Големина на текста:
УВОД
Националната конкурентоспособност е една твърде комплексна
реалност, за да бъде лесно измерена. Съществуват няколко важни компонента
на конкурентоспособността, като самата тя е обект на много анализи,
прилагащи различни подходи за измерването й. Обикновено ударението се
поставя върху промените в производителността като ключов двигател на
конкурентоспособността в дългосрочен план.
За развитието на производителността във всяка една държава, пряко
влияние оказва развитието на инвестициите (национални и чуждестранни),
както и самият инвестиционен климат в дадената страна.
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) имат основно значение в
световното стопанство. Чрез тях едновременно се осъществява трансфер на
финансови средства, управленски умения, собственост, технологии и други
към приемащата икономика. Те са едно от малкото икономически явления в
световната икономика с предимно положителни последици. Трансферът на
преки чуждестранни инвестиции най-вече от развитите към развиващите се
страни и последствията от получаването на тези инвестиции трябва да бъдат
изучавани, за да се оцени влиянието им върху икономиките на развиващите се
страни.
Тематиката на курсовата работа е особено актуална, т.к. преките
чуждестранни инвестиции, в държава, в която няма достатъчно местни
(национални) инвестиции, са един от основните фактори за икономически
растеж. Чрез тях се създават условия за разширяване и усъвършенстване на
производството. По своето предназначение те са средства, които се влагат за
нарастване и поддържане наличността от капитал, като чрез тях се създава
материална и финансова основа за стопанската дейност на фирмата, като
градивна единица на националната икономика.
1
За България притокът на ПЧИ се свързва с осигуряването на значителни
финансови ресурси в условията на реформиращата се икономика,
технологично обновление и активизиране на икономическия растеж на
страната като основни фактори за постигане на конкурентоспособност на
българските предприятия и успешна интеграция в европейските и световни
икономически структури.
Привличането на чуждестранни инвестиции през последните седем
осем години в страната е резултат от икономическото развитие на
икономиката и наличието на рентабилни инвестиционни възможности. Фактор
за икономически растеж не са паричните потоци от преки чуждестранни
инвестиции, които счетоводно увеличават БВП в страната, а натрупването и
създаването на капитал - физически, човешки и институционален, който
обуславя увеличението на производителността на труда.
Едва ли е трудно да се очертае положителната роля на инвестициите за
икономиката от една съвременна перспектива. Наред с увеличаването на
производствения капацитет, инвестициите развиват потенциала на
икономиката, нейната атрактивност и до голяма степен определят посоката на
развитие. Чуждестранните инвестиции от своя страна носят и допълнителни
облаги, като например директния внос на ноу-хау и външни спестявания. И
докато изреждането на ползите от инвестиционната дейност е относително
лесна задача, то посочване на определителите на инвестициите, в частност
чуждестранните, е далеч по-голяма въпросителна, която изисква анализът да
се сведе до регионално ниво.
1.Същност на преките чуждестранни инвестиции.
До към 1980 г. търговските кредити, отпускани главно от големите
банки към чуждестранни компании и правителства, както и помощта за
развитие, предоставяна от развитите държави, представляват основните
2
капиталови потоци, насочени към развиващите се държави. През последните
години обаче непрекъснато нараства значението на други два вида
международно движение на капитали, всеки от които се характеризира с
определени особеностимеждународни портфейлни инвестиции и преки
чуждестранни инвестиции.
Съгласно дефиницията, използвана от ООН, „ПЧИ са инвестиции, които
се извършват с цел да се придобие дълготраен дял в или ефективен контрол
върху предприятие, което осъществява дейността си извън териториалните
граници на държавата на инвеститора. Входящите нетни потоци на ПЧИ
включват входящите преки инвестиции, извършени от инвеститори не-
резиденти, включително реинвестираната печалба и вътрешнофирмените
заеми, както и нетната стойност на репатрирания капитал и изплатените
кредити.”
1
Като цяло сходно е и определението, което Световната банка дава
на ПЧИ – „...нетните входящи инвестиции, с които се придобива дълготраен
дял (10% или повече от акциите, даващи право на глас) в управлението на
компания, която осъществява дейността си в икономика, различна от тази на
инвеститора.”
2
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
също набляга върху „...установяването на дългосрочни отношения между
инвеститора и компанията, в която той инвестира, както и върху
способността му да оказва влияние върху нейното управлението.”
3
Развитието на технологиите и дейността на многонационалните
корпорации (МНК) издигат ПЧИ като една от основните форми на
1 Global Economic Partnership, Foreign direct investment (fdi) net inflows and net outflows as share of GDP,
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_sheets/global_econ_partnership/fdi.pdf
2The World bank, Foreign direct investment, net inflows,
http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD
3 OECD ilibrary, Foreign direct investment, http://www.oecd-ilibrary.org/sites/factbook-2013-
en/04/02/01/index.html?itemId=/content/chapter/factbook-2013-34-en
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Анализ на ПЧИ в селското стопанство и туризма

Същност на преките чуждестранни инвестиции. Динамика в изменението на ПЧИ в секторите "Земеделие" и "Туризъм" за периода 2010 - 2013 г....
Изпратен от:
Светослава
на 2015-11-15
Добавен в:
Реферати
по Международна икономика
Статистика:
8 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Международна икономика и преки чуждестранни инвестиции


Чуждестранни инвестиции. Методология за отчитане на преките чуждестранни инвестиции в страната. Преки чуждестранни инвестиции в България. Стратегия за насърчаване на инвестициите Прогнози от Министерство на финансите...
 
Онлайн тестове по Международна икономика
Интернационализация
изпитен тест по Международна икономика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти от икономическите специалности за проверка на знанията. Всички въпроси са от затворен тип - имат само един верен отговор.
(Труден)
38
1
1
6 мин
09.08.2019
Тест по Mеждународен бизнес за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Международна икономика за Студенти от 3 курс
Тестът съдъжа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс Международна икономика, Мениджмънт, МИО, Бизнес администрация, Управление на бизнес процеси и други.
(Труден)
22
4
1
6 мин
11.11.2016
» виж всички онлайн тестове по международна икономика

Анализ на ПЧИ в селското стопанство и туризма

Материал № 1204607, от 15 ное 2015
Свален: 8 пъти
Прегледан: 10 пъти
Предмет: Международна икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 15
Брой думи: 2,421
Брой символи: 15,793

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на ПЧИ в селското стопанство и туризма"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала