Големина на текста:
ШУЕпископ Константин Преславски
Педагогически факултет
На тема : Социални услуги за деца и младежи в риск в община Бургас
Дисциплина: Социална работа с деца и младежи в риск
Проверил: Изготвил:
Социални дейности I курс ЗО
Шумен
2015
Според Международната федерация на социалните работници дефиницията за социална
работа е следната - Професиятасоциална работанасърчава социалната промяна,
разрешаването на проблеми на човешките взаимоотношения и развитието на
способностите на хората с цел подпомагане на благоденствието. Използвайки теории за
човешкото поведение и социалните системи, социалната работа се намесва там, където
хората си взаимодействат със средата. Принципите на човешките права и социалната
справедливост са фундаментални за социалната работа.Тази международна дефиниция е
приетана общата среща на Международната федерация на социалните работници в
Монреал, Канада, юли 2000 година.Този вид работа в разнообразните си форми е
насочена към многобройните и сложни взаимодействия между хората и тяхната среда, и
има за цел осигуряването на възможност на всички хора да развият пълния си потенциал,
да обогатят живота си,да променят живота си. Професионалната социална работа е
насочена към разрешаване на проблеми и постигане на промяна. Социалните работници
като такива са агенти на промяната в обществото и в живота на индивидите, семействата
и общостите, които обслужват. Социалната работа в единнство е система от ценности,
теория и практика.
Социалната работа се занимава с бариерите, неравенството и несправедливостта,
съществуващи в обществото. Тя откликва на кризите и спешните ситуации, както и на
ежедневните проблеми на личността и обществото.В този ред на мисли в национален и
глобален аспект в наши дни намира място един проблем свързан с подрастващото
населеление, а именно - създаването на условия, гарантиращи благосъстоянието и
развитието на детето в съответствие с неговите права и потребности и с ценностите на
хуманното и социално отговорното демократично общество, В тази насока социалните
дейности (социалнопедагогическата дейност и социалната работа) са важен елемент от
системата за закрила на детето.След като изяснихме що е социална дейност и дадохме
нейната дефиниция на международно равнище е редно да определим и кои са
децатаимащи нужда от таква социална помощили т.н. деца в риск
За децата от уязвими групи известният писател Чарлз Дикенс споделя: „В своите малки
светове , в които съществуват ... няма нищо друго , което е възприемано така точно , както
несправедливостта”. Една от найважните стъпки, които всяко дете трябва да направи в
периода на своето израстване, е да постигне онова чувство за собствена идентичност,
вътрешна убеденост и сигурност в своята значимост и ценност, която да му даде
възможността, когато излезе от средата, в която е израснало, да води пълноценен и
самостоятелен живот. В процеса на своето съзряване голяма част от децата, поради
различни икономически, социални, здравословни или културни причини, не виждат
перспектива за лично израстване и себереализация в живота. Често емоционално
травмирани, изолирани и отбягвани, децата от рискови групи имат нищожно малък шанс
или изобщо нямат такъв за равен старт в живота. Осъзнавайки това, тези деца развиват
чувство за малоценност или ярост към заобикалящата ги среда. Такива деца са обект на
неразбиране и системни нападки от страна на своите връстници и преобладаващата част от
обществото ни. Те живеят с мисълта че саникому ненужнии трябва сами да се борят
ежедневно за своето оцеляване. Безпомощни в повечето случаи да се справят със своето
житейско положение, тези деца често попадат в среди, които подлагат на опасност не само
тяхното емоционално развитие, а и живота им. Дете в риск е всяко дете, застрашено или
търпящо каквото и да е форма на насилие и тормоз; дете, чиито основни потребности не са
задоволенинапример, то е недохранено, зле облечено, пренебрегвано от хората, които
трябва да се грижат за него; дете, което не ходи на училище, а е под 16-годишна възраст;
което проси или се скита без надзор, което е жертва на експлоатация, деца които нямат да
възможност изградят пълноценна връзка между себе си и обществото; деца с емоционални
и поведенчески проблеми живеещи в институции.
Причините за наличието на деца в риск са разнообразниот социалната им среда, до
различни здравословни проблеми като статута на децата в неравностойно социално се
разглежда в контекста на семейната и извънсемейната среда, в която е отглеждано и
възпитавано детето като някои от фактори познати на обществото и причини за появата
на деца в риск са :
- извършено престъпление или насилие над деца (има се в предвид и наличието на
агресивни прояви)
- ниско културно-образователно ниво на родителите съчетано с икономически проблеми
в семейството (социален статус и финансови затруднения)
- физическо и психическо малтретиране на подрастващите от родителите, както и
сексуалното посегателство върху тях.
- конфликтни семейства (родители пристрастени към наркотици алкохол)
- „доведенисемейства
Заради изброените по-горе фактори общността на тези деца се подразделя на три
основни групи :
1)Деца живеещи и възпитавани в естествена семейна среа , която е и причина за
възникване на отклонения в поведението при децата в такива семейства (семейства в
развод , деца с един родител, децат от малцинствени етнически общности)
2).Деца отглеждани и възпитавани в извънсемейна , т.е. институционална среда (деца
сираци; деца, чиито родители са се отказали от родителските си права, разпоредени са
ограничения за тези им права или са лишени от тях с решение на съответния
компетентен орган)
3) Деца в неравностойно социално положение ( деца с увреждания)
Тъй като всичко това може да доведе до сериозни последици в развитието на едно дете ,
да доведе до конфликти или да бъде предпоставка за упражняване на насили върху
подрастващите такива деца се поставят в графа деца в риск. Социалната работа с деца в
риск има за обект възникналите трудности и проблеми при децата, постави в определени
по вид и степен на риска условия.
Едва ли има по-отговорна и тежка работа от тази с деца, но безпорно тя се явява и една
от най-благородните прояви на милосърдие към неподкрепяното и отритнато
подрастващо население - децата.С приемането на Закона за закрила на детето от 2000
година се започва нов етап в спазването правата на детето.Заедно с всички поотдели на
Социална закрила плюс двете правителствени агенции Държавната агенция за закрила
на детето и ДирекцииСоциално подпомагане”, за подпомагане децата в риск работят и
редица други неправителствени организации работещи по изключително и само
доброволническа инициатива.Всички тези институции били подспомагани от държавата
или не заедно с техните отдели осъществяват практическите мерки за закрила на
нуждаещите се деца , посредством основното действащо лице социалния
работник.Основно действащо защото социалния работник най-прекия наблюдател при
работата с деца в риск, който прави проучвания и оценка на средата , в която има
сповдигнато съмнение за отклонение в поведението и отглеждането на
подрстващи.Вероятно обществото незнае колко точно са случаите, в които деца

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социални услуги за деца и младежи в риск в община Бургас

Според Международната федерация на социалните работници дефиницията за социална работа е следната - Професията "социална работа" насърчава социалната промяна...
Изпратен от:
Женя Иванова
на 2015-11-09
Добавен в:
Курсови работи
по Социална политика
Статистика:
94 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Социалната работа като професия

13 ное 2006
·
2,048
·
10
·
1,236
·
554
·
1

Могат да бъдат разграничени няколко направления в социалната работа: - социално-психологическо; - социално-медицинско; - социално-икономическо...
 

Стратегия за развитие на социялните услуги

04 юни 2008
·
287
·
11
·
2,244
·
207

В разработването участваха Община Пазарджик, Областна и Общинска служба за социално подпомагане, Районен център по здравеопазване, Инспекторат по образование на МОН, РДВР и НПО.
 

Методология на социалната работа

03 дек 2007
·
786
·
18
·
5,674
·
532
·
2

Методологията на социалната работа се развива успоредно с теорията и особено на практиките за решаване на социалните проблеми в обществото.
 

Социалната работа

12 дек 2007
·
826
·
1
·
289
·
370

Социалната работа е част от хуманитарните професии и има ролята на помагаща професия. Тя се свързва с оказване на помощ и подкрепа на нуждаещ се човек...
 

Най-подходящи форми за социална работа със стари хора

04 фев 2008
·
777
·
6
·
992
·
449
·
1

Хората в пенсионна възраст са много разнообразна популация спрямо останалите възрастови групи. Всеки индивид от тази група има широко вариращи способности и нива на функциониране...
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Социална политика
Социално осигуряване - тест 1
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 3 курс
Tест по социално осигуряване за студенти от Бургаски свободен университет. Въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Много лесен)
9
66
1
28.05.2015
Социално осигуряване - тест 2
тест по Социална политика за Студенти от 3 курс
Tест по социално осигуряване за студенти от Бургаски свободен университет. Въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
10
65
1
28.05.2015
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Социални услуги за деца и младежи в риск в община Бургас

Материал № 1203279, от 09 ное 2015
Свален: 94 пъти
Прегледан: 117 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 10
Брой думи: 3,640
Брой символи: 23,168

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социални услуги за деца и младежи в риск в общи ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала