Борислав Борисов
преподава по Музика
в град Пловдив
Големина на текста:
№Да
та
ТемаМузикален
За пеене
материал
За слушане
ПонятияДейности и уменияЗабележка
1.
ПреговорЕдна чудесна
песничка
Песни
по
избор
Из
Класическа
симфония”,
произведе-
ния по избор
хор, диригент,
солист, мело-
дия, съпровод,
оркестър, ди-
намика, темпо
Колективно и индивидуално изпълнение на
песни.
Подбор на подходящи темпо и динамика.
Разпознаване на звучността на оркестър и на
музикални инструменти по външен вид.
2.
Преговор -
двувреме-нен
метрум Знак
за
повторение
Ивка
работливка”,
песни в
двувременен
метрум
На полето” -
звукова кар-
тина
силно и слабо
метрично вре-
ме, марш,
кратки и дъл-
ги трайности,
равномерно
броене на две,
знак за повто-
рение, право
хоро
Равномерно броене и отмерване на 2.
Разграничаване на силно и слабо метрично
време.
Разпознаване на равномерната двувременна
пулсация.
Разпознаване на кратки и дълги трайности и
изпълнение на метроритмична схема по
графичен запис. Свирене на детски музикални
инструменти.
3.
Преговор
тривреме-
нен метрум
Капят листата”,
песни в
тривременен
метрум
В гората
звукова
картина;
произведе-
ния по избор
с есенна
тематика
знак за повто-
рение, кратки
и дълги трай-
ности, равно-
мерно броене
на две
Равномерно броене и отмерване на 3.
Разпознаване на равномерната тривременна
пулсация.
Разграничаване на силно и слабо метрично
време.
Изпълнение на звукова картина
звукоподражания и метроритъм по графичен
запис. Определяне характер на музикално
произведение. Свирене с детски музикални
инструменти.
4.
Преговор
ръченица и
право хоро.
Народен и
духов оркес-
тър
Огън гори на
планина”,
народни песни по
избор
из
Ръченица”,
изПраво
хоро
ръченица, пра-
во хоро, народ-
на и авторска
песен, народен
и духов оркес-
тър
Разпознаване на право хоро и ръченица.
Разпознаване звучността на народен и духов
оркестър. Съставяне на колекция от народни
песни и дискусия за присъствието на
изучаваните жанрове във всекидневието и в
програмите на електронните медии.
5. Преговор
танцуване на
ръченица и
право хоро.
Тонови трай-
ности. Музи-
кални ин-
струменти
Огън гори на
планина”,
народни песни по
избор
из
Ръченица”,
изПраво
хоро”,
музикални
инструменти
по избор
тонови трай-
ности, съот-
ветстващи на
половина, чет-
въртина и ос-
мина нота, му-
зикални ин-
струменти
Разграничаване на различни тонови
трайности и наблюдаването им в откъс от
позната песен. Tанцуване на право хоро и
ръченица. Разпознаване на изучавани
музикални инструменти по тембър.
Изпълнение нa ритъм по графичен запис.
6.
Записване на
тоновите
трайности с
ноти
Огън гори на
планина”,
народни песни по
избор
произведе-
ния по избор
тонови трай-
ности, съот-
ветстващи на
половина, чет-
въртина и ос-
мина нота,
половина, чет-
въртина и ос-
мина нота,
знак за повто-
рение
Осъзнаване на нотата като писмен белег за
трайност; разпознаване и изписване на
елементите на нотата. Разграничаване на
осмина, четвъртина и половина нота по
външен вид и осъзнаване съотношенията
между тях. Наблюдение и анализиране на
нотен запис с изучаваните нотни стойности.
7.
Еднаквост и
различие в
музиката
Бабина игра”,
авторски песни
по избор
ИзНа
трапеза и
ръченица
еднаквост и
различие, ав-
торска песен,
композитир,
темпо, дина-
мика, харак-
тер, солист
Подбор на подходящи темпо и динамика при
изпълнение на песен. Определяне характера
на музиката. Разграничаване на дялове и
осъзнаване на различието между тях във
вокална („Бабина игра”) и инструментална
На трапеза и ръченица”) музика.
Разпознаване на музикален инструмент по
тембър.
8.
Седнало е
Джоре
Осмина,
четвъртина и
половина
Седнало е
Джоре”, народни
песни по избор
произведе-
ния по избор
тонови трай-
ности, съот-
ветстващи на
половина, чет-
въртина и ос-
мина нота,
Наблюдаване на различни тонови трайности,
отговарящи на половина, четвъртина и
осмина нота в откъс от изучавана песен.
Разпознаване по външен вид на половина, чет-
въртина и осмина нота.
нота половина, чет-
въртина и ос-
мина нота
9.
Тамбура.
Народна
музика
Седнало е
Джоре
из
Радомир-ско
хоро
тамбура, на-
родна музика,
народен оркес-
тър, солист;
осмина, чет-
въртина, поло-
вина нота и
съответствия-
та между тях
Запознаване с тембъра и външния вид на
тамбурата и разпознаване звучността на
народен оркестър. Ритмично изговаряне на
текст с опора върху графичен и нотен запис.
10.
Пауза.
Осмина,
четвъртина и
половина
пауза.
Еднаквост и
различие в
другите
изкуства.
Бабина игра”,
Седнало е
Джоре
произведе-
ния по избор
пауза, осми-
на, четвърти-
на и половина
пауза, осмина,
четвъртина и
половина нота,
еднаквост и
различие
Осъзнаване на паузата като знак за мълчание
в музиката. Осъзнаване на различията между
различните паузи и съответствието им по
трайност със съответните ноти. Наблюдаване
на еднаквост и различие в другите изкуства.
Ритмично изговаряне на текст с опора върху
графичен и нотен запис, включващ
изучаваните паузи.
11.
Зима.
Еднаквост и
различие в
музиката.
Зимна радост”,
други песни за
зимата
ИзЛешни-
котрошач-
ката” –
Марш”,
Танц на
бонбонената
фея
еднаквост и
различие,
темпо, дина-
мика, харак-
тер, инстру-
ментална му-
зика, марш
Разграничаване на дялове и осъзнаване на
различието между тях. Подбор на подходящо
темпо и динамика при изпълнение на песен.
Подбор на най-подходящи измежду
предложени определения за характера на
музиката. Наблюдаване и коментар на ролята
на изразните средства темпо и динамика в
инструментално произведение
Композито-песни по изборИзЛешни-
инструмен-
тална музи-ка, Дискусия за ролята на композитора и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 май 2020 в 00:51 в момента не учи на 39 години от Варна
14 апр 2020 в 10:09 в момента не учи на 27 години
24 мар 2020 в 11:27 ученик на 22 години от Своге - ПГ "Велизар Пеев", випуск 2017
24 мар 2020 в 09:36 ученичка на 31 години от Разлог - ПГ по транспорт
24 мар 2020 в 08:48 студент на 26 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - ПНУП, випуск 2021
01 мар 2020 в 19:28 потребител
 
Подобни материали
 

Български народни инструменти

21 юни 2007
·
219
·
4
·
779
·
265
·
1

Музикални играчки, струнни инструменти, ударни инструменти.
 

Музикални инструменти

23 яну 2008
·
400
·
1
·
167
·
609

Класификация на отделните групи музикални инструменти
 

Музикални инструменти

08 окт 2011
·
461
·
19
·
548
·
900

Файлът е предназначен за учениците от 9 клас. Съдържа информация, свързана с различните музикални инструменти....
 

Музиката помага за умственото развитие на децата

13 яну 2008
·
257
·
3
·
401
·
233

За да се получи ясна картина за възможностите на ранното музикално образование, Съюзът на немските музикални училища организира миналата година голям експеримент, в който участвуват приблизително 3000 деца от предучилищна възраст...
 

Струнни музикални инструменти

26 яну 2008
·
637
·
3
·
351
·
1,310
·
1

Цигулка, виола, виолончело, контрабас - звукоизвличане, употреба.
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Музика
Тест по Елементарна теория на музиката над основни понятия
тематичен тест по Музика за Ученици
Тестът е за ученици от музикалните училища и за музиканти в музикалните академии. Темата на теста е "Основни понятия". За подготовка прочетете "Елементарна теория на музиката" на Парашкев Хаджиев, а също и при допускане на пропуски. Съдържа 10 въпроса, някои от които е възможно да имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
10
42
1
1 мин
05.10.2016
Тест по музикално теоретична подготовка
изходен тест по Музика за Студенти от 1 курс
Тест по музикално теоретична подготовка за студенти от първи курс в музикалните специалности. Има въпроси, на които може да отбележите повече от един верен отговор.
(Лесен)
34
95
1
2 мин
02.08.2013
» виж всички онлайн тестове по музика

Тематичен план по музика за 3-ти клас

Материал № 1194452, от 22 сеп 2015
Свален: 94 пъти
Прегледан: 241 пъти
Предмет: Музика
Тип: Разпределение
Брой страници: 10
Брой думи: 2,536
Брой символи: 14,599

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Тематичен план по музика за 3-ти клас"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Борислав Борисов
преподава по Музика
в град Пловдив
с опит от  5 години
1 131 5

Ирина Димитрова
преподава по Музика
в град Варна
с опит от  30 години
53 5

виж още преподаватели...
Последно видяха материала