Големина на текста:
Разработени теми за държавен изпит
ГНП
КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО –
Функцията на НС е визирана в чл. 9 от Конституцията. Народното
събрание има възможност за промяна и допълнение на Конституцията.
Българският Парламент може да има и Велико Народно Събрание.
Великото Народно Събрание е замислено като орган, който приема изцяло
нова Конституция, назначава държавни органи, назначава регенти.
Великото Народно Събрание има по-представителен форум. Великото
Народно Събрание е два пъти по-голямо като брой депутати от
Обикновеното Народно Събрание. Чл. 9 от Конституцията урежда
организацията и реда за избор на Велико Народно Събрание. Това също е
уредено в чл. 156 до чл. 163 от Конституцията. За да е по-представително
Великото народно събрание се състои от 400 човека. Законът за избор на
Велико Народно Събрание е от 1990 г. В чл. 157 е визирано, че това са 400
човека, които са избрани по общия ред за избор на народни
представители. Великото Народно Събрание разглежда въпроси, свързани
с изменение на територията на България или ратифициране на такива
договори – чл. 85. Разглежда въпроси, свързани с промяната във формата
на държавна устройство на страната и управлението; разглежда въпроси
за изменение на чл. 5 (2) и чл. 57 (1 и 3). Кой може да предизвика свикване
на Велико Народно Събрание? Народните представители с 1/2 от
Обикновеното Народно Събрание, Президентът. Обикновеното народно
събрание разглежда въпроса дали да има избори за Велико народно
събрание с 2/3 мнозинство. Великото народно събрание може да
разглежда въпросите, за които е избрано. Великото народно събрание
може да действа и като обикновено такова, само в неотложни случаи –
законодателна дейност и парламентарен контрол. Срок за правомощие на
Великото народно събрание – няма определен срок – то действа до
разрешение на въпросите, за които е избрано. Актовете на ВНС – те се
обнародват от Председателя на ВНС. ВНС приема своите решение с 2/3 от
3 гласувания, като и на трите трябва да има 2/3. Актовете на ВНС не
Текнефезов
1
подлежат на контрол за конституционност. Само ако има порок в
процедурата, то актът не съществува.
Конституционно-правен статут на народен представител – НС се
състои от 240 представители. Избори на НС се провеждат на 4 години,
като срокът на действие на НС е от деня на изборите, започва да тече
срокът на мандата. Има ли отклонение от този срок? По принцип само във
форсмажорни условия могат да удължат срока на мандата. Той
продължава до края на форсмаржорните обстоятелства. Може ли да има
по-кратък срок от четири години? Може да се прекрати мандата в случай
на правителствена криза, прераснала в парламентарна. Чл. 99 и чл. 9
ВНС.
Правен статус на народните представители:
- конституцията тя предвижда един закон за народните
представители. Досега обаче няма такъв закон, въпреки че в К. е
записано, че трябва да е съставен три години след приемане на К.
– т.е. 1994 г.
- условия за пасивно избирателно право – чл. 65 от К. от гражданин,
който няма друго гражданство. Поне 21 годишен, да не поставен
под запрещение или да не изтърпява наказание лишаване от
свобода.
- Държавен служител, кандидат за депутат не бива да бъде
поставен в неравностойно положение;
- Държавната служба не бива да се политизира - ако
Когато се оспорват избори - пред КС. Политическо представителство само
чрез избори. Два модела – императивен мандат и свободен мандат.
Юридическа основа на депутатите един път станал народен
представител няма възможност за държавна служба, т.е. няма бюджетна
заплата. Когато един депутат е избран за министър, той е само министър
без да е депутат и по-късно като му свърши мандата става отново депутат.
Чл. 68 (1) – не може да се извършва друга дейност, която е несъвместима
по закон. Гаранции за реализации на този статус за депутат – индимитет
юридическа гаранция за депутат да действа по съвест и убеждение –
чл. 69 – той е до края на живота не носи наказателна отговорност.
Имунитет невъзможност за наказателно представително
преследване по времето на мандата на депутата.
Чл. 70 има поправка от 2006 г. Само главния прокурор може да иска
снемана на имунитет. Когато НС не заседава разрешение за сваляне на
Текнефезов
2
имунитет се дава от Председателя на НС. Прекратява на пълномощията
на народния представител – предсрочно – условията са предвидени в К.
Подаване на оставка – пред НС. Влизане в сила на присъда при умишлено
престъпление или по непредпазливост. Установяване на неизбираемост и
несъвместимост или смърт.
Чл. 11 от Правилника – 27.02.2007 г. – права и задължения на
депутата.
Длъжен е да участва във всеки орган, в който е поставен. През времето на
мандата си се зачита трудов стаж. Може да получава само по граждански
договор възнаграждение. Не може да участва в управителни и надзорни
органи в ТД. Не може да използва служебното си положение за рекламна
цел. Има право на годишен отпуск. Длъжни са да присъстват на заседания,
ако отсъстват, то те трябва да уведомят секретаря. (Делото Луканов е
интересно). Не могат да бъдат призовавани на военно учение. Заплащане:
самостоятелен бюджет на НС. Основно месечно възнаграждение – три
средни работни заплати за страна в публичния сектор. Председателят
получава 50 % от НП.
Правилникът е вътрешен акт. Обнародващият го е винаги
Председател на НС. В процедурно отношение се приема на една
гласуване. В някои страни има закон за устройството на парламента.
Законът е по-траен в правната система. НС не може да сменя правилата с
оглед на организацията и дейността му. Подлежи ли на контрол за
контитуционносъобразност – правилника – подлежи по отношение на
обхвата. Всички нормативни актове подлежат на такъв контрол. Самият чл.
149 т. 2 – компетентност на КС – законите и другите актове на НС. Този акт
подлежи на контрол от НС. Народните представители със снет имунитет –
дали продължават да участват в работата на НС, следва да бъдат
отстранени от пленарна зала.
Законът е единствено на форма и съдържание.
?N.B.Да се обърне внимание за изпита за това каква е съдбата на
върнатия закон, с оглед наложено от президента вето.
Въпросът за форма е уреден в К. – две заседания за приемане на
даден закон, с изключение по предложение на народен представител да се
гласува в една заседание, но и те подлежат на контрол от КС.
Съдържанието на закона – съдържателната страна е много важна.
Това предопределя загрижеността на законодателите, обръща се
внимание на процедурата. Залегнала е различна философия за първото и
Текнефезов
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Разработени теми за държавен изпит по ГНП

Конституционно право. Функцията на НС е визирана в чл. 9 от Конституцията. Народното събрание има възможност за промяна и допълнение на Конституцията. Българският парламент може да има и Велико народно събрание...
Изпратен от:
Николай Петров
на 2015-09-19
Добавен в:
Общи материали
по Право
Статистика:
0 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Общи материали по Право за Неучащи несваляни с 20 - 1 страници Авторски
 
 
Онлайн тестове по Право
Право на Европейския съюз
междинен тест по Право за Студенти от 2 курс
Семестриален тест по "Право на Европейския съюз". Съдържа въпроси за историята, компетентността и органите на ЕС, както и няколко въпроса относно правата на човека в рамките на Съюза. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
20
21
1
3 мин
16.07.2019
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа въпроси за основните понятия за правото и държавата. Всеки въпрос е само с един верен отговор.
(Лесен)
40
53
3
2 мин
24.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Разработени теми за държавен изпит по ГНП

Материал № 1194163, от 19 сеп 2015
Свален: 0 пъти
Прегледан: 374 пъти
Предмет: Право
Тип: Общ материал
Брой страници: 712
Брой думи: 105,907
Брой символи: 655,108
Цена: 70.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала