Големина на текста:
Наказателно право
УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО
Престъпление (чл.9 НК) – човешко деяние (действие или бездействие), което
притежава четири свойства:
1.Обществена опасност.
2.Противоправност.
3.Виновност
4.Наказуемост.
Обществената опасност е най-важнота социална съставка за криминализация на
деянията. Тя е материално понятие, защото е неюридическа съставка.
Пресъплението не само поражда наказателна отговорност, но и определя нейната
тежестпо-тежко престъпление ? по-тежко наказание.
Обект и предмет на престъплението:
Обектобшествени отношения, свързани с установения в страната правов ред.
Непосредствен обект е конкретното обществено отношение, което се засяга.
?Обект на престъплението е съответното обществено отношение, което е
засегнато.
Обектът определя и конкретната форма на престъплениетонапример личността може
да бъде засегната с обидни думи, но собствеността не може.
Обектът е основат, върху която се изгражда особената част на НК.
?Предмет на престъплението е онзи елемент на обекта, чрез въздействие върху
който, се накърнява цялото обществено отношение. Всички обществени
отношения имат 3 елемента:
1.Страни.
2.Ценност, заради която те влизат в отношение.
3.Самото отношение.
Обектът е винаги обществено отношение, а материалната ценност е предметът.
Чл.270 НК
1
?Средство за извършване на престъплениетонещо външно, оръдието, с което
се въздейства върху обекта.
Състав на престъплението законовото определение (понятие) на даден вид
престъпление. Съставът е моделът на даден вид престъпление, очертан в закона. Как
законодателят очертава състава на престъплениетотой изучава обществено опасни
прояви, извлича признаците им и ги фиксира в закона. Съставът на престъплението има
4 категории признаци:
1.Признаци, относно обекта.
2.Признаци, относно субекта.
- СубектФЛ с две качестваразум и воля.
3.Признаци, относно обективната страна на престъплението
- Деяние + причинна връзка = престъпен резултат.
4.Признаци, относно субективната страна на престъплението.
- Най-важен елемент на субективната страна е ВИНА.
Престъплението като деяние
Престъплението има деянието (човешкото поведение, външнопроявената воля на
човека) за свой материален субстрат. Деянието е външно изявен поведенчески акт,
който протича под контрола на съзнанието и волята и има свой резултат и
самостоятелно обществено значение. Има два вида деяниядействия и бездействия.
Действието е система от съзнателни телодвижения, насочени към една обща цел.
- Телодвижение (няма самостоятелно обществено значение, най-малката част
от поведението) ? съчетание от телодвижения ? действие (то има
самостоятелно обществено значение) ? съчетание от няколко действия ?
операция ? съчетание от няколко операции ? дейност.
Отделните телодвижения не могат да се обявят за престъпления, защото са прекалено
конкретни актове на поведение. Определен вид дейности също не се криминализират,
защото са твърде абстрактни.
Деянието е родово понятие, обхваща видовете действия и бездействия.
Бездействието е неизвършването на определено дължимо действие. Изпълнително
деяние е това, с което се осъществява съставът на престъплението. Изпълнителното
деяние на престъплението убийство, е умъртвяване. Обикновено законодателят обявява
2
едно деяние за едно престъпление, понякога няколко деяния се обявяват за едно
престъпление (сложно престъпление). Престъпното бездействие е неизпълнение на
положителното действие.
Изключение: виновен, без да е бил длъженако се самозадължи (предотвратява
възможността някой друг да предотврати последиците); и виновен, без да е бил длъжен,
и без да е могълкогато сам се е поставил в състояние на невъзможностпример:
удавник..
1.Съставно престъпление представлява 2 престъпни деяния, които образуват едно
друго престъпление. Например: телесна повреда + кражба = грабеж.
2.Двуактни престъплениядвете деяния сами по себе си не са престъпления, но в
съчетание са.
3.Продължавано престъплениедеецът отговаря за общия престъпен резултат.
Например: Незаконно носене на оръжиевъв всеки един момент се осъществява
съставът на престъплението.
Обществено опасни последици всяко престъпно деяние поражда отрицателни
изменения в обществената среда. Те определят характера на престъплението.
Престъпен резултат е обществено опасна последица, която законодателят е включил в
състава на престъплението, която е негов елемент и е нужно тя да настъпи, за да бъде
завършено престъплението. Чл. 209 НКИзмама.
Видове престъпления според обществено опасните последици:
1.Резултатни.
2.Формални (безрезултатни)
В зависимост дали в състава им е включен даден престъпен резултат.
3.Деликти на поставяне в опасностнапример: чл.136 и като цяло всички
престъпления против личността. Те имат по-скоро превантивно значение и е
трудно да се установят.
Причинна връзка означава обективната връзка между две явления. 1. Причината
поражда 2. Следствието.
Между дадени деяния и престъпен резултат съществува причинна връзка ако деянието е
обективна предпоставка, без която резултатът не би настъпил в този му вид. Причинна
връзка съществува, когато деянието е едно от необходимите условия за настъпване на
престъпния резултат. Причинна връзка има щом дадено човешко действие е необходимо
условие за настъпване на престъпен резултат.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
 
 
Онлайн тестове по Наказателно право
Наказателно право - обща част
изпитен тест по Наказателно право за Студенти от 4 курс
Тест с 25 въпроса със средна трудност. Добри за подготовка, обхващащи първите 10 теми от конспекта.
(Лесен)
25
3
1
6 мин
13.08.2019
Тест по обща част на наказателно право
изпитен тест по Наказателно право за Студенти от 3 курс
Изпитен тест по наказателно право (обща част). Почти всички въпроси позволяват посочването на повече от един верен отговор.
(Лесен)
68
41
1
5 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по наказателно право

Теми по Наказателно право за гимназиите

Материал № 1197900, от 16 окт 2015
Свален: 0 пъти
Прегледан: 7 пъти
Предмет: Наказателно право, Право
Тип: Общ материал
Брой страници: 38
Брой думи: 11,592
Брой символи: 65,395
Цена: 15.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала