Големина на текста:
Селски райони – характеристики, особености, дефиниция и териториални
граници. Програми и мерки за развитие на селските райони в ЕС и
България.
Независимо от възприетите критерии голяма част от териториите на ЕС
се определят като селски райони. Те засягат голяма част от населението на ЕС,
осигуряват жизнено пространство и поминък. Все по често тези територии се
оценяват от гледна точка на това, че те са източник на храни, суровини за
промишлеността и предоставят място за отдих и посещение от туристи. Всеки
един от селските райони е уникален с тези характеристики, природни
дадености, културно-историческо наследство, етническа характеристика на
населението, съществуващи традиции и икономически показател. Изследването
на тези територии има дълга история, но така и няма определено кои точно
характеристики обособяват селски район. Това дава възможност за
разработване на дефиниция за селски райони. В зависимост от целта се дава
различна тежест на показателите, но дори и целта да е една, каквато е целта на
европейската политика за развитие на селските райони, всяка страна членка
има правото и дава свое определение за селски райони. Причините за това са:
1.Различие в социалните географски особености, а от там и различна
важност за отделните елементи във всяка страна; 2. Е липсата на
подробна информация на най-ниските нива на териториално деление.
По принцип етимологията на думата селски предполага недвусмислено
връзка със селското стопанство. За нас разликата ще е, че селското стопанство
е дейност в резултат, на която се произвеждат растениевъдни и животновъдни
продукти, а селският район освен тази дейност включва и територията,
обществото и развитието на други негови дейности. Преминаването на
първоначалното разбиране за селски район като неразривно ,свързано със
селското стопанство към по-широко, предполага оценка на значението и
мястото на селските райони в съответната страна. Първоначалните дефиниции
свързват селският район с малки териториални единици, в които населението е
по-малко от определения праг за градските територии. Първата писана
дефиниция на ниво ЕС, определя всички села и градове с трайно оформена
социално икономическа структура, като селски. По късно при разработването на
програма „Лидер“ се поставят количествени ограничения като за селски
общини, се смятат всички общини с гъстота на населението под 120 души на
квадратен км ; да няма населено място с повече от 10 хил. души и населението
в цялата община да е под 100 хил. души. Важен момент в развитието на
селските райони е декларацията „Корк“-в нея под селски район се определя
територия с определени характеристики, но тези характеристики са
разглеждани като източник на обществени блага. Това дава възможност за
насочване на политиката, не само към селско стопански дейности, но и към
решаването на социални проблеми, като ограничаване на обезлюдяването,
намаляване на регионалните различия и диверсифицирането на икономиката.
Селското стопанство се разглежда не само като източник на хранителни
продукти, но и осигуряващ блага, които не се търгуват на пазара [(опазване на
природните ресурси)(всички не са материални блага)].След декларацията от
„Корк“ има прецезиране на селски райони от страна на съвета на Европа, той
казва, че селски райони са онези, които се използват за селско и горско
стопанство, лов и риболов, културно икономически дейности, туристически
услуги и изграждането на зони за отдих и развлечение.
„Адженда“ 2000 или Agenda 2000.Там е записано, че под селски район ще
се разбират общини, в които населението е под 100души на квадратен км. Това
определение е допълнено и до днес под селски район, се разбира природна и
социално икономическа териториална общност със собствени ресурси за
развитие. Запазва се количественото ограничение за гъстотата на населението,
но максималния праг е различен за всяка страна. Така двата критерия брой и
гъстота на населението, са поставени в основата на двата метода за
класификация на селските райони (този на Eurostat и OECD).Методът OECD се
прилага на две равнища-местно и регионално. Местното се прилага на ниво
община и за OECD селски райони са всички общини под 150 души на
квадратен км. На регионално равнище дефиницията се прилага на ниво област
и имаме територии, които са приобщаващо селски, при които до 50% от
населението, живее в селски общини. Имаме междинни територии, в които
между 15% и 50% от населението живее в селски общини и преобладаващо
градски са територии, в които под 15% от населението живее в селски общини.
„Eurostat” – в него регионите се класифицират като гъсто населени в
обхвата, на които могат да попаднат една или повече общини с гъстота на
населението на 500 души на квадратен км, а общия брой на населението е над
50 хил. души. Междинни райони са общини, в които гъстотата на населението е
от 100 до 500 хил. души и имат не по малко от 50 хил. души. Слабо населени
райони са всички територии, които са останали извън обхвата на
гъстонаселените и междинните. Дефиницията на Eurostat е залегнала в
настоящата политика за развитие на селските райони, а за следващия период
от значение е и оценката на степента на интеграция с националната икономика.
От тези гледни точки имаме интегрирани селски райони, в които
населението расте, има създадени работни места, в индустрията и услугите, но
основен отрасъл са селските стопанства. Това са райони близко до градски
центрове, вторият тип са междинни селски райони, които са отдалечени от
градски центрове и, в които основни сектори са селското стопанство и
промишлеността, а населението е заето предимно в земеделието. Отдалечени
селски райони-със застаряващо население, ниски доходи, ниска гъстота на
населението, заетост в селското стопанство, и ограничен достъп до
транспортна инфраструктура. Съществува предложение в рамките на Европа
2020 за класификация на селските райони в зависимост от основните
икономически дейности. Съответно имаме селски райони, в съответствие до
урбанизирани центрове, селски райони за туристически дейности, селски
райони развиващи предимно селско стопанство производство, селски райони
със затруднен достъп , и селски райони с диверсифицирани икономики.
Програми и мерки за развитието на селските райони
Политиките свързани с развитието на селските райони са много активни и
динамични и са резултат от приоритетите и целите, които самите райони и
хората живеещи там ,поставят. Пряко отражение на тези цели са мерките и
инструментите финансиращи тяхното постигане. В исторически план тези
приоритети непрекъснато се променят, отразявайки промените в обществото и
икономиката като цяло.
През 60те години приоритета е модернизация на производството, през
70те години формиране на държавна подкрепа и намеса, през 80те
либерализацията на световната търговия, през 90те фокуса е върху индивида и
неговите действия, а днес проблемите са свързани с устойчивото развитие и
интегрираното секторно развитие. Общо наложилото се разбиране, че селските
райони са синоним на изостанали в сравнение с темповете на развитие на
градските територии. Основни предизвикателства от тази гледна точка са
свързани с : 1.Намаляване ролята и значението на селското стопанство и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Селски райони

Характеристики, особености, дефиниция и териториални граници. Програми и мерки за развитие на селските райони в ЕС и България...
Изпратен от:
Krasimira Georgieva
на 2015-11-14
Добавен в:
Теми
по Регионално развитие
Статистика:
63 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Регионално развитие несваляни с 7 - 10 страници Други
 
 
Онлайн тестове по Регионално развитие
Тест по регионална икономика
изпитен тест по Регионално развитие за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по регионална икономика, ВУАРР - В. Търново (дистанционно обучение). Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
120
1
31.05.2013
Тест по организационно изграждане и развитие на териториална единица
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Тест по организационно изграждане на териториалната единица за студенти по публична администрация. Повечето от въпросите са с няколко верни отговора, които трябва да отбележите.
(Лесен)
35
10
1
6 мин
04.10.2012
» виж всички онлайн тестове по регионално развитие

Селски райони

Материал № 1204428, от 14 ное 2015
Свален: 63 пъти
Прегледан: 47 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Тема
Брой страници: 7
Брой думи: 1,936
Брой символи: 12,321

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Селски райони "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Регионално развитие
в град София
с опит от  17 години
1 446 100

виж още преподаватели...
Последно видяха материала