Големина на текста:
Ако иска един управител на организация да се задържи в
бизнеса, който управлява и да постигне успех, още в началото
трябва да даде стретегическа ориентация на своята фирма. А по-
нататък да реши всички ключови въпроси в управлението на
бизнеса, като се ръководи именно от тази стретегическа
ориентация.
Една фирма има стратегическа ориентация когато:
1.дейността на фирмата максимално се е приспособила към
въздейстията на външната среда
2.управлението на фирмата е поставено върху стабилен
фундамент, който дава смисъл на нейното съществуване и
съдържа принципите и добродетелите, от които бизнесът черпи
своята жизненост и сила
3.да е разработена система от стратегически цели, които
определят посоката на развитие на фирмата и желаните
резултати от нейната дейност в следващите 3-5 години
4.да са избрани подходящи стратегии, т.е. най-добрите
способи за реализиране на основните фирмени цели при най-
ефективно използвате на включените в бизнеса ресурси
5.да се отпределени “критичните точки и рисковите зони в
дейността на фирмата и да са изяснени защитни мерки за
намаляване на риска, а също и начините за отстраняване на
слабите места във вътрешнофирмените фактори
6.ясно и реалистично да са изведени конкурентните
предимства на фирмата, за да се използват те максимално за
затвърждаване и увеличаване на фирмения успех
Стратегическа ориентация на фирмата се постига чрез
стратегическо планиране, което днес придобива все по-голяма
актуалност и все по-широко приложение в световната бизнес
практика както при управлението на крупни компании, така и в
малкия частен бизнес.
Основен информационен източник на стратегическа ориентация
на фирмата са резултатите от анализа на външната среда на
фирмата и на вътрешнофирмените фактори (SWOT анализа),
пазарния и конкурентния анализ. На тази база се разработват
последователно (фиг. 1) :
Визията на фирмата
Основните фирмени цели
Стратегията за реализране на фирмените цели
Фиг.1 прецес на стратегическо планиране
Показаните на схемата елементи формират стратегическата
част на бизнес плана и задават целите и стратегиите на неговите
конкретни раздели за основните направления на фирмената
дейност (маркетинг, производство, персонал, инвесиции, финанси,
управление). Както всяка схема и тази има усложнен характер,
защото:
1.посочените анализи са тясно преплетени и взаимно
проникнали, така че между тях трудно може да се поставят
граници
2.между мисията, целите и стратегиите съществува както
права, така и обратна връзка, т.е. те се разработват не толкова
едно след друго, а във взаимна връзка
3.когато се разработват функционалните раздели на бизнес
плана, могат да бъдат предизвикани уточнения и корекции в
стратегическата част.
МИСИЯ НА
ОРГАНИ-
ЗАЦИЯТА
ЦЕЛИ НА
ОРГАНИ-
ЗАЦИЯТА
ОЦЕНКА И
АНАЛИЗ НА
ВЪНШНАТА
СРЕДА
АНАЛИЗ НА
СИЛНИТЕ И
СЛАБИТЕ СТРАНИ
НА
ОРГАНИЗАЦИЯТА
АНАЛИЗ НА
СТРАТЕГИ-
ЧЕСКИТЕ
АЛТЕРНАТИВИ
ИЗБОР НА
СТРАТЕГИЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ
НА
СТРАТЕГИЯТА
ОЦЕНКА НА
СТРАТЕГИЯТА
ДЕФИНИРАНЕ НА МИСИЯТА НА ФИРМАТА
Мисията (визията) на фирмата е изходен пункт на
стратегическото планиране и дълготраен ориентир в нейното
развитие. Засега няма универсални определения на понятията
“мисия” и “визия”. Но в същото време тяхната употреба става все
по-популярна и се утвърждава като “модна тенденция” в
стратегическия мениджмънт.
Ето някои по-разпрастанени схващания за мисия на фирмата.
1.отражение на глобалната (фундаментална, уникална) цел на
фирмата
2.израз на основополагащата политика, идеология, философия
на фирмата
3.синтез на основните фирмени ценности и идеали,
своеобразен морално-етичен кодекс
4.самоличността на фирмата, нейния уникален образ, нейните
специфични черти
5.индикация за бъдещото развитие на фирмата от позиция на
нейните обществени приоритети
6.концепция за постигане на растеж и рентабилност в
дългосрочен план
7.фундаментални причини за съществуване на фирмата
(специфичните потребности, които задововява)
8.ръководни принципи в управлението на бизнеса
9.набор от същностни правила и норми на поведение, които
фиксират посланието на фирмата към обществото,
потенциалните клиенти, бизнес партньорите, персонала
10.предназначението на фирмата, същността на нейната
бъдеща дейност
11.прокламация, изразяваща идеалите на фирмата, нейната
обществена роля и призвание
12.набор от убеждения, върху които фирмата изгражда
своята политика и дейстивя
13.съченатие на два основни компонента-същностна
идеология (каква е фирманата позиция в бизнеса и защо
съществува?) и предначертано бъдеще (какво се стреми да бъде,
да постигне, да създаде?).
На пръв поглед тези схващания образуват една невероятна
смесица от ценности, философии, концепции, убеждения, цели,
стремежи, правила и норми, практики и описания. Но цялата тази
палитра отразява многоаспектните и многообразни начини да се
отрази едно и също нещо – върху какъв траен ценностен фундамент
ще се постави бизнеса, от който да черпи своята жизненост, сила и
автортет?

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стратегическо планиране

Ако иска един управител на организация да се задържи в бизнеса, който управлява и да постигне успех, още в началото трябва да даде стратегическа ориентация на своята фирма...
Изпратен от:

на 2008-03-27
Добавен в:
Лекции
по Планиране и прогнозиране
Статистика:
277 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Предимства и ограничения на продуктовия бенчмаркинг.
добавена от ggeerrkkaa 25.05.2013
0
17
Подобни материали
 

Същност на планирането на търговската дейност


Планиране на показателите за развитие на продажбите във фирма ЕТ “Дебър” чрез: екстраполация, едно и много факторно модели.
 

Лекции по планиране и прогнозиране

12 окт 2009
·
237
·
51
·
11,674
·
161

I-во условие – поведението на всеки елемент влияе върху поведението върху цялото...
 

Фирмата в качеството й на система съгласно изискванията на системния подход

12 дек 2007
·
388
·
112
·
38,863
·
297

Трите изисквания на системния подход бяха: и системно мислене, и поглед от всички възможни гледни точки върху изследвания обект, и поставяне във вярна плоскост отговора на въпроса относно това, кое от двете условия – необходимо и достатъчно условия нещо..
 

Бизнес планиране


Целта му е да помогне на читателя бързо да се ориентира в структурата на бизнес плана...
 

Основни компоненти на бизнес плана


Бизнес плана е дейност, която изисква изключително много творчество, включващо в себе си многобройни качества и умения...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Бизнес планиране - тест 1
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Труден)
10
39
1
23.05.2015
Тест по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът се състои общо от 45 въпроса: първите 25 от тях са с подточки с по един верен отговор, а вторите 20 са тип твърдения с отговор ДА или НЕ като само едно от двете е вярно. Предназначен е за студенти изучаващи фирменото планиране.
(Труден)
45
6
1
25 мин
25.10.2016
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Стратегическо планиране

Материал № 119308, от 27 мар 2008
Свален: 277 пъти
Прегледан: 53 пъти
Качен от:
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 7
Брой думи: 1,605
Брой символи: 10,287

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стратегическо планиране"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения