Големина на текста:
Университет за национално и световно
стопанство
ФакултетИкономика на инфраструктурата
КатедраИкономика на транспорта
ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА
ТРАНСПОРТНАТА ФИРМА
ТЕМА: Финансов анализ на финансовия отчет за 2011 г. на фирма
АвтобустрансЕООД
Изготвил: Проверил:
Мерин Неджми Максут ас. Даниел Йорданов
Специалност: Икономика на транспорта
Фак.номер 295003
гр. София
2012
СЪДЪРЖАНИЕ
I.Увод 3 стр.
II.Характеристика на фирмаАвтобустрансЕООД6 стр.
1.Регистрация, седалище и адрес на управление на дружеството.6 стр.
2.Предмет на дейност.6 стр.
3.Капитал. 6 стр.
4.Управление. 6 стр.
5.Описание на търговската дейност на дружеството. 6 стр.
III. Структурен анализ на счетоводния баланс наАвтобустрансЕООД . 6 стр.
1.Анализ на структурата на активите наАвтобустрансЕООД. 6 стр.
2.Анализ на структурата на пасивите наАвтобустрансЕООД. 8 стр.
3.Анализ на съотношенията между активите 10 стр.
наАвтобустрансЕООД.
4.Обръщаемост на активите.13 стр.
IV. Структурен анализ на отчета за приходите и разходите 13 стр.
наАвтобустрансЕООД.
1.Анализ на структурата на разходната част на отчета 13 стр.
за приходите и разходите наАвтобустрансЕООД.
2.Анализ на структурата на приходната част на отчета14 стр.
за приходите и разходите наАвтобустрансЕООД.
3.Коефициент за ефективност.15 стр.
V.Анализ на ликвидността наАвтобустрансЕООД.15 стр.
1.Коефициент на обща ликвидност.16 стр.
2.Коефициент на бърза ликвидност.17 стр.
3.Коефициент на незабавна ликвидност.17 стр.
4.Коефициент на абсолютна ликвидност.17 стр.
VI. Анализ на платежоспособността наАвтобустрансЕООД. 18 стр.
VII. Анализ на финансовата автономност наАвтобустрансЕООД. 19 стр.
1.Коефициент на финансова автономност. 19 стр.
2.Коефициент на задлъжнялост. 19 стр.
VIII.Анализ на печалбата и рентабилността на капитала20 стр.
наАвтобустрансЕООД.
1.Коефициент на рентабилност на собствения капитал.21 стр.
2.Коефициент на рентабилността на приходите от21 стр.
продажби (марж на печалбата).
IX. Анализ на паричните потоци наАвтобустрансЕООД.22 стр.
X.Изводи и заключение23 стр.
I.УВОД
Анализът на финансовите отчети позволява да се определи финансовото състояние
на предприятието като интегрален израз на неговото комплексно функциониране в
миналото и настоящето. Резултатите му се използват при подготовката и приемането на
различни решения. Поради това редица заинтересовани икономически субекти -
собственици, акционери, кредитори, данъчни органи и др., са потребители на
резултатите от анализа на финансовите отчети при:
? Подбор на източници на финансиране на фирмата;
? Ефективно прогнозиране и планиране на бъдещото финансово състояние и на
резултатите от стопанската дейност на фирмата;
? Оценка на представянето на отделни структурни единици в рамките на
стопанската организация ;
? Намаляване на риска и повишаване сигурността при вземане на решения.
Финансовите отчети предоставят богата информация за финансовата устойчивост,
състояние и икономически потенциал на фирмата. Те са удобна форма за запознаване на
контрагентите с финансовото му положение, поради което често поемат рекламна
функция, функция навитринана предприятието и пряко участват във формиране на
неговия имидж. Аналитичното им четене прави възможно да се идентифицират:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 юни 2020 в 12:47 в момента не учи
 
 
Онлайн тестове по Финанси на фирмата
Тест по Финанси на строителносто предприятие за студенти от 4-ти курс
изпитен тест по Финанси на фирмата за Студенти от 4 курс
Тестът се състои от 15 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи Финанси на строителното предприятие в 4-ти курс.
(Лесен)
15
2
1
1 мин
26.10.2016
» виж всички онлайн тестове по финанси на фирмата

Финансов анализ на транспортната фирма

Материал № 1191203, от 02 авг 2015
Свален: 1 пъти
Прегледан: 244 пъти
Предмет: Финанси на фирмата
Тип: Анализ
Брой страници: 24
Брой думи: 4,922
Брой символи: 27,405
Цена: 5.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала