Моля за помощ относно "Анализ на туристически обект"
добавена от mariavlahudova 04.07.2013
1
21
Подобни материали
 

Исторически предпоставки за появата и развитието на туризма

07 окт 2010
·
163
·
18
·
4,948
·
321

Съществуват различни подходи, които нашите историци използват, за да изяснят генезиса и движещите сили за появата и развитието на явлението туризъм...
 

Исторически предпоставки за появата и развитието на туризма

07 окт 2010
·
73
·
3
·
866
·
125

Съществуват различни подходи, които нашите историци използват, за да изяснят генезиса и движещите сили за появата и развитието на явлението туризъм...
 

Технология на хотелиерското обслужване

24 апр 2009
·
163
·
3
·
355

Съставяне на примерен качествен стандарт за посрещане и настаняване на гостите в хотела.
 

Класически и съвременни заведения за пребиваване

28 окт 2009
·
104
·
3
·
856
·
117

Хотелът е основен представител на класическото хотелиерство. Той е най-масовото и най-представително заведение за пребиваване. Във всички страни хотелите преобладават като по абсолютен брой и относителен дял...
 

Лекции

22 фев 2010
·
39
·
6
·
869
·
85

Наредба за категоризизане на средства за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Туризъм
Тест върху специализирани видове туризъм за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Туризъм за Студенти от 3 курс
Тестът е предназначен за студенти по Туризъм от 3-ти курс, някои въпроси имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
14
79
3
2 мин
25.11.2016
Тест по Туристическо райониране
изпитен тест по Туризъм за
Какво е туристическо райониране? Туристическо райониране в България. Тестът се състои от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Може да се ползва както от студенти, така и от ученици в специализирани с Туризъм паралелки.
(Лесен)
10
24
1
3 мин
12.10.2016
» виж всички онлайн тестове по туризъм

Анализ на алтернативния туризъм в България

Материал № 12057, от 12 дек 2006
Свален: 1,645 пъти
Прегледан: 294 пъти
Качен от:
Предмет: Туризъм, Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 22
Брой думи: 3,702
Брой символи: 32,619

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на алтернативния туризъм в България"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Данаил Дамянов
преподава по Туризъм
в град Свищов
с опит от  22 години
1,454 398

Снежана Димитрова
преподава по Туризъм
в град Видин
с опит от  10 години
32 398

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения