Големина на текста:
Международна икономика
Международната икономика се изучава з-то нито една страна не е изолирана и националните
стопанства са свързани помежду си. Така например:
?Стоки от една държава преминават към други д-ви;
?Многомилярдни финансови активи се обменят между различните държави;
?Корпорации от различни държави изграждат филиали в други страни;
?Стопанската политика на по-развитите д-ви влияе пряко или косвено върху политиката на
по-слабо развитите;
?Съществува интензивно движение на капитали;
?Всички д-ви са обвързани с международни финансови организации;
?Процесите на интеграция се засилват;
?Светът се управлява от международни организации.
Основни раздели:
Платежен баланс;
1. Международна търговия;
2. Международни финансови отношения.
1
Въпрос I.1.
Платежен баланссъщност, изработване на платежния баланс: базови принципи на
системата за регистриране.
Платежен баланс
I.Платежен баланс определения:
1. Платежен баланс е документ, позволяващ да се оценяват икономическите отношения между
страните. Терминът платежен баланс се използва за отразяване на общия оборот на стоки,
услуги и финансови транзакции между една страна и останалия свят.
2. Като паричен термин Платежен баланс е сбор от всички плащания от и към чужбина.
3. Своеобразен счетоводен документ, регистриращ транзакциите със стоки, услуги и ценни
книжа, влута, които дадена д-ва осъществява с останалия свят в определен период от време
(обикновено 1 год.).
4. Определение на МВФ: Едно статистическо състояние, при което за даден период се
регистрира:
a) Транзакциите със стоки, услуги и доходи на една икономика с останалия свят;
b) Трансферът върху собствеността;
c) Кредити, взети от тази д-ва и предоставени от нея заеми;
d) Записване на трансфери без да има насрещно задължение или вземане, което се прави от
счетоводна гледна точка за уравновесяване на баланса.” От тук следват 2 важни бележки:
1.) При този баланс се анализират потоци, т.е. разглеждат се различни движения между една
икономика и други д-ви за точно определен период;
2.) Балансът се основава на транзакциите, които са икономическите сделки или различните
покупко-продажби. Смята се, че за транзакция се говори, когато 1 от 2 страни предоставя на
другата стоки, услуги, доходи.
Понятието икономическа сделка е акт,чрез който се продава собственост, по-точно правна
собственост върху стока, прави се икономическа услуга или право на собственост върху актив
преминава от резидента на 1 страна към резидента на друга.
II. Изработване на платежен баланс
ПБ се изработва:
a) Върху идентифицирането на икономически субекти;
b) Върху анализа на системата за регистриране;
c) Накрая се определят разделите или операциите, които се включват в платежен баланс.
Икономически субекти - делят се на две групи:
1. Резиденти
?Български физически лица (ФЛ), оставащи в България или в чужбина за < от 2 години;
?Български или чужди предприятия, упражняващи дейността си на българска територия;
?ФЛ от чужда националност, оставащи в България за > от 2 години с изключение на т.
нар. чиновници (военнослужещите и административния персонал в мисии, посолства).
2
2. Нерезиденти
?Български или чужди предприятия, развиващи дейност в чужбина;
?Български ФЛ, оставащи в чужбина за > от 2 години без военнослужещите и
функциониращите чиновници;
?Чужди ФЛ, оставащи в чужбина или България за < от 2 години.
Следователно филиалите на български дружества са нерезиденти, а поделенията на чужди
фирми в България са резиденти.Това се отнася за икономическите субекти с пряко отношение
в икономическия баланс.
Система на регистриране - основава се на два базови принципа:
a) За двойно записване: Той означава, че всяка транзакция, която се регистрира трябва да
бъде представена с две вписвания, точно еднакви, но в обратен смисъл.
На тази основа се различават:
?Автономна операция - това е регистрирането на транзакцията - експорт на стоки;
?Резултатна, последваща операция - регистрира се операцията финансово, т.е.
регламентирането на експорта в налични пари е резултатна операция.
b) Записване дебиткредит: Тук трябва да се изяснят понятията дебит и кредит.
Платежен баланс е счетоводен документ и от тази гледна точка той се представлява от две
колони:
Първата е наречена кредит и се означава със знак “+”;
Втората е дебит и се означава със знак “-“.
Съществува и трета колона - нарича се салдо и представлява разликата между първите две
колони.
За обясняване на кредита и дебита се обясняват и два метода:
1) Метод, свързан с класифициране на операциите - това означава, че автономните
операции ще се записват в:
- кредита, когато пораждат приходи или постъпления;
- дебита, когато предизвикват плащане или разходи.
Така експортът на стоки се вписва в кредит, а покупката на ценни книжа от чужбина в дебит.
Последващата резултатна операция - в кредит, ако води до разходи и в дебит ако поражда
постъпления, например плащания с банков превод от резидент на нерезидент при покупка на
ценни книжа от чужбина се вписват в кредит. Финансирането на експорт чрез предоставяне на
заем от страна на нерезидента се записва в дебит, з-то има плащане от местния резидент в
полза на чуждия.
2.) Метод, върху който се основава МВФ.Той засяга вариантите, свързани с
имуществото на агентите резиденти и във връзка с него трябва да се знае:
- става дума за имуществото включващо реалното имущество, т.е. всички видове стоки,
финансови и парични авоари от вида на чуждестранни облигации и финансови и парични
задължения като различни дългове. Записването в дебит и кредит зависи от повишаването или
намаляването на това притежание. Принципът е следният:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми за държавен изпит по Международна икономика

Международната икономика се изучава защото нито една страна не е изолирана и националните стопанства са свързани помежду си...
Изпратен от:
Николай Петров
на 2015-11-08
Добавен в:
Общи материали
по Международна икономика
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Международни икономически организации-ГАТТ И СТО
добавена от reni.kirilova.3 04.11.2016
2
8
Подобни материали
 

Бедност и богатство в съвременната международна икономика

02 юни 2009
·
116
·
13
·
1,831
·
85

Светът се развива с много бързи темпове - производството непрекъснато се увеличава, а и от там светът става много по-богат...
 

Международна икономика

16 сеп 2009
·
270
·
11
·
2,667
·
158

Лекции по международна икономика - включва Световно стопанство - възникване и развитие; Роля на МИО в съвременното световно стопанство; Суборнизация между МИО и МПО; Политизация на МИО; Основни тенденции в развитието на световното стопанство и др.
 

Международна икономика

16 ное 2009
·
223
·
2
·
2,017

Международна сделка – операция м/у партъори от различни националности, с различна ценностна с-ма...
 

Международна икономика

19 апр 2010
·
737
·
151
·
44,241
·
948
·
1

Лекции по Международна икономика на специалност Финанси...
 

Платежен баланс

21 окт 2011
·
15
·
14
·
645

В тази статия се записва числото, с което сумата от салдата по текущата сметка, капиталовата сметка и сметката на официалното финансиране, е различна от нула (0) – резултат...
 
Онлайн тестове по Международна икономика
Тест по международна икономика
междинен тест по Международна икономика за Студенти от 4 курс
Тест по международна икономика върху темите - валутен курс, валутни системи, износ, внос. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
39
24
1
6 мин
19.07.2013
Тест по международна икономика
изходен тест по Международна икономика за Студенти от 2 курс
Тест по международна икономика за НБУ, за студенти от 2-ри курс. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
212
1
05.04.2013
» виж всички онлайн тестове по международна икономика

Теми за държавен изпит по Международна икономика

Материал № 1203079, от 08 ное 2015
Свален: 0 пъти
Прегледан: 72 пъти
Предмет: Международна икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 143
Брой думи: 40,727
Брой символи: 254,554
Цена: 50.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала