Големина на текста:
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 5139
Име: .. .....
Презиме: ….....
Фамилия: … ……....
Уважаеми колеги,
Настоящият тест цели проверка и оценка на знанията Ви по модул „Теория на
възпитанието”. Тестът включва въпроси и ситуации, свързани с възпитанието на децата.
Отговорите си записвайте на тестовия формуляр.
Успешна работа!
Тест по модул „Теория на възпитанието”
1.Дайте определение на понятията:
Възпитание- система за организация и провеждане на възпитателни
дейности и процес, който протича в самата личност под влиянието на
възпитателно взаимодействие
Обучение- целенасочен процес за стимулиране и удовлетворяване на
познавателната дейност, ЗУН, светоглед, развиване на умствените
сили,навици за самообучение / собствени стремежи и цели/;
ЗУН-знания, умения , навици
2.Посочете факторите и движещите сили на детското развитие:
Фактори за развитие
-Генетичен-наследствеността- общочовешка, индивидуална/7мил.гени/
-Социален – социална среда/семейство/,природна среда
-Възпитанието-част от социалната среда
Движеща сила на развитие
Общуването- процес, чрез който хората, както и останалите живи
организми обменят помежду си информация.
Дейността-Игрова, учебна и трудова дейност;
Активността – подражателна, изпълнителска и творческа;
Противоречията (обективните)-несъгласие,разногласие, спор
3.Продължете:принципите на възпитание са: педагогическа стратегия
Принципите на възпитание са основни, изходни ръководни положения за
организацията и функционирането на възпитателния процес съобразяването
с които гарантират качеството на възпитанието и реализирането на
възпитателни цели.
Видове принципи
-Обич, уважение и взискателност към детето/ученика/
-Индивидуални отношения към личността
-Съобразяване с възрастовите индивидуалните особености на детето
-Възпитание чрез детската общност/клас, група/’’С какъвто се събереш,
такъв ставаш,,
-За съзнателност и активност
-За нагледност и достъпност-което знаем да го покажем, да го разберат
-Емоционалност и търпимост
-Единство на знания и умения на теория и практика
Коментирайте един по избор:
-За нагледност и достъпност-което знаем да го покажем, да го разберат
Нагледностa се изразява в обогатяването и разширяването на сетивния опит
на учениците, в уточняване на сетивните им представи и развитието на
наблюдателността.В миналото принципът за нагледност се свързвал преди
всичко с пасивното съзерцателно отношение на ученика към нещата и
явленията, сега все повече внимание се обръща на активното преобразуващо
отношение към тях и това обогатява представата ни за същността на
нагледността, за функциите й в процеса на обучението. До нагледи се стига,
когато се тръгва от конкретното (наблюдението) и се върви към
абстрактното (понятието, системата от понятия, теорията). Нагледът е
образно знание за сетивно доловим обект. Принципа за нагледност ни
задължава да обогатяваме учениците с възможно повече нагледи.
Онагледяването обаче е представяне на теоритично знание, на система от
понятия, на концепции, на схващания във вид на сетивно доловими модели,
чертежи, схеми, графични изображения. При онагледяването се върви от
абстрактното към конкретното. Прави се сетивно доловимо абстрактното
знание.
Изследванията в областта на психологията и физиологията показват, че
нормално развития човек възприема 83% от околната действителност чрез
зрителния анализатор; 11 % чрез слуховия; 3,5 % чрез обонятелния; 1,5 % чрез
тактилния и 1% чрез вкусовия. Ясно е, че зрителния анализатор има най-
голям капацитет и оттам водеща роля в учебно-познавателния процес.
Познавателната информация се възприема както следва: 10% чрез четене на
печатен текст; 20% при слушане; 30% при статична прожекция и 50% при
аудио-визуално представяне.
Видове нагледност
Предметнообразна естествените обекти правят силно впечатление и
създават ясни представи за предметите, а също и техните заместители.
Към този вид нагледност се отнасят и изображенията – картини, портрети,
произведения на изкуството.
Словеснообразна нагледност със средствата на езика може да се постигне
голяма образност при характеристиката на герои или описанията на
събития. С помощта на словото може да се провокират силни емоционални
преживявания и да се създават ярки представи у учениците.
Условноизобразителна нагледност – тук се отнасят схемите, чертежите,
картините и таблиците, графики, диаграми. Чрез тях се показват връзки и
зависимости, които имат не по-малко значение за формирането на понятия,
отколкото образите. Изисква се по-абстрактно мислене, което да
способства обобщението.
Динамична нагледност – представяне на процесите и явленията в движение, в
развитие, посредством кино, TV, DVD, CD и пр.
Процесът на възприемане на нагледността има няколко фази със специфично
значение за познавателната дейност на учениците.
Първа фаза – ирадиация – разлято и смътно възприемане на нагледните
обекти.
Втора фаза – концентрация – поточно, но неразчленено възприемане на
нагледните обекти;
Трета фаза – диференциация – уточнено възприемане. Едва при тази фаза
може да се разчита на пълноценно използване на познавателните
възможности на представените нагледни обекти.
Под достъпност се разбира съответствието между съдържанието и
методите на обучението и възрастовите особености на учещите се, което
дава възможност знанията, уменията и навиците да се усвояват с нормално
напрежение на силите.
В съвременното разбиране на принципа за достъпност особено място заема
идеята на Виготски за „двете зони на развитието” – зоната на актуалното
и зоната на най-близкото развитие.
Достъпност – поставянето на този принцип има особено важно значение за
педагогическата реторика, защото той от една страна осмисля
дидактическата синонимност, а от друга гарантира ефективност на
реторическата комуникация. Същността му се състои в прогнозирането на
възможностите на аудиторията за правилно възприемане на темата.
Достъпността се реализира в три направления :

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 окт 2019 в 15:38 студент на 32 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2022
10 дек 2018 в 11:58 студент на 29 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Медицински факултет, специалност - Медицинска сестра, випуск 2016
20 окт 2018 в 07:40 ученичка на 29 години от Сандански - Гимназия "Яне Сандански", випуск 2017
04 окт 2018 в 10:08 родител на 64 години
07 авг 2017 в 07:57 студентка на 49 години от Добрич - Педагогически колеж към ШУ "Епископ Константин Преславски", факулетет - Колеж - Добрич, специалност - НУПЧЕ, випуск 2015
13 окт 2016 в 13:02 студентка на 36 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Начална училищна педагогика и чужд език, випуск 2019
08 окт 2016 в 11:44 в момента не учи на 39 години
23 авг 2016 в 21:09 ученик на 23 години от Лом - Второ ОУ "Константин Фотинов", випуск 2016
13 мар 2016 в 20:45 в момента не учи от Велико Търново
16 окт 2015 в 15:06 в момента не учи на 27 години от Благоевград
 
Подобни материали
 

Възпитателен процес – същност, етапи, цели


Същност – може да се дефинира като целенасочен, организиран процес на въздействие, при който се променя цялостно личността – т. е. последователният ред на формиране на обединението. Различава се от социализацията по своята целенасоченост...
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
107
1
4 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
354
2
1 мин
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Упражнение по Теория на възпитанието

Материал № 1197666, от 14 окт 2015
Свален: 10 пъти
Прегледан: 26 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Упражнение
Брой страници: 9
Брой думи: 2,417
Брой символи: 15,395

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Упражнение по Теория на възпитанието"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения