Големина на текста:
Въпрос # 13
Институционални характеристики на одита
на Сметната Палата. Цел, задачи и устройство на
Сметната палата. Същност, видове одити и
организация на одитната дейност.
I. Институционални характеристики на одита на
Сметната Палата. Цел, задачи и устройство
1. Институционална характеристика
Сметната палата (СП) на Република България извършва независим одит на
бюджета и на други публични средства, с който гарантира общественото доверие при
разходването на средствата и допринася за осигуряване на стабилно финансово
управление в страната. Статутът на СП е определен от Kонституцията на РБ.
Съществено е определянето на тази институция като найвисоко ниво в социалното
управление. Особено важно е, че в приетия 1995г. Закона за Сметната палата (ЗСП) се
дефинира независимостта на контролната дейност от изпълнителната власт, което не е
присъщо за нито един контролен орган.
Общи положения:
Сметната палата продължава традициите в бюджетния контрол на Върховната сметна?
палата, създадена със закон през 1880 г. и функционирала до 1947 г.
Сметната палата се избира от Народното събрание на основание чл. 91 от?
Конституцията на Република България. Организацията, правомощията и редът за
дейността й са уредени в Закона за Сметната палата.
Сметната палата отчита своята дейност пред Народното събрание и информира?
обществеността за резултатите от извършените одити.
Сметната палата е независима при осъществяване на своята дейност.?
Дейността на Сметната палата се основава на принципите на публичност и?
прозрачност.
Независимостта на контрола е един от основните му принципи, негова присъща
черта. Независимостта на контролните органи и институции е относителна както по
форма, така и по съдържание тя не е абсолютна, става въпрос за степента на възможната
самостоятелност за контролните органи да определят формите, методите,
организацията на контролно въздействие.
Основни критерии за независимост на контролните институции:
независимост от обекта на контрола, от сферата, която подлежи на контрол?
ЗСП посочва, че при осъществяването на своята дейност СП е независима от
изпълнителната власт;
строго спазване на законовите и другите нормативни изисквания;?
последователно придържане към норми, правила, стандарти и технологии на?
проверката, установени строги санкции за тяхното неспазване;
гаранции, че всеки изпълнител на контролните функции може в съответствие с?
професионалните си умения да осъществява независимата си дейност, т.с. това са
гаранции, който не застрашават изпълнителите на контролните функции от вътрешни
ръководни организации или от външни въздействия на изпълнителната власт;
наличие на структура и вътрешни правила, който да гарантират точно?
изпълнение на контролните функции;
нормативна определеност на статута на контролните органи, мястото им в?
управлението и обектите и обхвата на тяхната дейност;
контролният процес е независим, когато като действие и резултат е еднакво?
полезен и необходим за контролиращи и контролирани.
2. Основна задача и устройство на Сметната палата
2.1. Задача
Основна задача на Сметната палата е да допринася за доброто управление на
бюджетните и другите публични средства, както и да предоставя на Народното
събрание надеждна информация за използването на средствата съгласно принципите за
2
законосъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност и за достоверното
отчитане на изпълнението на съответните бюджети.
2.3. Устройство
Сметната палата на РБ е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище
София. Състои от 11 души - председател и 10 членове, които се избират и освобождават
от Народното събрание. Председателят и членовете на Сметната палата се избират за
срок 9 години като председателят не може да бъде преизбиран.
Сметната палата осъществява одитната си дейност чрез своите органи и
служители като органи са директорите на териториалните поделения, ръководителите
на сектори, одиторите и стажант-одиторите, а служители са главният секретар и
служителите от администрацията.
Изискванията за председател и членове на Сметната палата на РБ:
- висше икономическо или юридическо образование с минимална образователно-
квалификационна степен "магистър" и с трудов и/или служебен стаж по специалността
не по-малко от 15 години - за председателя, и 10 години - за членовете;
- да не са били членове на правителството или ръководители на централни органи на
изпълнителната власт през последните 3 години;
- не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или не са лишени по
съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.
Членовете не могат да бъдат съпрузи или да имат други преки роднински връзки
със председателя или помежду си.
Народното събрание избира председател на СП два месеца преди изтичането на
мандата на действащия председател. От своя страна в едномесечен срок от избирането
му председателят прави предложение пред Народното събрание за избиране на членове
на СП. Също така председателят ръководи и представлява СП и определя кой от
членовете го замества при негово отсъствие, определя ръководителите на отделения,
сключва, изменя и прекратява трудовите договори с органите и служителите на СП.
Към организацията на Сметната палата се включват и отделения и териториални
поделения със сектори към тях. Отделенията се изграждат на функционален, а
поделенията - на териториален признак. Броят, наименованията и обхватът на
дейността на отделенията и териториалните поделения се определят с решение на СП.
Отделенията се ръководят от членове на СП. Териториалните поделения се ръководят
от директори. Секторите се ръководят от одитори.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Институционални характеристики на Сметната палата

Сметната палата на Република България извършва независим одит на бюджета и на други публични средства, с който гарантира общественото доверие при разходването на средствата и допринася за осигуряване на стабилно финансово управление в страната...
Изпратен от:
Arsenal_2
на 2015-08-25
Добавен в:
Лекции
по Одитинг
Статистика:
16 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Одитинг от София за Студенти в УНСС факултет Финансово-счетоводен специалност Финансов контрол несваляни с 7 - 10 страници Други
 
 
Онлайн тестове по Одитинг
Банков одит
изпитен тест по Одитинг за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 22 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
22
6
1
8 мин
28.05.2015
Тест по одит на финансовите отчети в нефинансовите предприятия за 4-ти курс
изпитен тест по Одитинг за Студенти от 4 курс
Тестът е правен в началото на 2013г, в онлайн обучението на СА Д.А.Ценов. Съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс.
(Труден)
12
35
1
1 мин
29.08.2014
» виж всички онлайн тестове по одитинг

Институционални характеристики на Сметната палата

Материал № 1192287, от 25 авг 2015
Свален: 16 пъти
Прегледан: 22 пъти
Предмет: Одитинг
Тип: Лекция
Брой страници: 9
Брой думи: 2,195
Брой символи: 12,821

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Институционални характеристики на Сметната палата"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала