Големина на текста:
3. 5. Замърсяване на почвите с тежки метали
Разпределението на тежките метали по повърхността на почвата се определя от
много фактори. То зависи от особеностите на района, геохимичните фактори и
ландшафната обстановка като цяло. Токсичните метали се концентрират в повърхността
от 0 до 10см. Установено е, че 57-74% от оловото и живака от антропогенни
замърсители се отлагат в слоя 0-10см и само 3-8% мигрират до дълбочина 30-40 см.
Според проучвания на различни автори съдържанието на тежки метали в почвата
се движи приблизително в следните граници, показани в таблица 3.5.1:
Таблица 3.5.1.
Средна концентрация на металите в почвата (по Чулджиян и кол., 1989)
МеталС.mg/kgМеталC. mg/kgМеталС.mg/kg
Желязо
55000
Антимон
6
Мед
2-100
Манган
5000
Арсен
6
Живак
0.03
Хром
3000
Барий
500
Сребро
0.1
Ванадий
20-25
Берилий
6
Телур
10
Никел
10-80
Кадмий
0.06
Скандий
7
Цинк
10-100
Олово
10
Селен
0.02
Кобалт
1-5
Важна роля в натрупването на тежки метали в почвата играят вторичните
минерали, органичните вещества и хидроокисите на желязото и алуминия.
Разпределението на тежките метали в почвата става по няколко начина:
- аерозоли- те се пренасят на големи растояния и предизвикват глобално
замърсяване на почвите,
- хидрохимичен отток- попадат в безотточни водоеми, натрупват се във водата и в
дънните отложения и може да предизвикат допълнително замърсяване.
- основната маса от газовете и праха се отлагат в непосредствена близост до
източника на замърсяване-в радиус до 50 км. В зависимост от мощността на
замърсяването от промишлените предприятия, от климата, вятъра и др.,
замърсяващите вещества от приземния слой на атмосферата се натрупват в
почвата.
Разпределението на тежките метали е съвсем различно в зависимост от това дали
са естествени или техногенно отложени. Независимо от типа почва, при техногенното
замърсяване е характерено значително натрупване в повърхностния хоризонт и рязко
намаляване на долу. Когато съдържанието на тежки метали в повърхностните хоризонти
е по-високо , отколкото в следващите хоризонти в 95% от случаите замърсяването е
екзогенно. Върху характера на разпределението на тежките метали по профила влияят
геологичния минерален състав, съдържанието на органично вещаство, рН, катионния
обмен, геохимичните бариери на почвите.
Най-важен фактор, влияещ на разпределението на тежките метали в почвите, е
механичният им състав. Той влияе пряко на закрепването и освобождаването на тежките
метали. Почвите с по-тежък механичен състав (с по-високо съдържание на глина) са с
по-малка потенциална опасност за постъпване на тежки метали в растенията.
Поглъщането на тежки метали силно зависи от рН на почвата. В кисела среда по-
активно са сорбират оловото, цинкът, медта. В алкална среда по-активна се сорбират
кадмият и кобалта. В присъствието на хлорни йони поглъщането на тежки метали става
по-интензивно. При рН=6.0 има минимален достъп на тежки метали в почвата.
Един от най-важните показатели, свързан с предвижването на тежките метали в
почвите е органичното вещество. Тежките метали са способни да образуват с
органичното вещество в почвата сложни комплексни състояния, затова казва ме, че
почви богати на хумус, задържат повече тежки метали (черноземите). Органичното
вещество на почвата е с високо съдържание на микроорганизми. Представата, че
тежките метали са само вредни е невярна и заблуждава, защото в микроколичества те са
необходими и широко разпространени в почвата, водата и различните биологични среди.
Без манган, мед, кобалт и други, растенията, животните и хората биха имали различни
физиологични смущения. Практика е, регулирането на почвеното плодородие да
включва внасяне в почвата чрез микроторене на тежки метали, наречени микроелементи.
От казаното става ясно, че природното (фоново) съдържание на тежки метали може да
се разглежда като нормално явлeние. Надхвърлянето на нормалните количества чрез
привнасне на тежки метали отвън определя тези вещества като опасни замърсители на
почвата и природната среда. Границата, до която замърсяването не засяга основните
функции на почвата, се нарича "пределно допустима концентрация" и се означава
съкратено ПДК. Численото й изражение за всеки тежък метал се определя от неговата
природа и от свойствата на почвата. Така например, колкото почвата е по-кисела,
толкова по-ниска е допустимата степен на тежкометално замърсяване. Неорганичният
арсен и особено органичните арсенови съединения са много токсични.
По данни на д-р Чулджиян и колектив природните фонови съдържания на тежки
метали в почвата (олово, цинк, кадмий, мед, никел, хром) варират от 25 mg/kg почва за
олово до 70 – 80 mg/kg за хром и цинк. Пределно допустимите концентрации на тези
тежки метали в почвата са в границите 30-80 mg/kg за олово, 100 mg/kg за хром и 40-370
mg/kg за мед.
Основни замърсители на системата "почва-растение-приземна атмосфера" са
предприятията на цветната металургия и енергетиката. В 80 те години на миналия век
само медодобивният завод в Такома, САЩ е изхвърлял по 300 тона аерозоли във
въздуха, в състава на които 40% е арсен, 25 % - олово, 2 % - антимон и малки
количества мед, цинк и живак. Наложило се е да се въведе нова технология на
производство и сега замърсяването на въздуха от този завод е сведено до минимум. В
страните от Северна Европа тежко металното отлагане върху повърхността на почвата
не превишава 3-5 mg/m2 на година.
Към края на 2000 г. замърсените почви с тежки метали и металоиди над ПДК
възлизат на 436600 dka, което представлява 0.7% от земеделските територии на
страната, като от тях 79850 dka са замърсени над 5 пъти над пределно допустимите
концентрации, основно с олово, кадмий, мед, цинк и арсен.
Практически не са намерени химически методи за възстановяване на чистотата на
почва, замърсена с тежки метали. Единствено намаляването на вредните емисии и
използването на торове и препарати, които не съдържат опасни количества тежки
метали, са пътищата за намаляване на замърсяването на атмосферата, растенията и
почвата.
Природните фонови съдържания на тежки метали в почвата (олово, цинк,
кадмий, мед, никел, хром) варират от 25 mg/kg почва за олово до 70 – 80 mg/kg за хром
и цинк. Пределно допустимите концентрации на тези тежки метали в почвата са в
границите 30-80 mg/kg за олово, 100 mg/kg за хром и 40-370 mg/kg за мед.
Основни замърсители на системата "почва-растение-приземна атмосфера" са
предприятията на цветната металургия и енергетиката. В 80 те години на миналия век
само медодобивният завод в Такома, САЩ е изхвърлял по 300 тона аерозоли във
въздуха, в състава на които 40% е арсен, 25 % - олово, 2 % - антимон и малки

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Замърсяване на почвите с тежки метали

Разпределението на тежките метали по повърхността на почвата се определя от много фактори. То зависи от особеностите на района, геохимичните фактори и ландшафната обстановка като цяло...
Изпратен от:
Slavi Trifonov
на 2015-09-09
Добавен в:
Теми
по Екология
Статистика:
51 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология и опазване на околната среда
изпитен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по ЕООС за студенти. Въпросите имат само един верен отговор. Време за решаване - 60 мин. При правилен отговор на 33-40 въпроса - оценка отличен. При 25-32 - мн. добър, при 17-24 - добър, при 9-16 - среден. Под 8 правилни отговора - оценката е слаб 2.
(Лесен)
1 час
40
180
3
02.07.2013
Екология и опазване на околната среда
любознателен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Тест по екология за студенти от втори курс. Състои се от 15 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
15
1
5 мин
12.10.2021
» виж всички онлайн тестове по екология

Замърсяване на почвите с тежки метали

Материал № 1193464, от 09 сеп 2015
Свален: 51 пъти
Прегледан: 67 пъти
Предмет: Екология
Тип: Тема
Брой страници: 20
Брой думи: 5,317
Брой символи: 33,358

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Замърсяване на почвите с тежки метали"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град София
с опит от  37 години
267 53

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
52 53

виж още преподаватели...
Последно видяха материала